Контакт

Обявления за България

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в България.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са обществените поръчки за територията на България. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове и за други държави, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

446 515 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 44652)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Почистване - 49, 5 дкаПочвоподготовка - 49, 5 дкаЗалесяване - 49, 5 дкаПърво отглеждане - 49, 5 дкаКосене - 49, 5 дкаВторо отглеждане - 49, 5 дка 21.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2018/2019 година 21.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Търг с явно наддаване за продажба на употребявана извънщатна транспортна техника и машини 21.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Движими вещи, частна държавна собственост – употребявана извънщатна транспортна техника . 21.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Лабораторен анализатор 21.09.18 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Специализиран превоз на ученици от ПГИМ „Йордан Захариев”, гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендилпрез учебната 2018/2019 г. 19.09.18 19.09.18 Кюстендил / Kyustendil
„Ремонт (строително монтажни работи) на части от сгради, ползвани от ОДМВР Благоевград“ по 6 обособени позиции, както следва: За обособена позиция 1 „Ремонт (строително-монтажни работи) на части от сгради, ползвани от ОДМВР – Благоевград, както следва: ад 19.09.18 21.09.18 Благоевград / Blagoevgrad
Доставка на маси за мини футбол - джаги 18.09.18 21.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е „Специализиран превоз на ученици за учебната 2018-2019 г. по утвърдена транспортна схема”Кратко описание на поръчката: Осигуряване на специализиран автомобилен превоз на ученици, подлежащи на задължи 18.09.18 21.09.18 Шумен / Shumen
„Доставка на твърди горива за отопление на детски градини на територията на Община Сливо поле, административни и други сгради на Община Сливо поле за отоплителен сезон 2018-2019г.“ Прогнозната стойност за изпълнение предмета на поръчката е 35 500лв. (трид 18.09.18 21.09.18 Русе / Ruse

Почистване - 49, 5 дкаПочвоподготовка - 49, 5 дкаЗалесяване - 49, 5 дкаПърво отглеждане - 49, 5 дкаКосене - 49, 5 дкаВторо отглеждане - 49, 5 дка

Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 21.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77231600
Възложители: ТП 'Държавно горско стопанство
София'

Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2018/2019 година

Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22112000
Възложители: СУ-Христо Ботев гр.Русе

Търг с явно наддаване за продажба на употребявана извънщатна транспортна техника и машини

Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34000000
Възложители: МВР-София

Движими вещи, частна държавна собственост – употребявана извънщатна транспортна техника .

Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34000000
Възложители: МВР-Русе

Лабораторен анализатор

Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 21.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38434000 38434560
Възложители: Софийска вода

Специализиран превоз на ученици от ПГИМ „Йордан Захариев”, гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендилпрез учебната 2018/2019 г.

Външен ИН 9080957
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Професионална гимназия по
икономика и мениджмънт Йордан
Захариев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 245,00 BGN

„Ремонт (строително монтажни работи) на части от сгради, ползвани от ОДМВР Благоевград“ по 6 обособени позиции, както следва: За обособена позиция 1 „Ремонт (строително-монтажни работи) на части от сгради, ползвани от ОДМВР – Благоевград, както следва: ад

Външен ИН 9080948
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Областна дирекция на
Министерство на вътрешните
работи - Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 103 550,00 BGN

Доставка на маси за мини футбол - джаги

Външен ИН 9080926
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 37480000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДП Български спортен тотализатор
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 333,00 BGN

Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е „Специализиран превоз на ученици за учебната 2018-2019 г. по утвърдена транспортна схема”Кратко описание на поръчката: Осигуряване на специализиран автомобилен превоз на ученици, подлежащи на задължи

Външен ИН 9080925
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Смядово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 21 000,00 BGN

„Доставка на твърди горива за отопление на детски градини на територията на Община Сливо поле, административни и други сгради на Община Сливо поле за отоплителен сезон 2018-2019г.“ Прогнозната стойност за изпълнение предмета на поръчката е 35 500лв. (трид

Външен ИН 9080922
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09110000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливо поле
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 500,00 BGN