Контакт

Обявления за Черна Гора

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Черна Гора, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Черна Гора, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

285 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 29)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Услуги в подкрепа на дейностите по проекти на CEPOL в Западните Балкани 03.08.18 05.09.18 Montenegro, Macedonia
ME-Подгорица: ИПП - Подобряване на бюджетна система, на многогодишна бюджетна рамка и на система за публичен вътрешен финансов контрол 02.08.18 03.09.18 14:30 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП - Доставка на хардуер за функционирането на новата компютъризирана транзитна система (NCTS) 07.08.18 21.09.18 10:00 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП - Доставка на оборудване за специализирани институции на Черна гора за прилагане на законодателството на ЕС относно вътрешния пазар 03.07.18 03.09.18 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП - Поръчка за услуги за техническа помощ за оперативната структура на секторната оперативна програма за заетост, образование и социални политики 12.07.18 Montenegro
ЕБВР - CEDIS проект за поставяне на интелигентни измервателни устройства (ME-Подгорица) 06.07.18 21.08.18 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП - Доставка на оборудване за подобряване на капацитета за управление на качеството на въздуха в Черна гора 26.06.18 27.08.18 10:00 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП - Подобряване на ИТ система на бюджетен отдел 21.06.18 Montenegro
EIB - Rehabilitation of 5 pre-stressed concrete bridges on the “Vrbnica – Bar” railway line in Montenegro (ME-Podgorica) 16.06.18 05.09.18 Montenegro
EIB - FIDIC Engineer for Rehabilitation of approximately 10 Concrete Bridges on the Vrbnica-Bar railway line in Montenegro (ME-Podgorica) 16.06.18 12.09.18 Montenegro

Услуги в подкрепа на дейностите по проекти на CEPOL в Западните Балкани

Външен ИН TED.337743-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79952000 55110000 55120000 55520000 60170000
Краен срок: 05.09.18
Брой: 2018148
Дата на изпращане на обявлението: 27.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: International Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
Място на изпълнение: ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORA
ЦРНА ГОРА (CRNA GORA)
Очаквана цена: 240 000,00 EUR

ME-Подгорица: ИПП - Подобряване на бюджетна система, на многогодишна бюджетна рамка и на система за публичен вътрешен финансов контрол

Външен ИН TED.335590-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 02.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 03.09.18 14:30
Брой: 2018147
Дата на изпращане на обявлението: 24.07.18
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Външна помощ и Европейски фонд за развитие
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for all lots
Възложители: The Ministry of Finance
Място на изпълнение: Podgorica
Очаквана цена: 1 555 000,00 EUR

ME-Подгорица: ИПП - Доставка на хардуер за функционирането на новата компютъризирана транзитна система (NCTS)

Външен ИН TED.343427-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 30236000 48100000 51610000
Краен срок: 21.09.18 10:00
Брой: 2018150
Дата на изпращане на обявлението: 30.07.18
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Външна помощ и Европейски фонд за развитие
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for all lots
Възложители: The Ministry of Finance
Място на изпълнение: Podgorica
Очаквана цена: 0,00 EUR

ME-Подгорица: ИПП - Доставка на оборудване за специализирани институции на Черна гора за прилагане на законодателството на ЕС относно вътрешния пазар

Външен ИН TED.283843-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 38000000
Краен срок: 03.09.18
Брой: 2018125
Дата на изпращане на обявлението: 22.06.18
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Външна помощ и Европейски фонд за развитие
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for all lots
Възложители: The Ministry of Finance, the Directorate for Finance and Contracting of the EU Assistance Funds
Място на изпълнение: Podgorica
Очаквана цена: 0,00 EUR

ME-Подгорица: ИПП - Поръчка за услуги за техническа помощ за оперативната структура на секторната оперативна програма за заетост, образование и социални политики

Външен ИН TED.299659-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Предварителна информация
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 71356200
Брой: 2018132
Дата на изпращане на обявлението: 03.07.18
Официален език: EN
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: Външна помощ и Европейски фонд за развитие
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for all lots
Възложители: The Ministry of Finance
Място на изпълнение: Podgorica
Очаквана цена: 621 176,00 EUR

ЕБВР - CEDIS проект за поставяне на интелигентни измервателни устройства (ME-Подгорица)

Външен ИН TED.290684-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38551000 44212226 45231400
Краен срок: 21.08.18
Брой: 2018128
Дата на изпращане на обявлението: 02.07.18
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Crnogorski elektrodistributivni system d.o.o. (CEDIS)
Място на изпълнение: Podgorica
Очаквана цена: 0,00 EUR

ME-Подгорица: ИПП - Доставка на оборудване за подобряване на капацитета за управление на качеството на въздуха в Черна гора

Външен ИН TED.272191-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 26.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 38000000 38341000 38344000 38500000
Краен срок: 27.08.18 10:00
Брой: 2018120
Дата на изпращане на обявлението: 13.06.18
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Външна помощ и Европейски фонд за развитие
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for all lots
Възложители: The Ministry of Finance
Място на изпълнение: Podgorica
Очаквана цена: 0,00 EUR

ME-Подгорица: ИПП - Подобряване на ИТ система на бюджетен отдел

Външен ИН TED.264872-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.06.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 72000000
Брой: 2018117
Референтен номер: 2016/S 135-242328
Дата на изпращане на обявлението: 15.06.18
Официален език: EN
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: Външна помощ и Европейски фонд за развитие
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for all lots
Възложители: The Ministry of Finance, the Directorate for Finance and Contracting of the EU Assistance Funds (CFCU)
Място на изпълнение: 81000 Podgorica
Очаквана цена: 0,00 EUR

EIB - Rehabilitation of 5 pre-stressed concrete bridges on the “Vrbnica – Bar” railway line in Montenegro (ME-Podgorica)

Външен ИН TED.258500-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 16.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 45234100
Краен срок: 05.09.18
Брой: 2018114
Дата на изпращане на обявлението: 11.06.18
Основни дейности: Железопътно услуги
Официален език: EN
Обявление: Не е обявено
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Željeznička Infrastruktura Crne Gore AD - Podgorica (ŽICG)
Място на изпълнение: Podgorica
Очаквана цена: 0,00 EUR

EIB - FIDIC Engineer for Rehabilitation of approximately 10 Concrete Bridges on the Vrbnica-Bar railway line in Montenegro (ME-Podgorica)

Външен ИН TED.258498-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 16.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 71311200 71312000
Краен срок: 12.09.18
Брой: 2018114
Дата на изпращане на обявлението: 13.06.18
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Не е обявено
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Željeznička Infrastruktura Crne Gore AD
Място на изпълнение: Podgorica
Очаквана цена: 0,00 EUR