Контакт

Обявления за Словакия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Словакия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Словакия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Словакия http://www.tender.sk/

28 122 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2813)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Разични услуги 07.07.18 17.07.18 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Електрическа енергия 07.07.18 16.07.18 09:00 Stredné Slovensko
Природен газ 07.07.18 13.07.18 09:00 Banskobystrický kraj
Различно доставки 07.07.18 17.07.18 09:00 Trnavský kraj
Топилни пещи 07.07.18 12.07.18 09:00 Košický kraj
Разични услуги 03.07.18 09.07.18 08:30 SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Bratislavský kraj, Západné Slovensko
Различно доставки 03.07.18 12.07.18 09:00 Prešovský kraj
Различно доставки 30.06.18 09.07.18 10:00 Bratislavský kraj
Услуги по ремонт и поддържане на железопътен подвижен състав 30.06.18 16.07.18 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Различни строителни дейности 30.06.18 09.07.18 10:00 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Разични услуги

Външен ИН TED.294926-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 32250000 64212300 32580000 64212000 64212100 72400000
Краен срок: 17.07.18 10:00
Брой: 2018129
Референтен номер: 2018/S 107-244194
Дата на изпращане на обявлението: 03.07.18
Основни дейности: Околна среда
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Място на изпълнение: SK: SLOVENSKO
Очаквана цена: 0,00 EUR

Електрическа енергия

Външен ИН TED.293987-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 16.07.18 09:00
Брой: 2018129
Референтен номер: 2018/S 100-227917
Дата на изпращане на обявлението: 04.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Mesto Zvolen
Място на изпълнение: SK: Stredné Slovensko
Очаквана цена: 0,00 EUR

Природен газ

Външен ИН TED.294016-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09123000
Краен срок: 13.07.18 09:00
Брой: 2018129
Референтен номер: 2018/S 108-245542
Дата на изпращане на обявлението: 04.07.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Място на изпълнение: SK: Banskobystrický kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.294012-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 34144511 43414000 38300000 34223100 16700000 34928480 34390000
Краен срок: 17.07.18 09:00
Брой: 2018129
Референтен номер: 2018/S 103-234829
Дата на изпращане на обявлението: 04.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Obec Zavar
Място на изпълнение: SK: Trnavský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Топилни пещи

Външен ИН TED.294022-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42330000
Краен срок: 12.07.18 09:00
Брой: 2018129
Референтен номер: 2018/S 100-227918
Дата на изпращане на обявлението: 02.07.18
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Eisenherz s.r.o.
Място на изпълнение: SK: Košický kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.286230-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 71247000 71311230 71320000
Краен срок: 09.07.18 08:30
Брой: 2018125
Референтен номер: 2018/S 073-162033
Дата на изпращане на обявлението: 29.06.18
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Място на изпълнение: SK: Bratislavský kraj
SK: SLOVENSKO
SK: Západné Slovensko
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.285037-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 03.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 43812000 51540000 42123000 43810000 42991400
Краен срок: 12.07.18 09:00
Брой: 2018125
Референтен номер: 2018/S 103-234816
Дата на изпращане на обявлението: 28.06.18
Основни дейности: Друго
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Dušan Papiak D P D
Място на изпълнение: SK: Prešovský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.283355-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 30.06.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 48823000 50312610 50312620 30211300 50312600
Краен срок: 09.07.18 10:00
Брой: 2018124
Референтен номер: 2018/S 103-236215
Дата на изпращане на обявлението: 26.06.18
Основни дейности: Електричество
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Západoslovenská distribučná, a.s.
Място на изпълнение: SK: Bratislavský kraj
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по ремонт и поддържане на железопътен подвижен състав

Външен ИН TED.283466-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 30.06.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 50225000 50220000
Краен срок: 16.07.18 10:00
Брой: 2018124
Референтен номер: 2018/S 098-224709
Дата на изпращане на обявлението: 27.06.18
Основни дейности: Железопътно услуги
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Място на изпълнение: SK: SLOVENSKO
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.281430-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 30.06.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 45246000 45246400 45243510 45247230 45246200 45247200 45247212
Краен срок: 09.07.18 10:00
Брой: 2018124
Референтен номер: 2018/S 089-199137
Дата на изпращане на обявлението: 25.06.18
Основни дейности: Околна среда
Официален език: SK
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Място на изпълнение: SLOVENSKO
Очаквана цена: 0,00 EUR