Контакт

Обявления за Словакия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Словакия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Словакия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Словакия http://www.tender.sk/

33 143 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3315)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Разични услуги 17.05.19 23.05.19 09:00 Trnavský kraj
Превозни средства, използвани за пътна поддръжка при зимни условия 17.05.19 21.05.19 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Разични услуги 15.05.19 22.05.19 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване 15.05.19 17.05.19 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Различни строителни дейности 15.05.19 23.05.19 10:00 Trenčiansky kraj
Превозни средства, използвани за пътна поддръжка при зимни условия 14.05.19 15.05.19 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Медицинско оборудване 10.05.19 20.05.19 09:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Различно доставки 10.05.19 20.05.19 09:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Медицинско оборудване 08.05.19 23.05.19 09:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Услуги по безопасност 07.05.19 24.05.19 Košický kraj

Разични услуги

Вид обявление Услуги
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Очаквана цена 0 EUR

Превозни средства, използвани за пътна поддръжка при зимни условия

Вид обявление Доставки
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Очаквана цена 0 EUR

Разични услуги

Вид обявление Услуги
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Очаквана цена 0 EUR

Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване

Вид обявление Услуги
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Очаквана цена 0 EUR

Различни строителни дейности

Вид обявление Строителство
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Очаквана цена 0 EUR

Превозни средства, използвани за пътна поддръжка при зимни условия

Вид обявление Доставки
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Очаквана цена 0 EUR

Медицинско оборудване

Вид обявление Доставки
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Nemocnica Zvolen a. s.
Очаквана цена 0 EUR

Различно доставки

Вид обявление Доставки
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Nemocnica Zvolen a. s.
Очаквана цена 0 EUR

Медицинско оборудване

Вид обявление Доставки
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Nemocnica Krompachy spol. s r.o.
Очаквана цена 0 EUR

Услуги по безопасност

Вид обявление Услуги
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Очаквана цена 0 EUR