Контакт

Обявления за Хърватска

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Хърватска, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Хърватска, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Хърватска http://www.tenderi.hr/

21 191 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2120)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Моторни превозни средства 18.07.18 29.06.18 10:00 Croatia
Противопожарно, спасително оборудване и оборудване за безопасност 11.07.18 18.07.18 13:00 Grad Zagreb
Разични услуги 10.07.18 17.07.18 10:00 Croatia
Инженерни услуги по проектиране и конструиране 10.07.18 17.07.18 10:00 Croatia
Консултантски услуги по бизнес анализи на експлоатацията на системата 10.07.18 17.07.18 13:00 HRVATSKA
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационни тръбопроводи 07.07.18 13.07.18 13:00 Zagrebačka županija
Рекламни услуги 07.07.18 17.07.18 10:00 Grad Zagreb
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници 06.07.18 16.07.18 Croatia
Различни хранителни продукти 06.07.18 16.07.18 13:00 Istarska županija
Образование за възрастни и други образователни услуги 05.07.18 18.07.18 Croatia

Моторни превозни средства

Външен ИН TED.310912-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34100000
Краен срок: 29.06.18 10:00
Брой: 2018136
Референтен номер: 2018/S 100-228117
Дата на изпращане на обявлението: 13.07.18
Основни дейности: Околна среда
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hrvatske šume d.o.o.
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Противопожарно, спасително оборудване и оборудване за безопасност

Външен ИН TED.298696-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33141000 35110000
Краен срок: 18.07.18 13:00
Брой: 2018131
Референтен номер: 2017/S 246-514352
Дата на изпращане на обявлението: 06.07.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Klinički bolnički centar Zagreb
Място на изпълнение: HR: Grad Zagreb
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.297427-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 64214400 72400000 64211000
Краен срок: 17.07.18 10:00
Брой: 2018130
Референтен номер: 2018/S 103-235621
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

Външен ИН TED.297426-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71320000
Краен срок: 17.07.18 10:00
Брой: 2018130
Референтен номер: 2018/S 098-223786
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.18
Основни дейности: Друго
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Консултантски услуги по бизнес анализи на експлоатацията на системата

Външен ИН TED.297448-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72221000
Краен срок: 17.07.18 13:00
Брой: 2018130
Референтен номер: 2017/S 217-451506
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Splitsko-dalmatinska županija
Място на изпълнение: HR: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационни тръбопроводи

Външен ИН TED.295052-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 07.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45232440
Краен срок: 13.07.18 13:00
Брой: 2018129
Референтен номер: 2018/S 093-211882
Дата на изпращане на обявлението: 03.07.18
Основни дейности: Вода
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
Място на изпълнение: HR: Zagrebačka županija
Очаквана цена: 0,00 EUR

Рекламни услуги

Външен ИН TED.294941-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79341000
Краен срок: 17.07.18 10:00
Брой: 2018129
Референтен номер: 2018/S 106-242001
Дата на изпращане на обявлението: 04.07.18
Основни дейности: Друго
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Financijska agencija
Място на изпълнение: HR: Grad Zagreb
Очаквана цена: 0,00 EUR

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

Външен ИН TED.292564-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 16.07.18
Брой: 2018128
Референтен номер: 2018/S 104-237546
Дата на изпращане на обявлението: 03.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Karlovačka županija
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни хранителни продукти

Външен ИН TED.291603-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 15800000
Краен срок: 16.07.18 13:00
Брой: 2018128
Референтен номер: 2018/S 104-237040
Дата на изпращане на обявлението: 02.07.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Opća bolnica Pula
Място на изпълнение: HR: Istarska županija
Очаквана цена: 0,00 EUR

Образование за възрастни и други образователни услуги

Външен ИН TED.289638-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 80400000
Краен срок: 18.07.18
Брой: 2018127
Дата на изпращане на обявлението: 02.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Място на изпълнение: HRVATSKA
Очаквана цена: 1 533 600,00 HRK