Контакт

Обявления за Румъния

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Румъния, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Румъния, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Румъния http://www.licitatie-publica.ro/

117 949 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 11795)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
RO-Букурещ: Строителни и монтажни работи на пътища 17.07.18 18.07.18 16:00 Nord-Est
RO-Букурещ: Услуги по ремонт и поддръжка 17.07.18 18.07.18 14:30 Bucureşti
RO-Constanța: Дренажни работи и изпомпване 13.07.18 18.07.18 16:00 Constanţa
RO-Букурещ: Пътни работи 13.07.18 16.07.18 16:00 Bucureşti
RO-Piatra Neamț: Експлоатация на депа за отпадъци 13.07.18 16.07.18 10:00 Neamţ
RO-Букурещ: Строителни и монтажни работи на пътища 13.07.18 18.07.18 16:00 Nord-Est
Разични услуги 13.07.18 16.07.18 15:00 Bucureşti
Материали, използвани в строителството на железопътни линии 11.07.18 13.07.18 15:00 ROMÂNIA, Bucureşti
RO-Cluj-Napoca: Оборудване за събиране на пътни такси по автомагистрали 10.07.18 16.07.18 16:00 Cluj
RO-Букурещ: Пътни работи 10.07.18 16.07.18 16:00 Bucureşti

RO-Букурещ: Строителни и монтажни работи на пътища

Външен ИН TED.309710-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45233120 45221111 71322500
Краен срок: 18.07.18 16:00
Брой: 2018135
Референтен номер: 2018/S 096-220287
Дата на изпращане на обявлението: 12.07.18
Основни дейности: Обществени дейности
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Място на изпълнение: RO: Nord-Est
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Букурещ: Услуги по ремонт и поддръжка

Външен ИН TED.309829-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50000000 50433000 50610000 50700000 50730000
Краен срок: 18.07.18 14:30
Брой: 2018135
Референтен номер: 2018/S 061-136196
Дата на изпращане на обявлението: 13.07.18
Основни дейности: Отбрана
Официален език: RO
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Unitatea Militară 02601
Място на изпълнение: RO: Bucureşti
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Constanța: Дренажни работи и изпомпване

Външен ИН TED.304376-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45252124
Краен срок: 18.07.18 16:00
Брой: 2018133
Референтен номер: 2018/S 100-229876
Дата на изпращане на обявлението: 11.07.18
Основни дейности: Пристанищни дейности
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța
Място на изпълнение: RO: Constanţa
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Букурещ: Пътни работи

Външен ИН TED.304198-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45233140 45233142 45233252 45233253 71322500
Краен срок: 16.07.18 16:00
Брой: 2018133
Референтен номер: 2018/S 092-209828
Дата на изпращане на обявлението: 11.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Administratia Domeniului Public Sector 2
Място на изпълнение: RO: Bucureşti
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Piatra Neamț: Експлоатация на депа за отпадъци

Външен ИН TED.304197-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 90530000 79930000 90500000 90531000
Краен срок: 16.07.18 10:00
Брой: 2018133
Референтен номер: 2017/S 247-521367
Дата на изпращане на обявлението: 11.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: RO
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Județul Neamț
Място на изпълнение: RO: Neamţ
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Букурещ: Строителни и монтажни работи на пътища

Външен ИН TED.304196-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45233120 45221111 71322500
Краен срок: 18.07.18 16:00
Краен срок за подаване на документи: 18.07.18
Брой: 2018133
Референтен номер: 2018/S 096-220287
Дата на изпращане на обявлението: 10.07.18
Основни дейности: Обществени дейности
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Място на изпълнение: RO: Nord-Est
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.303820-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 79342200 18938000 92312240 55520000 30195600 18512000 79952000 39298100 22459100 79800000
Краен срок: 16.07.18 15:00
Брой: 2018133
Референтен номер: 2018/S 110-250547
Дата на изпращане на обявлението: 10.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
Място на изпълнение: RO: Bucureşti
Очаквана цена: 0,00 EUR

Материали, използвани в строителството на железопътни линии

Външен ИН TED.299366-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34946100 34946200
Краен срок: 13.07.18 15:00
Брой: 2018131
Референтен номер: 2018/S 107-244752
Дата на изпращане на обявлението: 06.07.18
Основни дейности: Железопътно услуги
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Compania Națională de Căi Ferate „CFR” — S.A.
Място на изпълнение: RO: Bucureşti
ROMANIA
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Cluj-Napoca: Оборудване за събиране на пътни такси по автомагистрали

Външен ИН TED.297722-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34927000
Краен срок: 16.07.18 16:00
Краен срок за подаване на документи: 13.07.18
Брой: 2018130
Референтен номер: 2018/S 112-256014
Дата на изпращане на обявлението: 06.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor
Място на изпълнение: RO: Cluj
Очаквана цена: 0,00 EUR

RO-Букурещ: Пътни работи

Външен ИН TED.297710-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45233140 45233142 45233252 45233253 71322500
Краен срок: 16.07.18 16:00
Брой: 2018130
Референтен номер: 2018/S 092-209828
Дата на изпращане на обявлението: 06.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: RO
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Administrația Domeniului Public Sector 2
Място на изпълнение: RO: Bucureşti
Очаквана цена: 0,00 EUR