Контакт

Обявления за Словакия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Словакия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Словакия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Словакия http://www.tender.sk/

29 096 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2910)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Разични услуги 19.09.18 21.09.18 09:00 Bratislavský kraj
Разични услуги 14.09.18 20.09.18 10:00 Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj
Различно доставки 14.09.18 21.09.18 13:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Различно доставки 12.09.18 21.09.18 Prešovský kraj
Разични услуги 11.09.18 19.09.18 10:00 Bratislavský kraj
Машини за промишлена употреба 11.09.18 17.09.18 15:00 Bratislavský kraj
Различно доставки 07.09.18 14.09.18 14:00 Košický kraj
Разични услуги 05.09.18 17.09.18 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Разични услуги 05.09.18 18.09.18 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Електрическа енергия 05.09.18 07.09.18 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Разични услуги

Външен ИН TED.408708-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 72261000 30233190 72265000 30233130 51612000 72267100 48611000
Краен срок: 21.09.18 09:00
Брой: 2018180
Референтен номер: 2018/S 155-356082
Дата на изпращане на обявлението: 14.09.18
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Sociálna poisťovňa, ústredie
Място на изпълнение: SK: Bratislavský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.401970-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 71351200 71351910 90722000
Краен срок: 20.09.18 10:00
Брой: 2018177
Референтен номер: 2018/S 140-320810
Дата на изпращане на обявлението: 10.09.18
Основни дейности: Околна среда
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Място на изпълнение: SK: Banskobystrický kraj
SK: Bratislavský kraj
SK: Nitriansky kraj
SK: Prešovský kraj
SK: Trenčiansky kraj
SK: Trnavský kraj
SK: Žilinský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.401177-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 48800000 48820000 48710000 30233160 30211000 30233000 48620000 30234100 31730000 72000000 48732000 48760000 60000000 30211200
Краен срок: 21.09.18 13:00
Брой: 2018177
Референтен номер: 2018/S 149-340631
Дата на изпращане на обявлението: 10.09.18
Основни дейности: Обществен ред и сигурност
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Място на изпълнение: SLOVENSKO
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.396865-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 30210000 35125300 34121100 48000000 30200000 30232000
Краен срок: 21.09.18
Брой: 2018175
Референтен номер: 2018/S 141-322575
Дата на изпращане на обявлението: 07.09.18
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Място на изпълнение: SK: Prešovský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.395430-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 72261000 72267000 72268000 72260000 48000000 72222300 50312600 48600000 72000000 48517000 72246000
Краен срок: 19.09.18 10:00
Брой: 2018174
Референтен номер: 2018/S 152-349173
Дата на изпращане на обявлението: 06.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Място на изпълнение: SK: Bratislavský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Машини за промишлена употреба

Външен ИН TED.394537-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42000000
Краен срок: 17.09.18 15:00
Брой: 2018174
Референтен номер: 2018/S 149-340635
Дата на изпращане на обявлението: 06.09.18
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
Място на изпълнение: SK: Bratislavský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.390414-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42900000 60000000 42000000
Краен срок: 14.09.18 14:00
Брой: 2018172
Референтен номер: 2018/S 149-340731
Дата на изпращане на обявлението: 04.09.18
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Slovkarton, s.r.o.
Място на изпълнение: SK: Košický kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.387392-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 71242000 71300000 71247000 71320000 71322500 71200000 71311230
Краен срок: 17.09.18 10:00
Брой: 2018170
Референтен номер: 2018/S 134-305747
Дата на изпращане на обявлението: 03.09.18
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hlavné mesto SR Bratislava
Място на изпълнение: SLOVENSKO
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.387393-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 71242000 71300000 71247000 71320000 71322500 71200000 71311230
Краен срок: 18.09.18 10:00
Брой: 2018170
Референтен номер: 2018/S 132-300737
Дата на изпращане на обявлението: 03.09.18
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Hlavné mesto SR Bratislava
Място на изпълнение: SLOVENSKO
Очаквана цена: 0,00 EUR

Електрическа енергия

Външен ИН TED.386781-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 07.09.18 10:00
Брой: 2018170
Референтен номер: 2018/S 137-312513
Дата на изпращане на обявлението: 03.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Obstarávacie trhovisko Slovenska
Място на изпълнение: SLOVENSKO
Очаквана цена: 0,00 EUR