Контакт

Обявления за Европейски Съюз

Търгове БГ ви предоставя най-богатата база данни за обществени поръчки за региона на Европейския съюз. Можете да получавате ежедневно на електронната си поща информация, селектирана според вашите индивидуални нужди.

3 279 322 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 327933)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Охранителни услуги 21.01.19 18.01.19 FRB05
Услуги на портиери 21.01.19 21.01.19 17:00 Madrid
Различно доставки 21.01.19 21.01.19 IE062
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора ЕООД 18.01.19 21.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
Предметът на настоящата поръчка е доставка на течни горива чрез зареждане на бензиностанция за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали, съгласно следните прогнозни количества:Дизелово гориво – 12 000 литра; Бензин А-95Н– 16 000 литра;Доставка 18.01.19 21.01.19 Кърджали / Kardzhali
Охрана със сигнално-охранителна дейност на обекти на "В и К" ЕООД Плевен 18.01.19 21.01.19 Плевен / Pleven
„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на община Горна Малина” 18.01.19 21.01.19 София / Sofia
Тренировъчни симулатори 18.01.19 21.01.19 FRANCE
Инженерни услуги в строителството 18.01.19 21.01.19 FRK21
IT-Teramo: Различни медицински уреди и изделия 18.01.19 21.01.19 13:00 ITALIA

Охранителни услуги

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги на портиери

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора ЕООД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Предметът на настоящата поръчка е доставка на течни горива чрез зареждане на бензиностанция за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали, съгласно следните прогнозни количества:Дизелово гориво – 12 000 литра; Бензин А-95Н– 16 000 литра;Доставка

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Охрана със сигнално-охранителна дейност на обекти на "В и К" ЕООД Плевен

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 29 920,00 BGN

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на община Горна Малина”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Тренировъчни симулатори

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR

Инженерни услуги в строителството

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR

IT-Teramo: Различни медицински уреди и изделия

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR