Контакт

Обявления за Черна Гора

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Черна Гора, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Черна Гора, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

328 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 33)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията 26.02.19 20.03.19 Croatia, Montenegro, SLOVENIJA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията 11.02.19 11.03.19 Croatia, Montenegro, SLOVENIJA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ME-Подгорица: ИПП - Подкрепа за осъществяването и наблюдението на управлението на отпадъците, Черна гора 21.01.19 25.02.19 15:00 Montenegro
ME-Подгорица: Подобряване на бюджетна система, на многогодишна бюджетна рамка и на система за публичен вътрешен финансов контрол 21.01.19 Montenegro
ME-Подгорица: Въвеждане на система за електронно възлагане на обществени поръчки в Черна гора 21.01.19 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП - Интегриране на ключови компетентности в образователната система на Черна гора 07.01.19 12.02.19 14:30 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП - Техническа помощ в подкрепа на капацитета на транспортния сектор и привеждане в съответствие със законодателството на ЕС в Черна Гора 29.12.18 Montenegro
ME-Подгорица: Доставка и монтаж на автоматично оборудване за броене на трафика 29.12.18 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП - Подсилване на капацитета на социалната система и системата за закрила на децата в Черна гора 29.12.18 Montenegro
ME-Подгорица: Прилагане на нова компютъризирана транзитна система (NCTS) 22.12.18 Montenegro

Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Очаквана цена: 0 EUR

Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Vojenská pojišťovna České republiky
Очаквана цена: 33 120 000 CZK

ME-Подгорица: ИПП - Подкрепа за осъществяването и наблюдението на управлението на отпадъците, Черна гора

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Directorate of Public Works
Очаквана цена: 1 364 000 EUR

ME-Подгорица: Подобряване на бюджетна система, на многогодишна бюджетна рамка и на система за публичен вътрешен финансов контрол

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Сключен договор
Възложител: Ministry of Finance, Directorate for Finance and Contracting of the EU Assistance Funds
Очаквана цена: 0 EUR

ME-Подгорица: Въвеждане на система за електронно възлагане на обществени поръчки в Черна гора

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Сключен договор
Възложител: Ministry of Finance, Directorate for Finance and Contracting of the EU Assistance Funds
Очаквана цена: 0 EUR

ME-Подгорица: ИПП - Интегриране на ключови компетентности в образователната система на Черна гора

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: The Ministry of Finance, Directorate for Finance and Contracting of the EU Assistance Funds
Очаквана цена: 1 011 764 EUR

ME-Подгорица: ИПП - Техническа помощ в подкрепа на капацитета на транспортния сектор и привеждане в съответствие със законодателството на ЕС в Черна Гора

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Предварителна информация
Възложител: Directorate of Public Works
Очаквана цена: 3 660 000 EUR

ME-Подгорица: Доставка и монтаж на автоматично оборудване за броене на трафика

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Сключен договор
Възложител: Ministry of Finance, Directorate for Finance and Contracting of the EU Assistance Funds
Очаквана цена: 0 EUR

ME-Подгорица: ИПП - Подсилване на капацитета на социалната система и системата за закрила на децата в Черна гора

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Предварителна информация
Възложител: The Ministry of Finance
Очаквана цена: 470 588 EUR

ME-Подгорица: Прилагане на нова компютъризирана транзитна система (NCTS)

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Сключен договор
Възложител: Ministry of Finance, Directorate for Finance and Contracting of the EU Assistance Funds
Очаквана цена: 0 EUR