Контакт

Обявления за Европейски Съюз

Търгове БГ ви предоставя най-богатата база данни за обществени поръчки за региона на Европейския съюз. Можете да получавате ежедневно на електронната си поща информация, селектирана според вашите индивидуални нужди.

2 945 560 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 294556)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги 18.07.18 16.07.18 14:00 NEDERLAND
Различно доставки 18.07.18 12.07.18 10:00 Miasto Poznań
Моторни превозни средства 18.07.18 29.06.18 10:00 Croatia
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационни тръбопроводи 18.07.18 13.07.18 09:30 Arr. Gent
MK-Скопие: Строителни машини и оборудване 17.07.18 07.05.18 11:00 Macedonia
Различни строителни дейности 17.07.18 16.07.18 10:00 Miasto Warszawa
Кабел за средновисоко напрежение 17.07.18 06.07.18 15:00 EESTI
Транспортни ленти 17.07.18 02.07.18 13:00 EESTI
Моторни превозни средства за превоз на стоки 17.07.18 17.07.18 POLSKA
Услуги по пренос на данни и съобщения 17.07.18 02.07.18 11:00 EESTI

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Външен ИН TED.311553-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71000000 71300000
Краен срок: 16.07.18 14:00
Брой: 2018136
Референтен номер: 2018/S 106-241885
Дата на изпращане на обявлението: 16.07.18
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Място на изпълнение: NEDERLAND
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.310862-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33100000 33194110 33112200 44611200 33193000 33192100 33190000 33111000
Краен срок: 12.07.18 10:00
Брой: 2018136
Референтен номер: 2018/S 104-237052
Дата на изпращане на обявлението: 13.07.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Място на изпълнение: PL: Miasto Poznań
Очаквана цена: 0,00 EUR

Моторни превозни средства

Външен ИН TED.310912-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34100000
Краен срок: 29.06.18 10:00
Брой: 2018136
Референтен номер: 2018/S 100-228117
Дата на изпращане на обявлението: 13.07.18
Основни дейности: Околна среда
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hrvatske šume d.o.o.
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационни тръбопроводи

Външен ИН TED.310340-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45232440 90480000
Краен срок: 13.07.18 09:30
Брой: 2018136
Референтен номер: 2018/S 101-230149
Дата на изпращане на обявлението: 16.07.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: NL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Universitair Ziekenhuis Gent
Място на изпълнение: BE: Arr. Gent
Очаквана цена: 0,00 EUR

MK-Скопие: Строителни машини и оборудване

Външен ИН TED.309973-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 43300000 16310000
Краен срок: 07.05.18 11:00
Брой: 2018135
Референтен номер: 2018/S 058-129385
Дата на изпращане на обявлението: 13.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Directorate for Technological Industrial Development Zones
Място на изпълнение: 1000 Skopje
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.309465-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45213000 42965100 71248000 71220000 45213200 71000000
Краен срок: 16.07.18 10:00
Брой: 2018135
Референтен номер: 2018/S 106-242564
Дата на изпращане на обявлението: 12.07.18
Основни дейности: Летищни дейност
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze"
Място на изпълнение: PL: Miasto Warszawa
Очаквана цена: 0,00 EUR

Кабел за средновисоко напрежение

Външен ИН TED.309568-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 31321220
Краен срок: 06.07.18 15:00
Брой: 2018135
Референтен номер: 2018/S 108-246873
Дата на изпращане на обявлението: 13.07.18
Основни дейности: Електричество
Официален език: ET
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Elektrilevi OÜ
Място на изпълнение: EESTI
Очаквана цена: 0,00 EUR

Транспортни ленти

Външен ИН TED.309569-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42417200
Краен срок: 02.07.18 13:00
Брой: 2018135
Референтен номер: 2018/S 096-220100
Дата на изпращане на обявлението: 13.07.18
Основни дейности: Електричество
Официален език: ET
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Enefit Energiatootmine AS
Място на изпълнение: EESTI
Очаквана цена: 0,00 EUR

Моторни превозни средства за превоз на стоки

Външен ИН TED.309565-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34130000
Краен срок: 17.07.18
Брой: 2018135
Референтен номер: 2018/S 104-238254
Дата на изпращане на обявлението: 12.07.18
Основни дейности: Електричество
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Tauron Dystrybucja S.A.
Място на изпълнение: POLSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по пренос на данни и съобщения

Външен ИН TED.309287-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 64210000
Краен срок: 02.07.18 11:00
Брой: 2018135
Референтен номер: 2018/S 106-241865
Дата на изпращане на обявлението: 13.07.18
Основни дейности: Образование
Официален език: ET
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Haridus- ja Teadusministeerium
Място на изпълнение: EESTI
Очаквана цена: 0,00 EUR