Контакт

Обявления за Словения

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Словения, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Словения, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Словения http://www.javnirazpisi.com/

36 785 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3679)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Различно доставки 18.03.19 22.03.19 09:00 SLOVENIJA
Различно доставки 18.03.19 20.03.19 09:00 SLOVENIJA
Работи по поддръжане на пътища 15.03.19 19.03.19 09:00 SLOVENIJA, Podravska
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги 15.03.19 20.03.19 10:00 Primorsko-notranjska
Автомобилни превозни средства със специална употреба 15.03.19 20.03.19 10:00 SLOVENIJA
Строителни материали 12.03.19 15.03.19 SLOVENIJA
Различно доставки 12.03.19 21.03.19 10:00 SLOVENIJA
Уреди за разпределение и управление на електричество 11.03.19 19.03.19 10:00 SLOVENIJA
Различно доставки 11.03.19 20.03.19 09:00 SLOVENIJA
Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда 08.03.19 20.03.19 SLOVENIJA

Различно доставки

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Splošna bolnišnica Novo mesto
Очаквана цена: 0 EUR

Различно доставки

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Очаквана цена: 0 EUR

Работи по поддръжане на пътища

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Občina Ormož
Очаквана цена: 0 EUR

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Občina Postojna
Очаквана цена: 0 EUR

Автомобилни превозни средства със специална употреба

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o
Очаквана цена: 0 EUR

Строителни материали

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Очаквана цена: 0 EUR

Различно доставки

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Ministrstvo za notranje zadeve
Очаквана цена: 0 EUR

Уреди за разпределение и управление на електричество

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Eles, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Очаквана цена: 0 EUR

Различно доставки

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Osnovna šola Orehek Kranj
Очаквана цена: 0 EUR

Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Ministrstvo za okolje in prostor
Очаквана цена: 0 EUR