Контакт

Обявления за Португалия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Португалия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Португалия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

28 348 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2835)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Интегрирани далекосъобщителни услуги ISDN 14.09.18 17.09.18 23:59 CONTINENTE
Услуги, свързани с медицински анализи 14.09.18 18.09.18 Lisboa
Други хотелиерски услуги 14.09.18 16.09.18 23:59 PT16E
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи 14.09.18 20.09.18 17:00 PT16E
Услуги на обществения пътен транспорт 12.09.18 18.09.18 17:00 Norte
PT-Лисабон: Конзоли 11.09.18 14.09.18 17:00 PT170
PT-Лисабон: Компютърни екрани и конзоли 11.09.18 18.09.18 17:00 PT170
Услуги по поддържане на зелени площи в паркове и места за развлечения 11.09.18 17.09.18 PT170
Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци 08.09.18 21.09.18 17:00 Lisboa
Различни видове машини с общо и специално предназначение 07.09.18 12.09.18 18:00 Lisboa

Интегрирани далекосъобщителни услуги ISDN

Външен ИН TED.402004-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 64227000
Краен срок: 17.09.18 23:59
Брой: 2018177
Референтен номер: 2018/S 167-380722
Дата на изпращане на обявлението: 12.09.18
Основни дейности: Социална защита
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Instituto de Informática, I. P.
Място на изпълнение: PT: CONTINENTE
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги, свързани с медицински анализи

Външен ИН TED.402002-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 85148000
Краен срок: 18.09.18
Брой: 2018177
Референтен номер: 2018/S 140-320843
Дата на изпращане на обявлението: 10.09.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E.
Място на изпълнение: PT: Área Metropolitana de Lisboa
Очаквана цена: 0,00 EUR

Други хотелиерски услуги

Външен ИН TED.400518-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 55130000
Краен срок: 16.09.18 23:59
Брой: 2018177
Референтен номер: 2018/S 117-264930
Дата на изпращане на обявлението: 13.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Município da Figueira da Foz
Място на изпълнение: PT: Região de Coimbra
Очаквана цена: 0,00 EUR

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи

Външен ИН TED.400513-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45232150
Краен срок: 20.09.18 17:00
Брой: 2018177
Референтен номер: 2018/S 118-267271
Дата на изпращане на обявлението: 10.09.18
Основни дейности: Околна среда
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Águas do Centro Litoral, S. A.
Място на изпълнение: PT: Região de Coimbra
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги на обществения пътен транспорт

Външен ИН TED.396887-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 60112000
Краен срок: 18.09.18 17:00
Брой: 2018175
Референтен номер: 2018/S 152-348614
Дата на изпращане на обявлението: 07.09.18
Основни дейности: Друго
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Auto Viação Feirense, Limitada
Място на изпълнение: PT: Norte
Очаквана цена: 0,00 EUR

PT-Лисабон: Конзоли

Външен ИН TED.395931-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 30231200
Краен срок: 14.09.18 17:00
Брой: 2018174
Референтен номер: 2018/S 153-352235
Дата на изпращане на обявлението: 06.09.18
Основни дейности: Летищни дейност
Официален език: PT
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Navegação Aérea de Portugal — NAV Portugal, E. P. E.
Място на изпълнение: PT: Área Metropolitana de Lisboa
Очаквана цена: 0,00 EUR

PT-Лисабон: Компютърни екрани и конзоли

Външен ИН TED.395802-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 30231000
Краен срок: 18.09.18 17:00
Брой: 2018174
Референтен номер: 2018/S 142-325769
Дата на изпращане на обявлението: 06.09.18
Основни дейности: Друго
Официален език: PT
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Navegação Aérea de Portugal — NAV Portugal, E. P. E.
Място на изпълнение: PT: Área Metropolitana de Lisboa
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по поддържане на зелени площи в паркове и места за развлечения

Външен ИН TED.395464-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 77311000
Краен срок: 17.09.18
Брой: 2018174
Референтен номер: 2018/S 151-347068
Дата на изпращане на обявлението: 06.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Município de Mafra
Място на изпълнение: PT: Área Metropolitana de Lisboa
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци

Външен ИН TED.392638-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90500000
Краен срок: 21.09.18 17:00
Брой: 2018173
Дата на изпращане на обявлението: 06.09.18
Основни дейности: Околна среда
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Tratolixo, Tratamento de Resíduos Sólidos, E. I. M.
Място на изпълнение: PT: Área Metropolitana de Lisboa
Очаквана цена: 1 656 000,00 EUR

Различни видове машини с общо и специално предназначение

Външен ИН TED.390466-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 42900000
Краен срок: 12.09.18 18:00
Брой: 2018172
Референтен номер: 2018/S 150-344010
Дата на изпращане на обявлението: 03.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Imprensa Nacional — Casa da Moeda, S. A.
Място на изпълнение: PT: Área Metropolitana de Lisboa
Очаквана цена: 0,00 EUR