Контакт

Обявления за Сърбия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Сърбия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Сърбия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

967 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 97)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ЕБВР - Консултантски услуги (RS-Белград) 20.06.18 25.06.18 15:00 Serbia
ЕБВР - Република Сърбия Програма за реконструкция на малки водноелектрически централи (RS-Белград) 20.06.18 16.07.18 Serbia
RS-Белград: ИПП - ЕС за Сърбия: Укрепване на здравето на животните и хуманното отношение към тях 16.06.18 16.07.18 15:00 Serbia
RS-Белград: ИПП - Създаване на възможности на съответните институции в рамките на договора за секторна реформа за реформа в образованието в Сърбия — укрепване на връзките със заетостта и социалното включване 24.05.18 25.06.18 15:00 Serbia
ЕБВР - КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ (RS-Белград) 26.05.18 18.06.18 15:00 Serbia
RS-Белград: Разработване на интегрирана национална квалификационна система 03.05.18 04.06.18 15:00 Serbia
RS-Белград: Подкрепа за участие в програми на ЕС 08.05.18 12.06.18 15:00 Serbia
ЕБВР - Проект за реконструкция и безопасност на пътища (RS-Белград) 15.05.18 24.05.18 Serbia
RS-Белград: ИПП - Доставка на оборудване за сръбските служби за пробация 12.05.18 Serbia
CT скенери 04.05.18 Serbia

ЕБВР - Консултантски услуги (RS-Белград)

Външен ИН TED.263061-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 20.06.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 34990000 45234100
Краен срок: 25.06.18 15:00
Брой: 2018116
Референтен номер: 2018/S 099-225163
Дата на изпращане на обявлението: 15.06.18
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: JSC “Serbian Railways Infrastructure”
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

ЕБВР - Република Сърбия Програма за реконструкция на малки водноелектрически централи (RS-Белград)

Външен ИН TED.263059-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 20.06.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 45200000 45251120 45259000
Краен срок: 16.07.18
Брой: 2018116
Референтен номер: 2018/S 085-190890
Дата на изпращане на обявлението: 15.06.18
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Public Enterprise “Electric Power Industry of Serbia”
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

RS-Белград: ИПП - ЕС за Сърбия: Укрепване на здравето на животните и хуманното отношение към тях

Външен ИН TED.258489-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 16.06.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 80500000 98300000
Краен срок: 16.07.18 15:00
Брой: 2018114
Дата на изпращане на обявлението: 04.06.18
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: International Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 1 500 000,00 EUR

RS-Белград: ИПП - Създаване на възможности на съответните институции в рамките на договора за секторна реформа за реформа в образованието в Сърбия — укрепване на връзките със заетостта и социалното включване

Външен ИН TED.220643-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 24.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 79311000 79411000
Краен срок: 25.06.18 15:00
Брой: 2018097
Дата на изпращане на обявлението: 14.05.18
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: International Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 2 700 000,00 EUR

ЕБВР - КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ (RS-Белград)

Външен ИН TED.225163-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 26.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34990000 45234100
Краен срок: 18.06.18 15:00
Брой: 2018099
Дата на изпращане на обявлението: 22.05.18
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: JSC “Serbian Railways Infrastructure”
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

RS-Белград: Разработване на интегрирана национална квалификационна система

Външен ИН TED.190888-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 75130000
Краен срок: 04.06.18 15:00
Брой: 2018085
Дата на изпращане на обявлението: 17.04.18
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: International Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: The Government of the Republic of Serbia
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 1 500 000,00 EUR

RS-Белград: Подкрепа за участие в програми на ЕС

Външен ИН TED.196653-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.05.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71356200
Краен срок: 12.06.18 15:00
Брой: 2018088
Дата на изпращане на обявлението: 23.04.18
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Външна помощ и Европейски фонд за развитие
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for all lots
Възложители: The Government of the Republic of Serbia
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 1 500 000,00 EUR

ЕБВР - Проект за реконструкция и безопасност на пътища (RS-Белград)

Външен ИН TED.206085-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 15.05.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 71311210 79415200
Краен срок: 24.05.18
Брой: 2018091
Референтен номер: 2018/S 065-143903
Дата на изпращане на обявлението: 10.05.18
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Public Enterprise “Roads of Serbia”
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

RS-Белград: ИПП - Доставка на оборудване за сръбските служби за пробация

Външен ИН TED.201127-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.05.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 34100000 30200000
Брой: 2018090
Референтен номер: 2017/S 227-472184
Дата на изпращане на обявлението: 07.05.18
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: International Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: European Union
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

CT скенери

Външен ИН TED.194557-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 04.05.18
Вид на документа: Сключен договор
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33115100
Брой: 2018086
Референтен номер: 2018/S 030-066766
Дата на изпращане на обявлението: 03.05.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Special Hospital for Psychiatric Diseases “dr Slavoljub Bakalović” Vršac
Място на изпълнение: Vršac
Очаквана цена: 0,00 EUR
Победители: “Siemens healthcare” LLC Belgrade
Contractor Prices: 392 162,00