Контакт

Обявления за Словения

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Словения, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Словения, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Словения http://www.javnirazpisi.com/

30 403 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3041)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения 14.07.18 13.07.18 09:00 SLOVENIJA
Застраховка "Професионална отговорност" 14.07.18 17.07.18 11:00 SLOVENIJA
Дизелово гориво 14.07.18 17.07.18 13:00 SLOVENIJA
Различно доставки 14.07.18 18.07.18 08:00 SLOVENIJA
Различно доставки 11.07.18 16.07.18 10:00 SLOVENIJA, Posavska
Хеликоптери 11.07.18 16.07.18 10:00 SLOVENIJA, Osrednjeslovenska
Фармацевтични продукти 11.07.18 17.07.18 10:00 SLOVENIJA
Различно доставки 11.07.18 18.07.18 08:00 SLOVENIJA
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници 10.07.18 16.07.18 SLOVENIJA, Pomurska
Различно доставки 10.07.18 18.07.18 10:00 SLOVENIJA

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

Външен ИН TED.306792-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 71322000
Краен срок: 13.07.18 09:00
Брой: 2018134
Референтен номер: 2018/S 101-231755
Дата на изпращане на обявлението: 10.07.18
Основни дейности: Пристанищни дейности
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Застраховка "Професионална отговорност"

Външен ИН TED.306785-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 66516000 66516500
Краен срок: 17.07.18 11:00
Брой: 2018134
Референтен номер: 2018/S 108-246924
Дата на изпращане на обявлението: 09.07.18
Основни дейности: Летищни дейност
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Дизелово гориво

Външен ИН TED.305482-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 09134000 09134200
Краен срок: 17.07.18 13:00
Брой: 2018134
Референтен номер: 2018/S 113-256601
Дата на изпращане на обявлението: 11.07.18
Основни дейности: Икономически и финансови дейности
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.305479-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 15113000 15840000 15800000 15530000 15830000 15811300 15882000 03311000 15811200 15860000 15610000 15112000 15550000 15321000 15600000 15891000 03142500 15330000 15540000 15893000 15100000 15811100 15321800 15400000 15220000 15613300 15811500 15811400 15510000 15870000 03200000 15812000
Краен срок: 18.07.18 08:00
Брой: 2018134
Референтен номер: 2018/S 117-265232
Дата на изпращане на обявлението: 06.07.18
Основни дейности: Образование
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Osnovna šola Brusnice
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.298726-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 15131500 15113000 15800000 15112000 15896000 15300000 15130000 15600000 15810000 15111000 15500000 15000000
Краен срок: 16.07.18 10:00
Брой: 2018131
Референтен номер: 2018/S 113-256600
Дата на изпращане на обявлението: 06.07.18
Основни дейности: Образование
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Občina Brežice
Място на изпълнение: SI: Posavska
SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Хеликоптери

Външен ИН TED.298715-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34711500 50210000
Краен срок: 16.07.18 10:00
Брой: 2018131
Референтен номер: 2018/S 112-254451
Дата на изпращане на обявлението: 06.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ministrstvo za notranje zadeve
Място на изпълнение: SI: Osrednjeslovenska
SI: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Фармацевтични продукти

Външен ИН TED.298727-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33600000
Краен срок: 17.07.18 10:00
Брой: 2018131
Референтен номер: 2018/S 110-249862
Дата на изпращане на обявлението: 06.07.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Ortopedska bolnišnica Valdoltra Ospedale Ortopedico Valdoltra
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.298722-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 15113000 15840000 15800000 15530000 15830000 15811300 15882000 03311000 15811200 15860000 15610000 15112000 15550000 15321000 15600000 15891000 03142500 15330000 15540000 15893000 15100000 15811100 15321800 15400000 15220000 15613300 15811500 15811400 15510000 15870000 03200000 15812000
Краен срок: 18.07.18 08:00
Брой: 2018131
Референтен номер: 2018/S 117-265232
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.18
Основни дейности: Образование
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Osnovna šola Brusnice
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници

Външен ИН TED.297438-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 16.07.18
Брой: 2018130
Референтен номер: 2018/S 111-252963
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Občina Ljutomer
Място на изпълнение: SI: Pomurska
SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.296470-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 15113000 15800000 15300000 15112120 03212100 15332200 15811100 15411000 15820000 15610000 15112000 03310000 15896000 15332400 15331500 15821200 03221000 15850000 15600000 15555100 03142500 03220000 03222000 15982100 03222321 15321800 15320000 15321000 15811000 15880000 15130000 03131000 15500000 15000000 03212200 15900000 15871273 15331000 15331100 15331400 15332410 15332000 15812200 15110000 15870000 03221111 03200000 15613310 15111000 15235000 15812000
Краен срок: 18.07.18 10:00
Брой: 2018130
Референтен номер: 2018/S 114-258886
Дата на изпращане на обявлението: 05.07.18
Основни дейности: Образование
Официален език: SL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Osnovna šola Milana Šuštaršiča
Място на изпълнение: SLOVENIJA
Очаквана цена: 0,00 EUR