Контакт

Обявления за Сърбия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Сърбия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Сърбия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

1 079 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 3 ( от 108)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
ЕБВР - Проект „Зелен булевард Белград“ (RS-Белград) 20.12.18 11.02.19 14:00 Serbia
RS-Белград: ИПП - Правна помощ, подпомагане и разпространение на информация, необходима за гарантиране на защитата и упражняването на правата на вътрешно разселените лица (IDP), бежанците и завърналите се лица 14.12.18 Serbia
RS-Белград: ИПП - Подкрепа за Върховния касационен съд, Република Сърбия 14.12.18 Serbia
RS-Белград: ИПП - Доставка на ИТ оборудване и софтуер за създаването на единна „Национална централизирана система за криминално разузнаване“ (NCIS) 04.12.18 18.02.19 15:00 Serbia
RS-Белград: ИПП - Съвместно наблюдение и потушаване на горски пожари в Западна Сърбия 07.12.18 05.02.19 16:00 Serbia
RS-Белград: ИПП - Надзор на модернизацията и рехабилитацията на железопътния участък Niš — Brestovac 11.12.18 Serbia
RS-Белград: ИПП - Модернизация и рехабилитация на железопътния участък Niš — Brestovac 11.12.18 Serbia
Различно доставки 08.12.18 Serbia
RS-Белград: ИПП - Доставка на ИКТ оборудване за съдебната академия 29.11.18 Serbia
RS-Белград: ИПП - Изграждане на интермодален терминал в Баташница (Белград) 27.11.18 28.02.19 Serbia

ЕБВР - Проект „Зелен булевард Белград“ (RS-Белград)

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: City of Belgrade
Очаквана цена: 0 EUR

RS-Белград: ИПП - Правна помощ, подпомагане и разпространение на информация, необходима за гарантиране на защитата и упражняването на правата на вътрешно разселените лица (IDP), бежанците и завърналите се лица

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Сключен договор
Възложител: The European Union
Очаквана цена: 0 EUR

RS-Белград: ИПП - Подкрепа за Върховния касационен съд, Република Сърбия

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Сключен договор
Възложител: The European Union
Очаквана цена: 0 EUR

RS-Белград: ИПП - Доставка на ИТ оборудване и софтуер за създаването на единна „Национална централизирана система за криминално разузнаване“ (NCIS)

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: The European Union
Очаквана цена: 0 EUR

RS-Белград: ИПП - Съвместно наблюдение и потушаване на горски пожари в Западна Сърбия

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: The European Union
Очаквана цена: 0 EUR

RS-Белград: ИПП - Надзор на модернизацията и рехабилитацията на железопътния участък Niš — Brestovac

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Предварителна информация
Възложител: The Government of the Republic of Serbia
Очаквана цена: 2 906 000 EUR

RS-Белград: ИПП - Модернизация и рехабилитация на железопътния участък Niš — Brestovac

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Предварителна информация
Възложител: The Government of the Republic of Serbia
Очаквана цена: 0 EUR

Различно доставки

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Предварителна информация
Възложител: Municipality of Boljevac
Очаквана цена: 0 EUR

RS-Белград: ИПП - Доставка на ИКТ оборудване за съдебната академия

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Предварителна информация
Възложител: The European Union
Очаквана цена: 0 EUR

RS-Белград: ИПП - Изграждане на интермодален терминал в Баташница (Белград)

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: The Government of the Republic of Serbia
Очаквана цена: 0 EUR