Контакт

Обявления за Словения

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Словения, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Словения, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Словения http://www.javnirazpisi.com/

30 391 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3040)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения 14.07.18 13.07.18 09:00 SLOVENIJA
Застраховка "Професионална отговорност" 14.07.18 17.07.18 11:00 SLOVENIJA
Дизелово гориво 14.07.18 17.07.18 13:00 SLOVENIJA
Различно доставки 11.07.18 16.07.18 10:00 SLOVENIJA, Posavska
Хеликоптери 11.07.18 16.07.18 10:00 SLOVENIJA, Osrednjeslovenska
Фармацевтични продукти 11.07.18 17.07.18 10:00 SLOVENIJA
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници 10.07.18 16.07.18 SLOVENIJA, Pomurska
Пътни транспортни услуги 07.07.18 17.07.18 10:00 SLOVENIJA, Savinjska
Разични услуги 07.07.18 12.07.18 13:00 SLOVENIJA
Различно доставки 07.07.18 13.07.18 10:00 SLOVENIJA

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

Външен ИН TED.306792-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 71322000
Краен срок: 13.07.18 09:00
Брой: 2018134
Референтен номер: 2018/S 101-231755
Дата на изпращане на обявлението: 10.07.18
Основни дейности: Пристанищни дейности
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Застраховка "Професионална отговорност"

Външен ИН TED.306785-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 66516000 66516500
Краен срок: 17.07.18 11:00
Брой: 2018134
Референтен номер: 2018/S 108-246924
Дата на изпращане на обявлението: 09.07.18
Основни дейности: Летищни дейност
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Дизелово гориво

Външен ИН TED.305482-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09134000 09134200
Краен срок: 17.07.18 13:00
Брой: 2018134
Референтен номер: 2018/S 113-256601
Дата на изпращане на обявлението: 11.07.18
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.298726-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 15131500 15113000 15800000 15112000 15896000 15300000 15130000 15600000 15810000 15111000 15500000 15000000
Краен срок: 16.07.18 10:00
Брой: 2018131
Референтен номер: 2018/S 113-256600
Дата на изпращане на обявлението: 06.07.18
Основни дейности: Образование
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Občina Brežice
Място на изпълнение: SI: Posavska
SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Хеликоптери

Външен ИН TED.298715-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34711500 50210000
Краен срок: 16.07.18 10:00
Брой: 2018131
Референтен номер: 2018/S 112-254451
Дата на изпращане на обявлението: 06.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministrstvo za notranje zadeve
Място на изпълнение: SI: Osrednjeslovenska
SI: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Фармацевтични продукти

Външен ИН TED.298727-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33600000
Краен срок: 17.07.18 10:00
Брой: 2018131
Референтен номер: 2018/S 110-249862
Дата на изпращане на обявлението: 06.07.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ortopedska bolnišnica Valdoltra Ospedale Ortopedico Valdoltra
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

Външен ИН TED.297438-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 16.07.18
Брой: 2018130
Референтен номер: 2018/S 111-252963
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Občina Ljutomer
Място на изпълнение: SI: Pomurska
SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Пътни транспортни услуги

Външен ИН TED.294914-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 60100000 60130000
Краен срок: 17.07.18 10:00
Брой: 2018129
Референтен номер: 2018/S 111-252965
Дата на изпращане на обявлението: 02.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Občina Laško
Място на изпълнение: SLOVENIJA
SI: Savinjska
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.294939-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 07.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 48821000 48200000 48823000 48800000 48326000 30000000 30237460 30200000 30237410 30237134 80533100 30232100 72265000
Краен срок: 12.07.18 13:00
Брой: 2018129
Референтен номер: 2018/S 111-252961
Дата на изпращане на обявлението: 02.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministrstvo za notranje zadeve
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.294074-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 07.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 18800000 39510000 39512100 39512500 18300000 33700000 18000000
Краен срок: 13.07.18 10:00
Брой: 2018129
Референтен номер: 2018/S 112-254456
Дата на изпращане на обявлението: 02.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR