Контакт

Обявления за Сърбия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Сърбия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Сърбия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

1 079 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 20 ( от 108)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
RS-Белград: ИПП – Прилагане на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Директива за услугите) в сръбската законова рамка и установяване на самостоятелно лице за контакт в Сърбия 14.11.17 Serbia
Разични услуги 10.11.17 Serbia
RS-Белград: ИПП – Подкрепа за участие в програми на ЕС 07.11.17 Serbia
RS-Белград: Техническа помощ за подобряване на социално-икономическите условия на живот на ромското население 07.11.17 Serbia
ЕБВР - Зелен булевард на Белград (RS-Белград) 04.11.17 Serbia
RS-Белград: ИПП – ЕС за Сърбия: подсилване на благосъстоянието на животните 04.11.17 Serbia
Услуги на паркинги, гаражи и депа 03.11.17 10.12.17 Serbia
RS-Белград: ИПП – Проучване относно реда и условията за включване на електроенергия от възобновяеми енергийни източници в разпределителната мрежа и интелигентните мрежи 31.10.17 01.12.17 15:00 Serbia
ЕБВР - Aкционерно дружество „Сръбски железници“ - I (RS-Белград) 20.10.17 Serbia, Belgrade
RS-Белград: ИПП – ЕС за Сърбия – подкрепа за Върховния касационен съд 14.10.17 17.11.17 16:00 Serbia

RS-Белград: ИПП – Прилагане на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Директива за услугите) в сръбската законова рамка и установяване на самостоятелно лице за контакт в Сърбия

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Предварителна информация
Възложител: The Government of the Republic of Serbia, represented by the Ministry of Finance, Department for Contracting and Financing of EU-Funded Programmes (CFCU)
Очаквана цена: 0 EUR

Разични услуги

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Сключен договор
Възложител: Kemikalieinspektionen
Очаквана цена: 0 EUR
Цена на договора: 2 000 000

RS-Белград: ИПП – Подкрепа за участие в програми на ЕС

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: The Government of the Republic of Serbia, represented by the Ministry of Finance, Department for Contracting and Financing of EU-Funded Programmes (CFCU)
Очаквана цена: 0 EUR

RS-Белград: Техническа помощ за подобряване на социално-икономическите условия на живот на ромското население

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Предварителна информация
Възложител: The Government of the Republic of Serbia, represented by the Ministry of Finance, Department for Contracting and Financing of EU-Funded Programmes (CFCU)
Очаквана цена: 0 EUR

ЕБВР - Зелен булевард на Белград (RS-Белград)

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: City of Belgrade – Secretariat for Investments
Очаквана цена: 0 EUR

RS-Белград: ИПП – ЕС за Сърбия: подсилване на благосъстоянието на животните

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Предварителна информация
Възложител: European Union
Очаквана цена: 0 EUR

Услуги на паркинги, гаражи и депа

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: City of Belgrade, Republic of Serbia
Очаквана цена: 40 000 000 EUR

RS-Белград: ИПП – Проучване относно реда и условията за включване на електроенергия от възобновяеми енергийни източници в разпределителната мрежа и интелигентните мрежи

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: European Union
Очаквана цена: 0 EUR

ЕБВР - Aкционерно дружество „Сръбски железници“ - I (RS-Белград)

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Предварителна информация
Възложител: “Infrastructure of Serbian Railways” JSC
Очаквана цена: 0 EUR

RS-Белград: ИПП – ЕС за Сърбия – подкрепа за Върховния касационен съд

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: European Union
Очаквана цена: 0 EUR