Контакт

Обявления за Македония

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Македония, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Македония, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

13 194 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1320)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление 15.05.19 23.05.19 10:00 MK00
Лабораторни реактиви 14.05.19 15.05.19 15:00 Macedonia
Лабораторни реактиви 14.05.19 15.05.19 15:00 Macedonia
Разтвори за инжектиране 13.05.19 14.05.19 15:00 Macedonia
Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление 07.05.19 16.05.19 10:00 MK00
Различно доставки 06.05.19 20.05.19 10:00 Macedonia, MK0
Услуги по ремонт и поддръжка 06.05.19 22.05.19 15:30 MK008
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на охладителни кули 03.05.19 13.05.19 11:30 MK00
Различни строителни дейности 02.05.19 21.05.19 11:00 MK00
Превозни средства с 4 задвижващи колела за движение по терени без път (тип off-road) 30.04.19 16.05.19 10:00 Macedonia

Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление

Вид обявление Услуги
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Public Transport Enterprise Skopje
Очаквана цена 0 EUR

Лабораторни реактиви

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Public Health Institute University Clinic for Clinical Biochemistry — Skopje
Очаквана цена 16 100 000 MKD

Лабораторни реактиви

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Public Health Institute University Clinic for Clinical Biochemistry — Skopje
Очаквана цена 13 650 000 MKD

Разтвори за инжектиране

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Public Health Institute University Clinic for Clinical Biochemistry — Skopje
Очаквана цена 18 EUR

Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление

Вид обявление Услуги
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Public Transport Enterprise Skopje
Очаквана цена 0 EUR

Различно доставки

Вид обявление Доставки
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Ss. Cyril and Methodius University Faculty of Medicine Skopje
Очаквана цена 0 EUR

Услуги по ремонт и поддръжка

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител JP Komunalna higiena Skopje
Очаквана цена 12 000 000 MKD

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на охладителни кули

Вид обявление Строителство
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител AD ELEM — REK Bitola
Очаквана цена 0 EUR

Различни строителни дейности

Вид обявление Строителство
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител AD ELEM — REK Bitola
Очаквана цена 0 EUR

Превозни средства с 4 задвижващи колела за движение по терени без път (тип off-road)

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител PE for Forest Management “Makedonski Sumi”
Очаквана цена 15 380 000 MKD