Контакт

Обявления за България

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в България.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са обществените поръчки за територията на България. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове и за други държави, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

511 175 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 51118)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП ДГС – Първомай 12.06.19 14.06.19 Пловдив / Plovdiv
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 116 "Мусала" 11.06.19 14.06.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Абонаментно сервизно обслужване и ремонт (при необходимост) на автомобилна техника на ИА Военни клубове и военно-почивно дело. 11.06.19 11.06.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на триполюсни разединители РОМ 20/400, комплект с РЛЗ 11.06.19 14.06.19 Пловдив / Plovdiv
Обслужване на персонала на РЗОК-Видин от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания 11.06.19 14.06.19 Видин / Vidin
Доставка на оборудване за люпилня и рециркулационна система свързани с изграждането на база за изкуствено размножаване на аквакултурни видове 11.06.19 12.06.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Текущ ремонт на фоайе, коридори и класни стаи в 18-то СУ Уилям Гладстон, гр. София 11.06.19 14.06.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на ВиК части и материали за сградни инсталации 11.06.19 14.06.19 Стара Загора / Stara Zagora
Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при установено влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и неустановен източник на този натиск 11.06.19 14.06.19 Варна / Varna
Сервизна поддръжка на информационна система за управление и поддържане на регистър на комплексните разрешителни (КР) по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 11.06.19 14.06.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на територията на ТП ДГС – Първомай

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Първомай към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян
Очаквана цена 6 000 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 116 "Мусала"

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Детска градина № 116 Мусала
Очаквана цена 69 550 BGN

Абонаментно сервизно обслужване и ремонт (при необходимост) на автомобилна техника на ИА Военни клубове и военно-почивно дело.

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело
Очаквана цена 70 000 BGN

Доставка на триполюсни разединители РОМ 20/400, комплект с РЛЗ

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Електроразпределение Юг ЕАД
Очаквана цена 69 990 BGN

Обслужване на персонала на РЗОК-Видин от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ВИДИН
Очаквана цена 1 250 BGN

Доставка на оборудване за люпилня и рециркулационна система свързани с изграждането на база за изкуствено размножаване на аквакултурни видове

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Валли Фиш БГ ЕООД

Текущ ремонт на фоайе, коридори и класни стаи в 18-то СУ Уилям Гладстон, гр. София

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител 18-то СУ Уилям Гладстон
Очаквана цена 269 899 BGN

Доставка на ВиК части и материали за сградни инсталации

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Мини Марица-изток ЕАД
Очаквана цена 13 000 BGN

Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източниците на натиск при установено влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и неустановен източник на този натиск

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Басейнова дирекция Черноморски район
Очаквана цена 41 666 BGN

Сервизна поддръжка на информационна система за управление и поддържане на регистър на комплексните разрешителни (КР) по Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Министерство на околната среда и водите
Очаквана цена 29 900 BGN