Контакт

Обявления за Испания

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Испания, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Испания, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Испания http://www.licitaciones.es/

133 360 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 13336)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изготвяне и обновление на кадастрални карти 13.07.18 11.07.18 00:04 Madrid
Услуги по поддържане на радиосъоръжения 11.07.18 17.07.18 23:59 Madrid
Услуги по поддържане на радиосъоръжения 11.07.18 17.07.18 23:59 Madrid
Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции 10.07.18 13.07.18 23:59 Madrid
Проводници 10.07.18 13.07.18 23:59 Madrid
ES-Севиля: Далекосъобщителни услуги 10.07.18 11.07.18 14:00 Sevilla
Услуги по почистване на канцеларии 10.07.18 11.07.18 Alicante / Alacant
Компютърно оборудване и принадлежности 10.07.18 16.07.18 13:00 País Vasco
Рекламни и маркетингови услуги 07.07.18 17.07.18 14:00 COMUNIDAD DE MADRID
ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 07.07.18 17.07.18 15:00 Madrid

Изготвяне и обновление на кадастрални карти

Външен ИН TED.303793-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71355200 71354300
Краен срок: 11.07.18 00:04
Брой: 2018133
Референтен номер: 2018/S 109-248179
Дата на изпращане на обявлението: 11.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M. P. S. A. (Segipsa)
Място на изпълнение: ES: Madrid
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по поддържане на радиосъоръжения

Външен ИН TED.299527-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 50333000
Краен срок: 17.07.18 23:59
Краен срок за подаване на документи: 17.07.18
Брой: 2018131
Дата на изпращане на обявлението: 02.07.18
Основни дейности: Летищни дейност
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Aena S. M. E., S. A.
Място на изпълнение: ES: Madrid.
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по поддържане на радиосъоръжения

Външен ИН TED.299526-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 50333000
Краен срок: 17.07.18 23:59
Краен срок за подаване на документи: 17.07.18
Брой: 2018131
Дата на изпращане на обявлението: 02.07.18
Основни дейности: Летищни дейност
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Aena S. M. E., S. A.
Място на изпълнение: ES: Madrid.
Очаквана цена: 0,00 EUR

Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции

Външен ИН TED.297930-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 63000000
Краен срок: 13.07.18 23:59
Краен срок за подаване на документи: 13.07.18
Брой: 2018130
Дата на изпращане на обявлението: 28.06.18
Основни дейности: Летищни дейност
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Aena S. M. E., S. A.
Място на изпълнение: ES: Madrid.
Очаквана цена: 0,00 EUR

Проводници

Външен ИН TED.297928-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 44318000
Краен срок: 13.07.18 23:59
Краен срок за подаване на документи: 13.07.18
Брой: 2018130
Дата на изпращане на обявлението: 28.06.18
Основни дейности: Летищни дейност
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Aena S. M. E., S. A.
Място на изпълнение: ES: Madrid.
Очаквана цена: 0,00 EUR

ES-Севиля: Далекосъобщителни услуги

Външен ИН TED.297725-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 64200000 64210000
Краен срок: 11.07.18 14:00
Брой: 2018130
Референтен номер: 2018/S 106-242800
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.18
Основни дейности: Околна среда
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Limpieza Publica y Protección Ambiental Sociedad Anónima Municipal (LIPASAM)
Място на изпълнение: ES: Sevilla
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по почистване на канцеларии

Външен ИН TED.297440-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90920000 90919200
Краен срок: 11.07.18
Брой: 2018130
Референтен номер: 2018/S 113-257446
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.18
Основни дейности: Образование
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
Място на изпълнение: ES: Alicante/Alacant
Очаквана цена: 0,00 EUR

Компютърно оборудване и принадлежности

Външен ИН TED.296474-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 30200000
Краен срок: 16.07.18 13:00
Брой: 2018130
Референтен номер: 2018/S 111-252508
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.18
Основни дейности: Друго
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: EJIE — Sociedad Informática del Gobierno Vasco
Място на изпълнение: ES: País Vasco
Очаквана цена: 0,00 EUR

Рекламни и маркетингови услуги

Външен ИН TED.295432-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79340000
Краен срок: 17.07.18 14:00
Брой: 2018129
Дата на изпращане на обявлението: 03.07.18
Основни дейности: Пощенски услуги
Официален език: ES
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: S. E. Correos y Telégrafos, S. A.
Място на изпълнение: ES:
Очаквана цена: 19 912 500,00 EUR

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка

Външен ИН TED.294390-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 72000000
Краен срок: 17.07.18 15:00
Брой: 2018129
Дата на изпращане на обявлението: 02.07.18
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: ES
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Място на изпълнение: ES: ESPAÑA
Очаквана цена: 9 384 102,00 EUR