Контакт

Обявления за Сърбия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Сърбия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Сърбия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

1 122 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 3 ( от 113)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Разични услуги 25.02.19 08.04.19 17:00 Serbia
Разични услуги 20.02.19 08.04.19 17:00 Serbia
RS-Белград: Подкрепа в борбата с трафика на хора 18.02.19 Serbia
EIB - Upgrade of Iron Gate 1 navigation lock (RS-Belgrade) 15.02.19 12.05.19 Serbia
EIB - Consulting services for construction supervision (RS-Belgrade) 13.02.19 21.02.19 14:00 Serbia
EIB - Consulting services for construction supervision (RS-Belgrade) 13.02.19 21.02.19 14:00 Serbia
Системи за информация в областта на медицината 12.02.19 15.04.19 13:00 Serbia
RS-Белград: Подкрепа за засилване на борбата с трафика на хора, република Сърбия, Обособена позиция 4 12.02.19 Serbia
RS-Белград: Доставка на оборудване за Приемния център за търсещите убежище лица,Република Сърбия, обособена позиция 1 12.02.19 Serbia
EIB - Consulting Services for Construction Supervision (RS-Belgrade) 12.02.19 21.02.19 14:00 Serbia

Разични услуги

Вид обявление Услуги
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Austrian Development Agency
Очаквана цена 0 EUR

Разични услуги

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Austrian Development Agency
Очаквана цена 0 EUR

RS-Белград: Подкрепа в борбата с трафика на хора

Вид обявление Доставки
Вид документ Възложена поръчка
Възложител The Government of the Republic of Serbia
Очаквана цена 0 EUR

EIB - Upgrade of Iron Gate 1 navigation lock (RS-Belgrade)

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Ministry of Construction, Transport and Infrastructure, Republic of Serbia
Очаквана цена 0 EUR

EIB - Consulting services for construction supervision (RS-Belgrade)

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Public Enterprise “Roads of Serbia”
Очаквана цена 0 EUR

EIB - Consulting services for construction supervision (RS-Belgrade)

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Public Enterprise “Roads of Serbia”
Очаквана цена 0 EUR

Системи за информация в областта на медицината

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Ministry of Health, Republic of Sebia
Очаквана цена 0 EUR

RS-Белград: Подкрепа за засилване на борбата с трафика на хора, република Сърбия, Обособена позиция 4

Вид обявление Доставки
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител The Government of the Republic of Serbia
Очаквана цена 0 EUR

RS-Белград: Доставка на оборудване за Приемния център за търсещите убежище лица,Република Сърбия, обособена позиция 1

Вид обявление Доставки
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител The Government of the Republic of Serbia
Очаквана цена 0 EUR

EIB - Consulting Services for Construction Supervision (RS-Belgrade)

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Public Enterprise “Roads of Serbia”
Очаквана цена 0 EUR