Контакт

Обявления за Сърбия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Сърбия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Сърбия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

1 079 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 2 ( от 108)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Моторни превозни средства 03.01.19 Serbia
RS-Белград: Оборудване на предучилищни институции 03.01.19 Serbia
ЕБВР - Сърбия: K-10 (RS-Белград) 02.01.19 Serbia
RS-Белград: По-нататъшно прилагане на стратегия за сближаване на екологичното законодателство 28.12.18 Serbia
RS-Белград: „ЕС за Сърбия – подкрепа за Висшия съдебен съвет“ 28.12.18 Serbia
ЕБВР - Сърбия: K-10 (RS-Белград) 28.12.18 Serbia
ЕИБ - Изпълнение на дейности по изграждане, реконструкция и ремонт на училищните сгради в рамките на Програмата за модернизиране на училищата (School Modernisation Programme) (RS-Белград) 26.12.18 15.01.19 11:00 Serbia
ЕБВР - Сърбия: K-10 (RS-Белград) 26.12.18 Serbia
RS-Белград: Подобряване на качеството и ефективността на докладването на подозрителни транзакции (STR) и на основните функции на администрацията за предотвратяване на изпиране на пари (APML) 22.12.18 Serbia
Услуги по управление на проекти, без строителните 21.12.18 Serbia

Моторни превозни средства

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Сключен договор
Възложител: Standing Conference of Towns and Municipalities
Очаквана цена: 0 EUR
Цена на договора: 274 500

RS-Белград: Оборудване на предучилищни институции

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Сключен договор
Възложител: The Government of the Republic of Serbia
Очаквана цена: 0 EUR

ЕБВР - Сърбия: K-10 (RS-Белград)

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Koridori Srbije d.o.o. Beograd
Очаквана цена: 0 EUR

RS-Белград: По-нататъшно прилагане на стратегия за сближаване на екологичното законодателство

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: The Government of Republic of Serbia
Очаквана цена: 0 EUR

RS-Белград: „ЕС за Сърбия – подкрепа за Висшия съдебен съвет“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Сключен договор
Възложител: European Union
Очаквана цена: 0 EUR

ЕБВР - Сърбия: K-10 (RS-Белград)

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Предварителна информация
Възложител: Bojana Stojadinovic
Очаквана цена: 0 EUR

ЕИБ - Изпълнение на дейности по изграждане, реконструкция и ремонт на училищните сгради в рамките на Програмата за модернизиране на училищата (School Modernisation Programme) (RS-Белград)

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru doo Beograd
Очаквана цена: 0 EUR

ЕБВР - Сърбия: K-10 (RS-Белград)

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Предварителна информация
Възложител: Koridori Srbije d.o.o. Beograd
Очаквана цена: 0 EUR

RS-Белград: Подобряване на качеството и ефективността на докладването на подозрителни транзакции (STR) и на основните функции на администрацията за предотвратяване на изпиране на пари (APML)

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Сключен договор
Възложител: European Union
Очаквана цена: 0 EUR

Услуги по управление на проекти, без строителните

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Предварителна информация
Възложител: Grad Novi Sad
Очаквана цена: 0 EUR