Контакт

Обявления за Унгария

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в Унгария, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Унгария, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки. В случай, че искате да видите всички поръчки на местния език в нашата база данни, моля посетете страница на компанията ни за Унгария http://www.tender-ertesito.hu/

35 527 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3553)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
HU-Будапеща: Оръжия, муниции и части за тях 31.08.18 10.09.18 10:00 MAGYARORSZÁG
Разни медикаменти 15.09.18 19.09.18 10:00 MAGYARORSZÁG
Различни строителни дейности 15.09.18 21.09.18 10:00 Csongrád
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи 13.09.18 10.09.18 16:00 Budapest
Разични услуги 13.09.18 20.09.18 08:00 Budapest
Услуги по почистване на сгради, без жилищните 13.09.18 18.09.18 14:00 Budapest
Паркингови времеброячи 13.09.18 20.09.18 10:00 Baranya
Различни строителни дейности 13.09.18 19.09.18 10:00 Hajdú-Bihar
Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия) 12.09.18 20.09.18 13:00 Somogy
Електрически компоненти 11.09.18 14.09.18 Budapest

HU-Будапеща: Оръжия, муниции и части за тях

Външен ИН TED.381487-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 31.08.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 35300000
Краен срок: 10.09.18 10:00
Брой: 2018167
Референтен номер: 2018/S 133-304272
Дата на изпращане на обявлението: 29.08.18
Основни дейности: Отбрана
Официален език: HU
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Място на изпълнение: MAGYARORSZÁG
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разни медикаменти

Външен ИН TED.403223-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 15.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 33690000
Краен срок: 19.09.18 10:00
Брой: 2018178
Референтен номер: 2018/S 167-380077
Дата на изпращане на обявлението: 13.09.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Място на изпълнение: MAGYARORSZÁG
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.402684-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 15.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45000000 45210000 45200000 45214000 45214100
Краен срок: 21.09.18 10:00
Брой: 2018178
Референтен номер: 2018/S 104-236745
Дата на изпращане на обявлението: 13.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Място на изпълнение: HU: Csongrád
Очаквана цена: 0,00 EUR

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

Външен ИН TED.399724-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 71240000
Краен срок: 10.09.18 16:00
Брой: 2018176
Референтен номер: 2018/S 152-349630
Дата на изпращане на обявлението: 10.09.18
Основни дейности: Възстановяване, култура и религия
Официален език: HU
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Място на изпълнение: HU:
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.399726-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-ниска цена
CPV / КОП кодове 72261000 48820000 72260000 30237000 30213100 72262000 33195100 72254000 32420000 30213300
Краен срок: 20.09.18 08:00
Брой: 2018176
Референтен номер: 2018/S 158-362168
Дата на изпращане на обявлението: 11.09.18
Основни дейности: Друго
Официален език: HU
Обявление: Ограничена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Magyar Nemzeti Bank
Място на изпълнение: HU: Budapest
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по почистване на сгради, без жилищните

Външен ИН TED.399730-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 90911200
Краен срок: 18.09.18 14:00
Брой: 2018176
Референтен номер: 2018/S 153-351081
Дата на изпращане на обявлението: 11.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Място на изпълнение: HU: Budapest
Очаквана цена: 0,00 EUR

Паркингови времеброячи

Външен ИН TED.398925-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 51214000 38730000
Краен срок: 20.09.18 10:00
Брой: 2018176
Референтен номер: 2018/S 152-348636
Дата на изпращане на обявлението: 10.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Място на изпълнение: HU: Baranya
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.398339-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 09332000 45210000 45421100 45321000 45331100
Краен срок: 19.09.18 10:00
Брой: 2018176
Референтен номер: 2018/S 140-319353
Дата на изпращане на обявлението: 10.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Място на изпълнение: HU: Hajdú-Bihar
Очаквана цена: 0,00 EUR

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

Външен ИН TED.396906-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 38000000
Краен срок: 20.09.18 13:00
Брой: 2018175
Референтен номер: 2018/S 153-350448
Дата на изпращане на обявлението: 10.09.18
Основни дейности: Образование
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Kaposvári Egyetem
Място на изпълнение: HU: Somogy
Очаквана цена: 0,00 EUR

Електрически компоненти

Външен ИН TED.395677-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 31681400
Краен срок: 14.09.18
Брой: 2018174
Референтен номер: 2018/S 140-321807
Дата на изпращане на обявлението: 06.09.18
Основни дейности: Градска железница, трамвай, тролей или автобусни услуги
Официален език: HU
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Място на изпълнение: HU: Budapest
Очаквана цена: 0,00 EUR