Контакт

Обявления за Македония

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Македония, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Македония, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

10 564 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1057)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
MK-Скопие: Строителни машини и оборудване 17.07.18 07.05.18 11:00 Macedonia
MK-Скопие: Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване 13.07.18 12.03.18 Macedonia
Общи противовъзпалителни средства за системна употреба, ваксини, антинеопласти и имуномодулатори 12.07.18 11.07.18 15:00 Macedonia
Услуги по ремонт и поддръжка 11.07.18 16.07.18 10:00 Macedonia
Медицински консумативи 11.07.18 17.07.18 15:30 Macedonia
Строителни и монтажни работи 10.07.18 18.07.18 Macedonia
MK-Ohrid: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги 10.07.18 17.05.18 13:00 Macedonia
Различно доставки 07.07.18 06.07.18 15:30 Macedonia
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения 07.07.18 16.07.18 MK006
Програмиране и софтуерни консултантски услуги 07.07.18 17.07.18 Macedonia

MK-Скопие: Строителни машини и оборудване

Външен ИН TED.309973-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 43300000 16310000
Краен срок: 07.05.18 11:00
Брой: 2018135
Референтен номер: 2018/S 058-129385
Дата на изпращане на обявлението: 13.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Directorate for Technological Industrial Development Zones
Място на изпълнение: 1000 Skopje
Очаквана цена: 0,00 EUR

MK-Скопие: Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

Външен ИН TED.304407-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 50100000
Краен срок: 12.03.18
Брой: 2018133
Референтен номер: 2018/S 035-077650
Дата на изпращане на обявлението: 11.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: City of Skopje
Място на изпълнение: 1000 Skopje
Очаквана цена: 0,00 EUR

Общи противовъзпалителни средства за системна употреба, ваксини, антинеопласти и имуномодулатори

Външен ИН TED.301856-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33650000
Краен срок: 11.07.18 15:00
Краен срок за подаване на документи: 11.07.18
Брой: 2018132
Дата на изпращане на обявлението: 10.07.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Public Health Institute University Clinic for Clinical Biochemistry — Skopje
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по ремонт и поддръжка

Външен ИН TED.299544-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50000000
Краен срок: 16.07.18 10:00
Краен срок за подаване на документи: 11.07.18
Брой: 2018131
Дата на изпращане на обявлението: 10.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Local Government Unit Prilep
Очаквана цена: 3 559 322,00 MKD

Медицински консумативи

Външен ИН TED.299540-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33140000
Краен срок: 17.07.18 15:30
Брой: 2018131
Дата на изпращане на обявлението: 09.07.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Public Health Institute University Digestive Surgery Clinic
Място на изпълнение: ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORA
Очаквана цена: 5 637 173,00 MKD

Строителни и монтажни работи

Външен ИН TED.297943-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 18.07.18
Краен срок за подаване на документи: 18.07.18
Брой: 2018130
Дата на изпращане на обявлението: 06.07.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: JZU Univerzitetska Klinika za Hematologija — Skopje
Място на изпълнение: ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORA
Очаквана цена: 113 000,00 EUR

MK-Ohrid: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Външен ИН TED.297948-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 71000000
Краен срок: 17.05.18 13:00
Брой: 2018130
Референтен номер: 2018/S 085-192539
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Opstina Ohrid ELS
Място на изпълнение: ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.295442-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33000000 33140000 33690000
Краен срок: 06.07.18 15:30
Брой: 2018129
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Public Institution in the field of healthcare for the needs of the public health institutions, university clinics, institute and emergency ward - Skopje
Място на изпълнение: At the above mentioned contact points
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения

Външен ИН TED.295439-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 07.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45220000 45210000
Краен срок: 16.07.18
Краен срок за подаване на документи: 11.07.18
Брой: 2018129
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Municipality fo Gostivar
Място на изпълнение: MK: Полошки (Pološki)
Очаквана цена: 40 000 000,00 MKD

Програмиране и софтуерни консултантски услуги

Външен ИН TED.295438-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 72200000
Краен срок: 17.07.18
Брой: 2018129
Дата на изпращане на обявлението: 06.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Customs Administration of the Republic of Macedonia
Място на изпълнение: ПОРАНЕШНА ЈУГОСЛОВЕНСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (PORA
Очаквана цена: 0,00 EUR