Контакт

Обявления за България

Търгове БГ ви информира за обществените поръчки в България.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Показаните по-долу резултати са обществените поръчки за територията на България. Ако желаете да получавате информация за обществени поръчки и търгове и за други държави, можете да се свържете с нашия екип.

Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

476 220 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 47622)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
СМР по изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци. 23.01.19 23.01.19 17:15 Пловдив / Plovdiv
„Разработване на методика за оценка и избор на проектни предложения по програма „Опазване на околната среда и изменение на климата” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021“. 21.01.19 23.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 18.01.19 22.01.19 Габрово / Gabrovo
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора ЕООД 18.01.19 21.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
Предметът на настоящата поръчка е доставка на течни горива чрез зареждане на бензиностанция за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали, съгласно следните прогнозни количества:Дизелово гориво – 12 000 литра; Бензин А-95Н– 16 000 литра;Доставка 18.01.19 21.01.19 Кърджали / Kardzhali
[„ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА И ТОНИЗИРАЩИ НАПИТКИ НА ПЕРСОНАЛА НА ЦСМП – ТЪРГОВИЩЕ, РАБОТЕЩ НА 12-ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН ПРИ СУМАРНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ 2019 Г., ЗА ПОЛЗВАНЕТО ИМ В ЦСМП – ТЪРГОВИ 18.01.19 22.01.19 Търговище / Targovishte
Организационни дейности за провеждане на мотивационни срещи, обучения и групово ориентиране в гр. София, гр. Перник, гр. Кюстендил и гр. Благоевград 18.01.19 22.01.19 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ
Охрана със сигнално-охранителна дейност на обекти на "В и К" ЕООД Плевен 18.01.19 21.01.19 Плевен / Pleven
„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на община Горна Малина” 18.01.19 21.01.19 София / Sofia
„Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на община Лесичово за срок от 1 година“. 18.01.19 22.01.19 Пазарджик / Pazardzhik

СМР по изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци.

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR

„Разработване на методика за оценка и избор на проектни предложения по програма „Опазване на околната среда и изменение на климата” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021“.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 400,00 BGN

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора ЕООД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Предметът на настоящата поръчка е доставка на течни горива чрез зареждане на бензиностанция за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали, съгласно следните прогнозни количества:Дизелово гориво – 12 000 литра; Бензин А-95Н– 16 000 литра;Доставка

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

[„ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА И ТОНИЗИРАЩИ НАПИТКИ НА ПЕРСОНАЛА НА ЦСМП – ТЪРГОВИЩЕ, РАБОТЕЩ НА 12-ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН ПРИ СУМАРНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ 2019 Г., ЗА ПОЛЗВАНЕТО ИМ В ЦСМП – ТЪРГОВИ

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Организационни дейности за провеждане на мотивационни срещи, обучения и групово ориентиране в гр. София, гр. Перник, гр. Кюстендил и гр. Благоевград

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 53 460,00 BGN

Охрана със сигнално-охранителна дейност на обекти на "В и К" ЕООД Плевен

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 29 920,00 BGN

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на община Горна Малина”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

„Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения на територията на община Лесичово за срок от 1 година“.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 65 000,00 BGN