Контакт
И.Н.: 31900002

Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Вид обявление
Услуги
Дата на публикуване:
08.11.18
Вид документ
Възложена поръчка
CPV/КОП кодове
50511000
Подвид на документа
Национално обявление
Възложител
АЕЦ Козлодуй ЕАД
Победители
Енергоремонт-Козлодуй ЕООД
Цена на договора
689 879
Място на доставка
 • Сваляне
 • Печат
 • Бележки
  Трябва да сте влезли за да запазвате бележки.
 • Препращане
  Невалиден имейл Имейла бе изпратен успешно
Описание
Основен ремонт на 5 броя помпи водни брегови тип ОПВ5-110Э с ел. двигател ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW в цех БПС. Обемът на извършваната услуга включва: - Извършване Основен ремонт на 3 (три) броя Помпи Водни Брегови, съгласно “Инструкция за основен ремонт на помпен агрегат ОПВ5-110Э”, с идентификационен номер № БПС.РМ.ИР.007, Приложениe № 1 и Приложениe № 4. Съоръженията се намират в машина зала БПС-2,3. - Извършване Основен ремонт на 2 (два) броя Помпа Водна Брегова, съгласно “Инструкция за основен ремонт на помпен агрегат ОПВ5-110Э”, с идентификационен номер №БПС.РМ.ИР.001, Приложениe № 2 и Приложениe № 5. Съоръжението се намира в машина зала БПС-1. - Извършване текущ ремонт на 5 (пет) броя електродвигатели тип ДВДА 173-49-12-16К, 400/800kW, съгласно Приложениe № 3. Количеството и обема дейности е съгласно Количествените сметки, приложение към Техническо задание № 18.БПС.ТЗ.07. Основните дейности са подробно описани в Техническо задание №18.БПС.ТЗ.07.
Регистрирайте се и получете достъп до тази и още много обществени поръчки които биха представлявали интерес за Вас!

Защо targove.bg?

 • Индивидуални профили
      на търсене.
 • Най-богатата база данни от
      България и Европа.
 • Личен акаунт мениджър.
 • Ежедневно нова информация по имейл.

Регистрация