Контакт

Обявления за Сърбия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Сърбия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Сърбия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

1 001 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 101)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ЕИБ - Услуги по проектиране, проверка и надзор на проектирането за местни обществени инфраструктурни строителни дейности (RS-Белград) 04.09.18 02.09.18 17:00 Serbia
Пътни транспортни услуги 31.08.18 13.09.18 10:00 ÖSTERREICH, Switzerland, ČESKÁ REPUBLIKA, DEUTSCHLAND , Croatia, ITALIA , POLSKA, ROMÂNIA, Serbia, SLOVENIJA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ЕБВР - Aкционерно дружество „Сръбски железници“ - I (RS-Белград) 18.08.18 12.09.18 Serbia
RS-Белград: Техническа помощ за подобряване на социално-икономическите условия на живот на ромското население 28.07.18 03.08.18 15:00 Serbia
EIB - Design, design verification and supervision services for local public infrastructure works (RS-Belgrade) 25.07.18 30.08.18 17:00 Serbia
RS-Белград: Техническа помощ за подобряване на социално-икономическите условия на живот на ромското население 04.07.18 03.08.18 15:00 Serbia
ЕБВР - Железопътен коридор X - II (RS-Белград) 14.07.18 24.08.18 Serbia
RS-Белград: ИПП - Съвместно наблюдение и потушаване на горски пожари в Западна Сърбия 19.07.18 Serbia
Различно доставки 13.07.18 Serbia
ЕБВР - Рехабилитиране и модернизиране на железопътната мрежа по Коридор Х — Проект за рехабилитиране на релсите (RS-Белград) 12.07.18 14.08.18 Serbia

ЕИБ - Услуги по проектиране, проверка и надзор на проектирането за местни обществени инфраструктурни строителни дейности (RS-Белград)

Външен ИН TED.383844-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 71320000
Краен срок: 02.09.18 17:00
Брой: 2018169
Референтен номер: 2018/S 141-322358
Дата на изпращане на обявлението: 30.08.18
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: United Nations Development Programme
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

Пътни транспортни услуги

Външен ИН TED.380575-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 31.08.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 60100000
Краен срок: 13.09.18 10:00
Брой: 2018167
Дата на изпращане на обявлението: 29.08.18
Основни дейности: Възстановяване, култура и религия
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Magyar Állami Operaház
Място на изпълнение: DEUTSCHLAND
HRVATSKA
ITALIA
POLSKA
REPUBLIKA SRBIJA /РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ROMANIA
SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
SLOVENIJA
SLOVENSKO
ÖSTERREICH
ČESKÁ REPUBLIKA
Очаквана цена: 0,00 EUR

ЕБВР - Aкционерно дружество „Сръбски железници“ - I (RS-Белград)

Външен ИН TED.360970-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.08.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 34990000
Краен срок: 12.09.18
Брой: 2018158
Референтен номер: 2018/S 130-295589
Дата на изпращане на обявлението: 14.08.18
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Joint Stock Company For Public Railway Infrastructure Management “SERBIAN RAILWAYS INFRASTRUCTURE”
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

RS-Белград: Техническа помощ за подобряване на социално-икономическите условия на живот на ромското население

Външен ИН TED.328416-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 28.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71248000 71311000 71311300
Краен срок: 03.08.18 15:00
Брой: 2018144
Референтен номер: 2018/S 126-287065
Дата на изпращане на обявлението: 24.07.18
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Външна помощ и Европейски фонд за развитие
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for all lots
Възложители: The Government of the Republic of Serbia
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

EIB - Design, design verification and supervision services for local public infrastructure works (RS-Belgrade)

Външен ИН TED.322358-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 25.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 71320000
Краен срок: 30.08.18 17:00
Брой: 2018141
Дата на изпращане на обявлението: 19.07.18
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: United Nations Development Programme
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

RS-Белград: Техническа помощ за подобряване на социално-икономическите условия на живот на ромското население

Външен ИН TED.287065-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 04.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 71248000 71311000 71311300
Краен срок: 03.08.18 15:00
Брой: 2018126
Дата на изпращане на обявлението: 20.06.18
Официален език: EN
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: Външна помощ и Европейски фонд за развитие
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for all lots
Възложители: The Government of the Republic of Serbia
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 3 100 000,00 EUR

ЕБВР - Железопътен коридор X - II (RS-Белград)

Външен ИН TED.304479-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Друго
CPV / КОП кодове 34990000 45234100
Краен срок: 24.08.18
Брой: 2018134
Дата на изпращане на обявлението: 09.07.18
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Joint Stock Company For Public Railway Infrastructure Management "Serbian Railways Infrastructure"
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

RS-Белград: ИПП - Съвместно наблюдение и потушаване на горски пожари в Западна Сърбия

Външен ИН TED.312042-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.07.18
Вид на документа: Предварителна информация
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 75251120
Брой: 2018137
Дата на изпращане на обявлението: 06.07.18
Официален език: EN
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: Европейски институт, агенция или международна организация
Под-вид на документа: International Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one or more lots
Възложители: The European Union
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.304405-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Предварителна информация
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 34110000 34113200 34114400
Брой: 2018133
Дата на изпращане на обявлението: 11.07.18
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: EN
Обявление: Не е приложимо
Регулация на обявлението: Друго
Под-вид на документа: ЕС обявление
Изискуем вид на офертата: Other
Възложители: Ministry of Interior of the Republic of Serbia
Очаквана цена: 0,00 EUR

ЕБВР - Рехабилитиране и модернизиране на железопътната мрежа по Коридор Х — Проект за рехабилитиране на релсите (RS-Белград)

Външен ИН TED.299669-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 34990000 45234100
Краен срок: 14.08.18
Брой: 2018132
Референтен номер: 2018/S 108-245193
Дата на изпращане на обявлението: 09.07.18
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: Европейска инвестиционна банка, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейски валутен институт
Под-вид на документа: Development Tender
Изискуем вид на офертата: Submission for one lot only
Възложители: Joint Stock Company For Public Railway Infrastructure Management
Място на изпълнение: Belgrade
Очаквана цена: 0,00 EUR