Контакт

Обявления за Черна Гора

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Черна Гора, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Черна Гора, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

344 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 35)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ME-Подгорица: ИПП - Изграждане на капацитет, транспониране на достиженията на правото и планиране за сектора на околната среда и действия по климата 18.03.19 Montenegro
ЕБВР - Черна гора: Проект за реконструкция на главни пътища — Реформа на междуградските пътнически транспортни услуги (ME-Подгорица) 18.03.19 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП - Подобряване на образователните програми и услуги, за да отговарят на потребностите на маргинализираните групи 05.03.19 25.03.19 14:30 Montenegro
ME-Подгорица: ИПП - Подсилване на капацитета на социалната система и системата за закрила на децата в Черна гора 04.03.19 05.04.19 14:30 Montenegro
ME-Подгорица: Въвеждане на система за централизиранo изчисляване на доходите 04.03.19 Montenegro
ЕБВР - Черна гора: Проект за реконструкция на главни пътища (ME-Подгорица) 04.03.19 Montenegro
Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията 26.02.19 20.03.19 Croatia, Montenegro, SLOVENIJA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ME-Подгорица: Техническа помощ в подкрепа на капацитета на транспортния сектор и привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС в Черна Гора 18.02.19 25.03.19 15:00 Montenegro
ME-Подгорица: Доставка на оборудване за специализирани институции на Черна гора за прилагането на законодателството на ЕС относно вътрешния пазар 14.02.19 Montenegro
ЕБВР - Проект за спешна рехабилитация на железопътната инфраструктура в Черна гора (ME-Подгорица) 13.02.19 Montenegro

ME-Подгорица: ИПП - Изграждане на капацитет, транспониране на достиженията на правото и планиране за сектора на околната среда и действия по климата

Вид обявление Услуги
Вид документ Предварителна информация
Възложител Directorate of Public Works
Очаквана цена 3 670 000 EUR

ЕБВР - Черна гора: Проект за реконструкция на главни пътища — Реформа на междуградските пътнически транспортни услуги (ME-Подгорица)

Вид обявление Услуги
Вид документ Предварителна информация
Възложител Ministry of Transport and Maritime Affairs
Очаквана цена 0 EUR

ME-Подгорица: ИПП - Подобряване на образователните програми и услуги, за да отговарят на потребностите на маргинализираните групи

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител The Ministry of Finance, Directorate for Finance and Contracting of the EU Assistance Funds
Очаквана цена 411 764 EUR

ME-Подгорица: ИПП - Подсилване на капацитета на социалната система и системата за закрила на децата в Черна гора

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител The Ministry of Finance, Directorate for Finance and Contracting of the EU Assistance Funds
Очаквана цена 470 588 EUR

ME-Подгорица: Въвеждане на система за централизиранo изчисляване на доходите

Вид обявление Услуги
Вид документ Възложена поръчка
Възложител Ministry of Finance, Directorate for Finance and Contracting of the EU Assistance Funds
Очаквана цена 0 EUR

ЕБВР - Черна гора: Проект за реконструкция на главни пътища (ME-Подгорица)

Вид обявление Строителство
Вид документ Предварителна информация
Възложител The Transport Administration
Очаквана цена 0 EUR

Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията

Вид обявление Услуги
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Очаквана цена 0 EUR

ME-Подгорица: Техническа помощ в подкрепа на капацитета на транспортния сектор и привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС в Черна Гора

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Public Works Administration
Очаквана цена 366 EUR

ME-Подгорица: Доставка на оборудване за специализирани институции на Черна гора за прилагането на законодателството на ЕС относно вътрешния пазар

Вид обявление Доставки
Вид документ Възложена поръчка
Възложител The Ministry of Finance
Очаквана цена 0 EUR

ЕБВР - Проект за спешна рехабилитация на железопътната инфраструктура в Черна гора (ME-Подгорица)

Вид обявление Строителство
Вид документ Предварителна информация
Възложител Željeznička Infrastruktura Crne Gore AD - Podgorica (ŽICG)
Очаквана цена 0 EUR