Контакт

Обявления за Гърция

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Гърция, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Гърция, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Гърция www.promitheies.gr

31 779 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3178)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Материали, използвани за изработване на пътно покритие 18.09.18 21.09.18 08:30 Δυτική Αττική
GR-Хераклион: Услуги по поддържане и ремонт на софтуер 14.09.18 21.09.18 10:00 Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χανιά
GR-Солун: Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия) 13.09.18 21.09.18 16:00 Θεσσαλονίκη
Горива 12.09.18 17.09.18 15:00 Άρτα, Πρέβεζα
Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства 11.09.18 18.09.18 13:30 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
GR-Атина: Услуги по анализ на данни 08.09.18 17.09.18 13:00 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
GR-Атина: Услуги по ремонт и поддръжка 08.09.18 18.09.18 11:00 ΕΛΛΑΔΑ, Έβρος
GR-Αιγάλεω: Услуги на ресторанти, столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна 05.09.18 11.09.18 14:00 Δυτική Αττική
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни газопроводи 05.09.18 19.09.18 Θεσσαλονίκη
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на терминали за газ 05.09.18 21.09.18 ATTIKΗ

Материали, използвани за изработване на пътно покритие

Външен ИН TED.406999-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 44113800
Краен срок: 21.09.18 08:30
Краен срок за подаване на документи: 21.09.18
Брой: 2018179
Дата на изпращане на обявлението: 14.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Δήμος Ασπροπύργου
Място на изпълнение: EL: Δυτική Αττική
Очаквана цена: 3 225 500,00 EUR

GR-Хераклион: Услуги по поддържане и ремонт на софтуер

Външен ИН TED.402303-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 72267000
Краен срок: 21.09.18 10:00
Краен срок за подаване на документи: 14.09.18
Брой: 2018177
Референтен номер: 2018/S 150-346006
Дата на изпращане на обявлението: 13.09.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
Място на изпълнение: EL: Ηράκλειο
EL: Λασίθι
EL: Ρέθυμνο
EL: Χανιά
Очаквана цена: 0,00 EUR

GR-Солун: Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

Външен ИН TED.400052-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 38000000 38433200 38300000 42124100
Краен срок: 21.09.18 16:00
Брой: 2018176
Референтен номер: 2018/S 159-365841
Дата на изпращане на обявлението: 11.09.18
Основни дейности: Образование
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Място на изпълнение: EL: Θεσσαλονίκη
Очаквана цена: 0,00 EUR

Горива

Външен ИН TED.397955-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09100000
Краен срок: 17.09.18 15:00
Брой: 2018175
Дата на изпращане на обявлението: 11.09.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Място на изпълнение: EL: Άρτα, Πρέβεζα
Очаквана цена: 462 821,00 EUR

Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства

Външен ИН TED.395425-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90910000
Краен срок: 18.09.18 13:30
Брой: 2018174
Референтен номер: 2018/S 152-349219
Дата на изпращане на обявлението: 07.09.18
Основни дейности: Образование
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Място на изпълнение: EL: Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Очаквана цена: 0,00 EUR

GR-Атина: Услуги по анализ на данни

Външен ИН TED.393531-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72316000 72310000 79300000
Краен срок: 17.09.18 13:00
Брой: 2018173
Референтен номер: 2018/S 131-299491
Дата на изпращане на обявлението: 06.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Υπουργείο Εξωτερικών - Επιτελική Δομή Ε.Σ.Π.Α.
Място на изпълнение: 106 71 Αθήνα
Очаквана цена: 0,00 EUR

GR-Атина: Услуги по ремонт и поддръжка

Външен ИН TED.393532-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50000000
Краен срок: 18.09.18 11:00
Брой: 2018173
Референтен номер: 2018/S 129-295360
Дата на изпращане на обявлението: 07.09.18
Основни дейности: Друго
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η.) - Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών Παραγωγής (Δ.Υ.Π.Π.)
Място на изпълнение: EL: Έβρος
ΕΛΛΑΔΑ
Очаквана цена: 0,00 EUR

GR-Αιγάλεω: Услуги на ресторанти, столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна

Външен ИН TED.387734-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 55300000
Краен срок: 11.09.18 14:00
Брой: 2018170
Референтен номер: 2018/S 130-297843
Дата на изпращане на обявлението: 03.09.18
Основни дейности: Образование
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Място на изпълнение: EL: Δυτική Αττική
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни газопроводи

Външен ИН TED.387513-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45231220
Краен срок: 19.09.18
Брой: 2018170
Референтен номер: 2018/S 096-219994
Дата на изпращане на обявлението: 03.09.18
Основни дейности: Производство, транспортиране и дистрибуция на газ и отопление
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) Α.Ε.
Място на изпълнение: EL: Θεσσαλονίκη
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на терминали за газ

Външен ИН TED.387514-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45255300
Краен срок: 21.09.18
Брой: 2018170
Референтен номер: 2018/S 088-198446
Дата на изпращане на обявлението: 03.09.18
Основни дейности: Производство, транспортиране и дистрибуция на газ и отопление
Официален език: EL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) Α.Ε.
Място на изпълнение: EL: ATTIKΗ
Очаквана цена: 0,00 EUR