Контакт

Обявления за Словения

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Словения, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Словения, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Словения http://www.javnirazpisi.com/

31 897 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3190)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Медицинско оборудване 18.09.18 20.09.18 SLOVENIJA
Работи по поддръжане на пътища 15.09.18 21.09.18 09:00 SLOVENIJA
Мобилни радиотелефонни услуги 15.09.18 18.09.18 10:00 SLOVENIJA, Osrednjeslovenska
Различно доставки 14.09.18 14.09.18 10:00 SLOVENIJA
Различно доставки 14.09.18 20.09.18 09:00 SLOVENIJA
Различно доставки 12.09.18 13.09.18 09:30 SLOVENIJA, SLOVENIJA
Медицинско оборудване 12.09.18 20.09.18 SLOVENIJA
Ортопедични протези 08.09.18 11.09.18 10:00 SLOVENIJA
Медицинско оборудване 08.09.18 11.09.18 SLOVENIJA
Услуги, свързани със селското стопанство 07.09.18 12.09.18 SLOVENIJA, Osrednjeslovenska

Медицинско оборудване

Външен ИН TED.405622-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 20.09.18
Брой: 2018179
Референтен номер: 2018/S 132-300193
Дата на изпращане на обявлението: 13.09.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Univerzitetni klinični center Maribor
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Работи по поддръжане на пътища

Външен ИН TED.404233-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 45233141
Краен срок: 21.09.18 09:00
Брой: 2018178
Референтен номер: 2018/S 157-360788
Дата на изпращане на обявлението: 10.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Concession award procedure
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Občina Divača
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Мобилни радиотелефонни услуги

Външен ИН TED.403978-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 64212000
Краен срок: 18.09.18 10:00
Брой: 2018178
Референтен номер: 2018/S 143-327016
Дата на изпращане на обявлението: 13.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministrstvo za javno upravo
Място на изпълнение: SI: Osrednjeslovenska
SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.401168-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 15100000 15300000 15811100 15800000 03222000 15550000 15331100 15331400 15510000 15332410 15530000 15500000 15512000 03200000 15540000 15332400 15000000 15221000
Краен срок: 14.09.18 10:00
Брой: 2018177
Референтен номер: 2018/S 155-355013
Дата на изпращане на обявлението: 11.09.18
Основни дейности: Образование
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Vrtec Ravne na Koroškem
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.401169-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 42943200 38300000 38510000 30200000 39711100 38432210 42330000 38000000 38433000 38900000 38310000 38432200 30232100 38500000
Краен срок: 20.09.18 09:00
Брой: 2018177
Референтен номер: 2018/S 163-371973
Дата на изпращане на обявлението: 10.09.18
Основни дейности: Друго
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.397816-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 31321000 31300000 31321220
Краен срок: 13.09.18 09:30
Брой: 2018175
Референтен номер: 2018/S 151-347846
Дата на изпращане на обявлението: 06.09.18
Основни дейности: Електричество
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Място на изпълнение: SLOVENIJA
SI: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Медицинско оборудване

Външен ИН TED.396901-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33100000
Краен срок: 20.09.18
Брой: 2018175
Референтен номер: 2018/S 132-300193
Дата на изпращане на обявлението: 07.09.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Univerzitetni klinični center Maribor
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Ортопедични протези

Външен ИН TED.392447-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33183200
Краен срок: 11.09.18 10:00
Брой: 2018173
Референтен номер: 2018/S 065-144316
Дата на изпращане на обявлението: 04.09.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Медицинско оборудване

Външен ИН TED.392440-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 08.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33172000 33100000
Краен срок: 11.09.18
Брой: 2018173
Референтен номер: 2018/S 137-312432
Дата на изпращане на обявлението: 04.09.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Univerzitetni klinični center Maribor
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги, свързани със селското стопанство

Външен ИН TED.391153-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 77100000
Краен срок: 12.09.18
Брой: 2018172
Референтен номер: 2018/S 143-327015
Дата на изпращане на обявлението: 03.09.18
Основни дейности: Околна среда
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje
Място на изпълнение: SI: Osrednjeslovenska
SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR