Контакт

Обявления за Хърватска

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Хърватска, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Хърватска, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Хърватска http://www.tenderi.hr/

22 178 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2218)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Ветеринарни лечебни услуги 13.09.18 21.09.18 10:00 Splitsko-dalmatinska županija
Електрическа енергия 13.09.18 21.09.18 10:00 Zagrebačka županija
Медицинско оборудване 12.09.18 19.09.18 10:00 Grad Zagreb
Пътни транспортни услуги 11.09.18 20.09.18 10:00 Brodsko-posavska županija
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа 11.09.18 18.09.18 10:00 Zagrebačka županija
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализации за битови и промишлени отпадъчни води 11.09.18 18.09.18 10:00 Međimurska županija
Моторни превозни средства 11.09.18 18.09.18 13:00 Croatia
Резервни части за превозни средства, предназначени за превоз на стоки, камионетки и автомобили 11.09.18 18.09.18 Grad Zagreb
Услуги по ремонт и поддържане на хладилни съоръжения 08.09.18 17.09.18 10:00 Croatia
Консултантски услуги по управление на компютърни проекти 08.09.18 18.09.18 10:00 Osječko-baranjska županija

Ветеринарни лечебни услуги

Външен ИН TED.399717-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 85200000
Краен срок: 21.09.18 10:00
Брой: 2018176
Референтен номер: 2018/S 153-351189
Дата на изпращане на обявлението: 10.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Grad Split
Място на изпълнение: HR: Splitsko-dalmatinska županija
Очаквана цена: 0,00 EUR

Електрическа енергия

Външен ИН TED.398914-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 21.09.18 10:00
Брой: 2018176
Референтен номер: 2018/S 153-350561
Дата на изпращане на обявлението: 10.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Zagrebačka županija
Място на изпълнение: HR: Zagrebačka županija
Очаквана цена: 0,00 EUR

Медицинско оборудване

Външен ИН TED.396895-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 19.09.18 10:00
Брой: 2018175
Референтен номер: 2018/S 155-355131
Дата на изпращане на обявлението: 07.09.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Klinička bolnica Dubrava
Място на изпълнение: HR: Grad Zagreb
Очаквана цена: 0,00 EUR

Пътни транспортни услуги

Външен ИН TED.395475-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 60100000
Краен срок: 20.09.18 10:00
Брой: 2018174
Референтен номер: 2018/S 150-344684
Дата на изпращане на обявлението: 07.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Brodsko-posavska županija
Място на изпълнение: HR: Brodsko-posavska županija
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа

Външен ИН TED.395599-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45232410
Краен срок: 18.09.18 10:00
Брой: 2018174
Референтен номер: 2018/S 141-323537
Дата на изпращане на обявлението: 05.09.18
Основни дейности: Вода
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
Място на изпълнение: HR: Zagrebačka županija
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализации за битови и промишлени отпадъчни води

Външен ИН TED.395602-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45232411
Краен срок: 18.09.18 10:00
Брой: 2018174
Референтен номер: 2018/S 108-246788
Дата на изпращане на обявлението: 07.09.18
Основни дейности: Вода
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Međimurske vode d.o.o. Čakovec
Място на изпълнение: HR: Međimurska županija
Очаквана цена: 0,00 EUR

Моторни превозни средства

Външен ИН TED.394576-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34100000
Краен срок: 18.09.18 13:00
Брой: 2018174
Референтен номер: 2018/S 150-343929
Дата на изпращане на обявлението: 07.09.18
Основни дейности: Друго
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hrvatska Lutrija d.o.o.
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Резервни части за превозни средства, предназначени за превоз на стоки, камионетки и автомобили

Външен ИН TED.394575-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34330000
Краен срок: 18.09.18
Брой: 2018174
Референтен номер: 2018/S 149-340688
Дата на изпращане на обявлението: 07.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Grad Zagreb
Място на изпълнение: HR: Grad Zagreb
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по ремонт и поддържане на хладилни съоръжения

Външен ИН TED.393448-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 50730000
Краен срок: 17.09.18 10:00
Брой: 2018173
Референтен номер: 2018/S 151-347901
Дата на изпращане на обявлението: 06.09.18
Основни дейности: Електричество
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: HEP – Proizvodnja d.o.o.
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Консултантски услуги по управление на компютърни проекти

Външен ИН TED.393451-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72224000
Краен срок: 18.09.18 10:00
Брой: 2018173
Референтен номер: 2018/S 154-354250
Дата на изпращане на обявлението: 06.09.18
Основни дейности: Градска железница, трамвай, тролей или автобусни услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek
Място на изпълнение: HR: Osječko-baranjska županija
Очаквана цена: 0,00 EUR