Контакт

Обявления за Великобритания и Ирландия

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки във Великобритания и Ирландия, публикувани на български език.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са някои от търговете за региона на Великобритания и Ирландия, които са публикувани на български език. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове на местния език, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

174 336 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 17434)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) 08.09.18 21.09.18 North Yorkshire CC
Различно доставки 19.09.18 20.09.18 UNITED KINGDOM
Машини за промишлена употреба 19.09.18 21.09.18 NORTHERN IRELAND
Различно доставки 18.09.18 17.09.18 IRELAND
Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради 15.09.18 25.06.18 09:45 Paris, Agglomeratie 's-Gravenhage, LONDON
Финансови и застрахователни услуги 14.09.18 01.06.18 17:00 UNITED KINGDOM, LONDON
Различни строителни дейности 14.09.18 19.09.18 16:00 IRELAND
Различни строителни дейности 14.09.18 21.09.18 14:00 South West Wales
Различно доставки 13.09.18 17.09.18 14:00 UNITED KINGDOM
Разични услуги 11.09.18 11.05.18 Leicester

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)

Външен ИН TED.392645-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 08.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 21.09.18
Брой: 2018173
Референтен номер: 2018/S 109-248151
Дата на изпращане на обявлението: 05.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: North Yorkshire County Council
Място на изпълнение: UK: North Yorkshire CC
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.408041-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 24910000 03415000 31711100 44810000 37524900 39162000 44511000 39241100 39162100 42715000
Краен срок: 20.09.18
Брой: 2018180
Референтен номер: 2018/S 160-366415
Дата на изпращане на обявлението: 17.09.18
Основни дейности: Друго
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: ESPO
Място на изпълнение: UNITED KINGDOM
Очаквана цена: 0,00 EUR

Машини за промишлена употреба

Външен ИН TED.407655-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 19.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 42000000
Краен срок: 21.09.18
Брой: 2018180
Дата на изпращане на обявлението: 17.09.18
Основни дейности: Образование
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: University of Ulster
Място на изпълнение: UK: NORTHERN IRELAND
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.406820-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 34121300 34121100 34121000 34121400
Краен срок: 17.09.18
Брой: 2018179
Референтен номер: 2018/S 147-337387
Дата на изпращане на обявлението: 14.09.18
Основни дейности: Градска железница, трамвай, тролей или автобусни услуги
Официален език: EN
Обявление: Процедура за договаряне
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: National Transport Authority
Място на изпълнение: IE: IRELAND
Очаквана цена: 0,00 EUR

Услуги по ремонт и поддържане на инсталации на сгради

Външен ИН TED.403932-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 15.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 50700000
Краен срок: 25.06.18 09:45
Брой: 2018178
Референтен номер: 2018/S 093-211176
Дата на изпращане на обявлението: 14.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: NL
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Agentschap Facilitair Bedrijf
Място на изпълнение: NL: Agglomeratie ’s-Gravenhage
UK: LONDON
FR: Paris
Очаквана цена: 0,00 EUR

Финансови и застрахователни услуги

Външен ИН TED.402001-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
CPV / КОП кодове 66515000 66000000
Краен срок: 01.06.18 17:00
Брой: 2018177
Референтен номер: 2018/S 086-193412
Дата на изпращане на обявлението: 11.09.18
Основни дейности: Образование
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: NCG Corporation
Място на изпълнение: UK: LONDON
UNITED KINGDOM
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.400493-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45300000 45210000 44211100 45000000 45223810 44211000 71334000 45223820 45310000 71200000 45215140 45350000 44210000 45215100 45313100 71312000 71321000
Краен срок: 19.09.18 16:00
Брой: 2018177
Референтен номер: 2018/S 143-326017
Дата на изпращане на обявлението: 10.09.18
Основни дейности: Здравеопазване
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Health Service Executive (HSE)
Място на изпълнение: IRELAND
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различни строителни дейности

Външен ИН TED.400511-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45300000 45331100 45210000 50700000 45420000 45453000 50710000 45262000 50500000 45330000 45311000 45112712 44210000 31625000 45261900 50711000 50000000
Краен срок: 21.09.18 14:00
Брой: 2018177
Референтен номер: 2018/S 151-346272
Дата на изпращане на обявлението: 11.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Carmarthenshire County Council
Място на изпълнение: UK: South West Wales
Очаквана цена: 0,00 EUR

Различно доставки

Външен ИН TED.398941-2018
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 44114250 44113900 44163210 44912400 44113130 44113200 44162100 44111600 44111900 44423730 44114210 45000000 44231000 44162400 44423700 44423710 44131000 44423750 44113700 44113810 34928110 44163240 44423790 44900000 44114100 44132000 44114220 44000000 44423720 44114200 44113120 44161000 44470000 44165200 44113100 44423740 34928100 44423760 34928120 44113800
Краен срок: 17.09.18 14:00
Брой: 2018176
Референтен номер: 2018/S 153-350432
Дата на изпращане на обявлението: 10.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС с участие в СТО
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: YPO
Място на изпълнение: UNITED KINGDOM
Очаквана цена: 0,00 EUR

Разични услуги

Външен ИН TED.395473-2018
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.09.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Не е проложимо
CPV / КОП кодове 79140000 98000000 85000000
Краен срок: 11.05.18
Брой: 2018174
Референтен номер: 2018/S 072-160496
Дата на изпращане на обявлението: 07.09.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: EN
Обявление: Competitive procedure with negotiation
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Leicester City Council
Място на изпълнение: UK: Leicester
Очаквана цена: 0,00 EUR