Контакт

Обявления за България

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в България.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са обществените поръчки за територията на България. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове и за други държави, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

489 694 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 48970)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Текущ ремонт улици, гр. Монтана 18.03.19 18.03.19 Монтана / Montana
Анализ на проби от утайки от СПСОВ Кубратово 18.03.19 20.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за работещите в Районен съд - Добрич 15.03.19 20.03.19 Добрич / Dobrich
Изпитване на проби от масла по определени физикохимични показатели 15.03.19 18.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на комплексна услуга свързана с цифров печат, размножаване и сканиране на документи за нуждите на Комисия за финансов надзор 15.03.19 19.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основен ремонт улици гр. Монтана 15.03.19 18.03.19 Монтана / Montana
Основен ремонт на местен път PAZ 3036 /III-377/ с.Равногор - лет. "Васил Петлешков" 15.03.19 19.03.19 Пазарджик / Pazardzhik
Ремонт на общински сгради в град Каспичан 15.03.19 18.03.19 Шумен / Shumen
Благоустрояване н площад и обновяване на площи за широко обществено ползване в с.Долен,Община Златоград 15.03.19 18.03.19 Смолян / Smolyan
Строително-ремонтни работи за ефективно поддържане в нормално експлоатационно състояние на банкети, тротоари и други пътни настилки и съоръжения разположени на територията на район Панчарево-СО 15.03.19 20.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Текущ ремонт улици, гр. Монтана

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Монтана
Очаквана цена: 270 000 BGN

Анализ на проби от утайки от СПСОВ Кубратово

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Софийска вода

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за работещите в Районен съд - Добрич

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: РАЙОНЕН СЪД - ДОБРИЧ
Очаквана цена: 37 705 BGN

Изпитване на проби от масла по определени физикохимични показатели

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - Изпълнителен директор
Очаквана цена: 65 000 BGN

Предоставяне на комплексна услуга свързана с цифров печат, размножаване и сканиране на документи за нуждите на Комисия за финансов надзор

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Комисия за финансов надзор
Очаквана цена: 40 000 BGN

Основен ремонт улици гр. Монтана

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Монтана
Очаквана цена: 270 000 BGN

Основен ремонт на местен път PAZ 3036 /III-377/ с.Равногор - лет. "Васил Петлешков"

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: община Брацигово
Очаквана цена: 131 153 BGN

Ремонт на общински сгради в град Каспичан

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Каспичан
Очаквана цена: 54 560 BGN

Благоустрояване н площад и обновяване на площи за широко обществено ползване в с.Долен,Община Златоград

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Златоград
Очаквана цена: 269 887 BGN

Строително-ремонтни работи за ефективно поддържане в нормално експлоатационно състояние на банкети, тротоари и други пътни настилки и съоръжения разположени на територията на район Панчарево-СО

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: район Панчарево-Столична община
Очаквана цена: 66 666 BGN