Контакт

Обявления за Европейски Съюз

Търгове БГ ви предоставя най-богатата база данни за обществени поръчки за региона на Европейския съюз. Можете да получавате ежедневно на електронната си поща информация, селектирана според вашите индивидуални нужди.

3 063 817 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 306382)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Услуги по безопасност 22.09.18 17.09.18 08:00 Friesland (DE)
Услуги на обществения пътен транспорт 22.09.18 10.12.16 10:01 Zlínský kraj
Разични услуги 22.09.18 21.09.18 15:00 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Инженерни услуги по проектиране и конструиране 22.09.18 21.09.18 Teltow-Fläming
Медицинско оборудване 22.09.18 21.09.18 14:00 NEDERLAND
Системни и технически консултантски услуги 21.09.18 21.09.18 11:00 Paris
Разични услуги 21.09.18 07.09.18 23:59 München, Landkreis
Промишлени лазери 21.09.18 17.08.18 23:59 Berlin
Работи по инсталиране на пожароизвестителни системи 21.09.18 20.09.18 11:00 MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI, Opolskie
Различни строителни дейности 21.09.18 20.09.18 Noord-Brabant

Услуги по безопасност

Външен ИН TED.414981-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79710000
Краен срок: 17.09.18 08:00
Брой: 2018183
Референтен номер: 2018/S 169-385792
Дата на изпращане на обявлението: 20.09.18
Основни дейности: Железопътно услуги
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: DB Netz AG (Bukr 16)
Място на изпълнение: DE: Friesland (DE)
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги на обществения пътен транспорт

Външен ИН TED.414690-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 60112000
Краен срок: 10.12.16 10:01
Брой: 2018183
Референтен номер: 2016/S 126-226543
Дата на изпращане на обявлението: 19.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: CS
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Zlínský kraj
Място на изпълнение: CZ: Zlínský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.414715-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 48822000 30211400 32410000 72415000
Краен срок: 21.09.18 15:00
Брой: 2018183
Референтен номер: 2018/S 149-341691
Дата на изпращане на обявлението: 18.09.18
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Espon EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation)
Място на изпълнение: LUXEMBOURG
Очаквана цена: 0,00 EUR

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

Външен ИН TED.414728-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 22.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71320000
Краен срок: 21.09.18
Брой: 2018183
Референтен номер: 2018/S 161-368468
Дата на изпращане на обявлението: 20.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: DE
Обявление: Competitive procedure with negotiation
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Stadt Teltow
Място на изпълнение: DE: Teltow-Fläming
Очаквана цена: 0,00 EUR

Медицинско оборудване

Външен ИН TED.414053-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 22.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33110000 33100000
Краен срок: 21.09.18 14:00
Брой: 2018183
Референтен номер: 2018/S 130-296128
Дата на изпращане на обявлението: 21.09.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: NL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Radboud universitair medisch centrum
Място на изпълнение: NEDERLAND
Очаквана цена: 0,00 EUR

Системни и технически консултантски услуги

Външен ИН TED.412765-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72212500 72220000
Краен срок: 21.09.18 11:00
Брой: 2018182
Референтен номер: 2018/S 143-327250
Дата на изпращане на обявлението: 19.09.18
Основни дейности: Друго
Официален език: FR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Radio France
Място на изпълнение: FR: Paris
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.412785-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72266000 72227000 79421000
Краен срок: 07.09.18 23:59
Брой: 2018182
Референтен номер: 2018/S 153-351211
Дата на изпращане на обявлението: 19.09.18
Основни дейности: Друго
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. über Vergabeportal deutsche eVergabe
Място на изпълнение: DE: München, Landkreis
Очаквана цена: 0,00 EUR

Промишлени лазери

Външен ИН TED.412073-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 38636110
Краен срок: 17.08.18 23:59
Брой: 2018182
Референтен номер: 2018/S 137-312558
Дата на изпращане на обявлението: 19.09.18
Основни дейности: Друго
Официален език: DE
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. über Vergabeportal deutsche eVergabe
Място на изпълнение: DE: Berlin
Очаквана цена: 0,00 EUR

Работи по инсталиране на пожароизвестителни системи

Външен ИН TED.411429-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 21.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45312100
Краен срок: 20.09.18 11:00
Брой: 2018182
Референтен номер: 2018/S 153-350221
Дата на изпращане на обявлението: 18.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Województwo Opolskie
Място на изпълнение: PL: MAKROREGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
PL: Opolskie
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.411435-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 21.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45000000 45351000 45214500 45214220 45315100 71312000
Краен срок: 20.09.18
Брой: 2018182
Референтен номер: 2018/S 162-369538
Дата на изпращане на обявлението: 20.09.18
Основни дейности: Образование
Официален език: NL
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Aerde advies & bouwmanagement
Място на изпълнение: NL: Noord-Brabant
Очаквана цена: 0,00 EUR