Контакт

Обявления за Португалия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Португалия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Португалия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

26 913 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2692)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Консултантски услуги, свързани със сгради 04.07.18 17.07.18 18:00 PORTUGAL
Консултантски услуги, свързани със сгради 04.07.18 17.07.18 18:00 PORTUGAL
Услуги на здравеопазването 03.07.18 13.07.18 18:00 PORTUGAL
Отстраняване и третиране на битови отпадъци 03.07.18 09.07.18 18:00 Alentejo Litoral
Услуги, свързани с използване на компютри 03.07.18 13.07.18 18:00 PORTUGAL
Радиооборудване 03.07.18 09.07.18 23:00 PT16J
Предпазни жилетки 03.07.18 09.07.18 18:00 PT170
Медицински консумативи 30.06.18 15.07.18 23:59 PORTUGAL, Extra-Regio
Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав 29.06.18 09.07.18 23:59 PT170
Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци 29.06.18 11.07.18 18:00 PT16E

Консултантски услуги, свързани със сгради

Външен ИН TED.287706-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.07.18
Вид на документа: Друга информация
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 71315200
Краен срок: 17.07.18 18:00
Брой: 2018126
Дата на изпращане на обявлението: 02.07.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PT
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.
Място на изпълнение: PORTUGAL
Очаквана цена: 0,00 EUR

Консултантски услуги, свързани със сгради

Външен ИН TED.287705-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.07.18
Вид на документа: Друга информация
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 71315200
Краен срок: 17.07.18 18:00
Брой: 2018126
Дата на изпращане на обявлението: 02.07.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PT
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.
Място на изпълнение: PORTUGAL
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги на здравеопазването

Външен ИН TED.286190-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 85100000
Краен срок: 13.07.18 18:00
Брой: 2018125
Референтен номер: 2017/S 150-310713
Дата на изпращане на обявлението: 28.06.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Място на изпълнение: PORTUGAL
Очаквана цена: 0,00 EUR

Отстраняване и третиране на битови отпадъци

Външен ИН TED.286231-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90510000
Краен срок: 09.07.18 18:00
Брой: 2018125
Референтен номер: 2018/S 096-219049
Дата на изпращане на обявлението: 28.06.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Águas de Santo André, S. A.
Място на изпълнение: PT: Alentejo Litoral
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги, свързани с използване на компютри

Външен ИН TED.285437-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 72500000
Краен срок: 13.07.18 18:00
Брой: 2018125
Референтен номер: 2018/S 017-035995
Дата на изпращане на обявлението: 29.06.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: SPMS — Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Място на изпълнение: PORTUGAL
Очаквана цена: 220 000,00 EUR

Радиооборудване

Външен ИН TED.285020-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 32344210
Краен срок: 09.07.18 23:00
Брой: 2018125
Референтен номер: 2018/S 108-245539
Дата на изпращане на обявлението: 28.06.18
Основни дейности: Отбрана
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministério da Defesa Nacional — Força Aérea
Място на изпълнение: PT: Beiras e Serra da Estrela
Очаквана цена: 0,00 EUR

Предпазни жилетки

Външен ИН TED.285019-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 35113430
Краен срок: 09.07.18 18:00
Брой: 2018125
Референтен номер: 2018/S 102-232593
Дата на изпращане на обявлението: 28.06.18
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna
Място на изпълнение: PT: Área Metropolitana de Lisboa
Очаквана цена: 0,00 EUR

Медицински консумативи

Външен ИН TED.281509-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 33140000
Краен срок: 15.07.18 23:59
Брой: 2018124
Дата на изпращане на обявлението: 27.06.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Santa Casa da Misericordia de Lisboa
Място на изпълнение: PT: Extra-Regio NUTS 3
PORTUGAL
Очаквана цена: 538 336,00 EUR

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав

Външен ИН TED.280716-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34631000 42961200
Краен срок: 09.07.18 23:59
Брой: 2018123
Референтен номер: 2018/S 095-217319
Дата на изпращане на обявлението: 26.06.18
Основни дейности: Градска железница, трамвай, тролей или автобусни услуги
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Metropolitano de Lisboa, E. P. E.
Място на изпълнение: PT: Área Metropolitana de Lisboa
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци

Външен ИН TED.279532-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 29.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 90500000
Краен срок: 11.07.18 18:00
Брой: 2018123
Дата на изпращане на обявлението: 26.06.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: PT
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Município de Coimbra
Място на изпълнение: PT: Região de Coimbra
Очаквана цена: 258 500,00 EUR