Контакт

Обявления за Македония

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Македония, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Македония, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

11 060 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1106)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
MK-Ohrid: Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) 18.09.18 14.09.18 13:00 Macedonia
MK-Скопие: Горива 14.09.18 06.08.18 10:30 Macedonia
MK-Скопие: Резервни части за превозни средства, предназначени за превоз на стоки, камионетки и автомобили 14.09.18 29.08.18 10:30 Macedonia
MK-Bitola: Части за парни турбини 13.09.18 20.09.18 MK00
Изкуствени стави 07.09.18 19.09.18 13:00 MK003
Спомагателни услуги в сухопътния транспорт 06.09.18 05.09.18 Macedonia
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги 05.09.18 10.09.18 11:00 Macedonia
Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти 05.09.18 13.09.18 10:00 Macedonia
Лабораторни реактиви 05.09.18 20.09.18 10:00 Macedonia
Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване 05.09.18 18.09.18 15:30 Macedonia

MK-Ohrid: Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

Външен ИН TED.407175-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 14.09.18 13:00
Брой: 2018179
Референтен номер: 2018/S 152-350079
Дата на изпращане на обявлението: 14.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Opstina Ohrid ELS
Място на изпълнение: ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORA
Очаквана цена: 0,00 EUR

MK-Скопие: Горива

Външен ИН TED.402371-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09100000
Краен срок: 06.08.18 10:30
Брой: 2018177
Референтен номер: 2018/S 116-264809
Дата на изпращане на обявлението: 12.09.18
Основни дейности: Отбрана
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Ministry of defence of Republic of Macedonia, Logistics sector
Място на изпълнение: 1000 Skopje
Очаквана цена: 0,00 EUR

MK-Скопие: Резервни части за превозни средства, предназначени за превоз на стоки, камионетки и автомобили

Външен ИН TED.402372-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34330000 34300000
Краен срок: 29.08.18 10:30
Брой: 2018177
Референтен номер: 2018/S 150-346100
Дата на изпращане на обявлението: 12.09.18
Основни дейности: Отбрана
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Ministry of defence of Republic of Macedonia, Logistics sector
Място на изпълнение: 1000 Skopje
Очаквана цена: 0,00 EUR

MK-Bitola: Части за парни турбини

Външен ИН TED.400177-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42113100
Краен срок: 20.09.18
Брой: 2018176
Референтен номер: 2018/S 136-311975
Дата на изпращане на обявлението: 11.09.18
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: AD ELEM - REK Bitola
Място на изпълнение: MK: Поранешна југословенска Република Македонија (Pora
Очаквана цена: 0,00 EUR

Изкуствени стави

Външен ИН TED.391590-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33141750
Краен срок: 19.09.18 13:00
Краен срок за подаване на документи: 19.09.18
Брой: 2018172
Дата на изпращане на обявлението: 04.09.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: HR
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Specijalna bolnica za ortopediju i traumatologiju „Sv Erazmo" – Ohrid, R. Makedonija
Място на изпълнение: MK: Југозападен (Jugozapaden)
Очаквана цена: 86 585,00 EUR

Спомагателни услуги в сухопътния транспорт

Външен ИН TED.389590-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 63710000
Краен срок: 05.09.18
Брой: 2018171
Дата на изпращане на обявлението: 04.09.18
Основни дейности: Образование
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: SHMK "Negotine "
Очаквана цена: 1 759 249,00 EUR

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Външен ИН TED.387805-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 71000000
Краен срок: 10.09.18 11:00
Краен срок за подаване на документи: 10.09.18
Брой: 2018170
Дата на изпращане на обявлението: 01.09.18
Основни дейности: Отбрана
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Ministry of Defence Ministry of defence Ministry of Defence Ministry of Defence
Място на изпълнение: ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORA
Очаквана цена: 13 000 000,00 MKD

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Външен ИН TED.387802-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 15000000
Краен срок: 13.09.18 10:00
Брой: 2018170
Дата на изпращане на обявлението: 04.09.18
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Ministry of Interior of the Republic of Macedonia
Място на изпълнение: ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Лабораторни реактиви

Външен ИН TED.387807-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33696500
Краен срок: 20.09.18 10:00
Брой: 2018170
Дата на изпращане на обявлението: 03.09.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Public Health Institution Clinic for children diseases
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

Външен ИН TED.387812-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50100000
Краен срок: 18.09.18 15:30
Брой: 2018170
Дата на изпращане на обявлението: 04.09.18
Основни дейности: Вода
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: JP Vodovod i kanalizacija Skopje
Очаквана цена: 0,00 EUR