Контакт

Обявления за Европейски Съюз

Търгове БГ ви предоставя най-богатата база данни за обществени поръчки за региона на Европейския съюз. Можете да получавате ежедневно на електронната си поща информация, селектирана според вашите индивидуални нужди.

2 947 715 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 294772)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
PL-Nowa Sól: Финансови и застрахователни услуги 18.07.18 18.07.18 13:00 Lubuskie
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги 18.07.18 16.07.18 14:00 NEDERLAND
Различно доставки 18.07.18 12.07.18 10:00 Miasto Poznań
Моторни превозни средства 18.07.18 29.06.18 10:00 Croatia
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационни тръбопроводи 18.07.18 13.07.18 09:30 Arr. Gent
„Периодични доставки на твърди горива – въглища и брикети“ 17.07.18 17.07.18 Шумен / Shumen
Услуги на националната поща 17.07.18 18.07.18 POLSKA
RO-Букурещ: Строителни и монтажни работи на пътища 17.07.18 18.07.18 16:00 Nord-Est
RO-Букурещ: Услуги по ремонт и поддръжка 17.07.18 18.07.18 14:30 Bucureşti
MK-Скопие: Строителни машини и оборудване 17.07.18 07.05.18 11:00 Macedonia

PL-Nowa Sól: Финансови и застрахователни услуги

Външен ИН TED.311908-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 66000000 66100000
Краен срок: 18.07.18 13:00
Брой: 2018136
Референтен номер: 2018/S 105-240753
Дата на изпращане на обявлението: 13.07.18
Основни дейности: Здравеопазване
Образование
Обществени дейности
Общи публични услуги
Околна среда
Отбрана
Социална защита
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Powiat Nowosolski
Място на изпълнение: PL: Lubuskie
Очаквана цена: 0,00 EUR

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Външен ИН TED.311553-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71000000 71300000
Краен срок: 16.07.18 14:00
Брой: 2018136
Референтен номер: 2018/S 106-241885
Дата на изпращане на обявлението: 16.07.18
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Място на изпълнение: NEDERLAND
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.310862-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33100000 33194110 33112200 44611200 33193000 33192100 33190000 33111000
Краен срок: 12.07.18 10:00
Брой: 2018136
Референтен номер: 2018/S 104-237052
Дата на изпращане на обявлението: 13.07.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Място на изпълнение: PL: Miasto Poznań
Очаквана цена: 0,00 EUR

Моторни превозни средства

Външен ИН TED.310912-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34100000
Краен срок: 29.06.18 10:00
Брой: 2018136
Референтен номер: 2018/S 100-228117
Дата на изпращане на обявлението: 13.07.18
Основни дейности: Околна среда
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hrvatske šume d.o.o.
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационни тръбопроводи

Външен ИН TED.310340-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45232440 90480000
Краен срок: 13.07.18 09:30
Брой: 2018136
Референтен номер: 2018/S 101-230149
Дата на изпращане на обявлението: 16.07.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: NL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Universitair Ziekenhuis Gent
Място на изпълнение: BE: Arr. Gent
Очаквана цена: 0,00 EUR

„Периодични доставки на твърди горива – въглища и брикети“

Външен ИН 9078578
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09111000
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 58 512,00 BGN

Услуги на националната поща

Външен ИН TED.309668-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 64110000
Краен срок: 18.07.18
Брой: 2018135
Референтен номер: 2018/S 103-236287
Дата на изпращане на обявлението: 12.07.18
Основни дейности: Електричество
Официален език: PL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Място на изпълнение: POLSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Букурещ: Строителни и монтажни работи на пътища

Външен ИН TED.309710-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45233120 45221111 71322500
Краен срок: 18.07.18 16:00
Брой: 2018135
Референтен номер: 2018/S 096-220287
Дата на изпращане на обявлението: 12.07.18
Основни дейности: Обществени дейности
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Място на изпълнение: RO: Nord-Est
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Букурещ: Услуги по ремонт и поддръжка

Външен ИН TED.309829-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50000000 50433000 50610000 50700000 50730000
Краен срок: 18.07.18 14:30
Брой: 2018135
Референтен номер: 2018/S 061-136196
Дата на изпращане на обявлението: 13.07.18
Основни дейности: Отбрана
Официален език: RO
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Unitatea Militară 02601
Място на изпълнение: RO: Bucureşti
Очаквана цена: 0,00 EUR

MK-Скопие: Строителни машини и оборудване

Външен ИН TED.309973-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 43300000 16310000
Краен срок: 07.05.18 11:00
Брой: 2018135
Референтен номер: 2018/S 058-129385
Дата на изпращане на обявлението: 13.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Directorate for Technological Industrial Development Zones
Място на изпълнение: 1000 Skopje
Очаквана цена: 0,00 EUR