Контакт

Обявления за Испания

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Испания, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Испания, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Испания http://www.licitaciones.es/

139 697 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 13970)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията 14.09.18 13.09.18 Navarra
ES-Мадрид: Експлоатация на пречиствателна станция 13.09.18 20.09.18 14:00 COMUNIDAD DE MADRID
ES-Мадрид: CT скенери 12.09.18 18.09.18 14:00 Madrid
ES-Bellaterra: Услуги, свързани с цифров печат 12.09.18 21.09.18 14:00 Barcelona
Мрежова инфраструктура 12.09.18 17.09.18 14:00 Madrid
Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно 12.09.18 17.09.18 23:59 Granada
Автобуси с нископоставен под 12.09.18 21.09.18 21:00 Barcelona
Други социални услуги 11.09.18 21.09.18 23:59 Sevilla
Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно 11.09.18 17.09.18 23:59 Granada
ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 11.09.18 19.09.18 14:00 Madrid

Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията

Външен ИН TED.401442-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 92000000
Краен срок: 13.09.18
Брой: 2018177
Дата на изпращане на обявлението: 12.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ayuntamiento de Pamplona
Място на изпълнение: ES: Navarra
Очаквана цена: 2 113 456,00 EUR

ES-Мадрид: Експлоатация на пречиствателна станция

Външен ИН TED.400159-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 90481000
Краен срок: 20.09.18 14:00
Брой: 2018176
Референтен номер: 2018/S 146-335544
Дата на изпращане на обявлението: 10.09.18
Основни дейности: Вода
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Canal de Isabel II, S. A.
Място на изпълнение: ES: COMUNIDAD DE MADRID

ES-Мадрид: CT скенери

Външен ИН TED.397929-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33115100
Краен срок: 18.09.18 14:00
Краен срок за подаване на документи: 18.09.18
Брой: 2018175
Референтен номер: 2018/S 166-379465
Дата на изпращане на обявлението: 07.09.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Servicio Madrileño de Salud — Hospital Central de la Cruz Roja «San José y Santa Adela»
Място на изпълнение: ES: Madrid

ES-Bellaterra: Услуги, свързани с цифров печат

Външен ИН TED.397928-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79811000
Краен срок: 21.09.18 14:00
Брой: 2018175
Референтен номер: 2018/S 141-323679
Дата на изпращане на обявлението: 07.09.18
Основни дейности: Образование
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Universitat Autònoma de Barcelona
Място на изпълнение: ES: Barcelona
Очаквана цена: 0,00 EUR

Мрежова инфраструктура

Външен ИН TED.397801-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 32424000
Краен срок: 17.09.18 14:00
Брой: 2018175
Референтен номер: 2018/S 150-345642
Дата на изпращане на обявлението: 07.09.18
Основни дейности: Градска железница, трамвай, тролей или автобусни услуги
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S. A.
Място на изпълнение: ES: Madrid
Очаквана цена: 0,00 EUR

Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно

Външен ИН TED.397594-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 55000000
Краен срок: 17.09.18 23:59
Брой: 2018175
Референтен номер: 2018/S 144-329621
Дата на изпращане на обявлението: 07.09.18
Основни дейности: Образование
Официален език: ES
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Rectorado de la Universidad de Granada
Място на изпълнение: ES: Melilla

Автобуси с нископоставен под

Външен ИН TED.397596-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34121400
Краен срок: 21.09.18 21:00
Брой: 2018175
Референтен номер: 2018/S 154-353450
Дата на изпращане на обявлението: 07.09.18
Основни дейности: Социална защита
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ayuntamiento de Barcelona
Място на изпълнение: ES: Barcelona
Очаквана цена: 0,00 EUR

Други социални услуги

Външен ИН TED.395882-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 85320000
Краен срок: 21.09.18 23:59
Краен срок за подаване на документи: 21.09.18
Брой: 2018174
Дата на изпращане на обявлението: 07.09.18
Основни дейности: Друго
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ayuntamiento de Sevilla — Área de Bienestar Social y Empleo — Servicio de Administración de los Servicios Sociales Delegación de Bienestar Social y Empleo, Dirección General de Acción Social — Servicio de Administración de Servicios Sociales Delegación de Bienestar Social y Empleo, Dirección General de Acción Social — Servicio de Administración de Servicios Sociales Registro General del Ayuntamiento de Sevilla
Място на изпълнение: ES:
Очаквана цена: 5 463 927,00 EUR

Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно

Външен ИН TED.395471-2018
Вид обявление Друго
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 55000000 55511000
Краен срок: 17.09.18 23:59
Брой: 2018174
Референтен номер: 2018/S 139-317761
Дата на изпращане на обявлението: 06.09.18
Основни дейности: Образование
Официален език: ES
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Rectorado de la Universidad de Granada
Място на изпълнение: ES: Granada

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

Външен ИН TED.395470-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72000000
Краен срок: 19.09.18 14:00
Брой: 2018174
Референтен номер: 2018/S 149-341912
Дата на изпращане на обявлението: 06.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Agencia Española de Protección de Datos
Място на изпълнение: ES: Madrid
Очаквана цена: 0,00 EUR