Контакт

Обявления за Северен централен район

Северният централен район за планиране на България включва областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Търговище. Административен център е град Русе.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

29 564 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2957)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Доставка на твърди горива за отопление на детски градини на територията на Община Сливо поле, административни и други сгради на Община Сливо поле за отоплителен сезон 2018-2019г.“ Прогнозната стойност за изпълнение предмета на поръчката е 35 500лв. (трид 18.09.18 21.09.18 Русе / Ruse
Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за учебни работилници на Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ - Свищов по проект „Съвременна образователна среда и партньорство с бизнеса за качествено професионално образование“ по Национална 17.09.18 20.09.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
„Специализиран превоз за ученици и педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути в две обособени позиции“ Обособена позиция №1 „Специализиран превоз за ученици по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени марш 14.09.18 20.09.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
„Доставка на строителни материали за нуждите на община Самуил“ 14.09.18 21.09.18 Разград / Razgrad
„Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително изградената локална мрежа (където има такава) на структури на Община Велико Търново”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Административна сграда на Общин 13.09.18 20.09.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
„Доставка на един брой, фабрично нов пътнически бус, за нуждите на Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, Габрово“ 13.09.18 21.09.18 Габрово / Gabrovo
„Доставка на дизелово гориво за отопление със съдържание на сяра 0.001% за нуждите на СУ „Цанко Церковски“ за отоплителен сезон 2018/2019 година“ 13.09.18 21.09.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка чрез покупка на нови диафрагмени разходомери за природен газ за нуждите на Севлиевогаз-2000 АД 13.09.18 21.09.18 Габрово / Gabrovo
Застраховка имущество, собственост на Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание 13.09.18 19.09.18 Русе / Ruse
„Застраховка на имущество - публична и частна общинска собственост на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет“. В обхвата на поръчката на застраховане подлежат обекти - публична и частна общинска собственост на Община Горна Оряховица 12.09.18 17.09.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo

„Доставка на твърди горива за отопление на детски градини на територията на Община Сливо поле, административни и други сгради на Община Сливо поле за отоплителен сезон 2018-2019г.“ Прогнозната стойност за изпълнение предмета на поръчката е 35 500лв. (трид

Външен ИН 9080922
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09110000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сливо поле
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 35 500,00 BGN

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за учебни работилници на Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ - Свищов по проект „Съвременна образователна среда и партньорство с бизнеса за качествено професионално образование“ по Национална

Външен ИН 9080874
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39310000 34110000 30230000 42900000 42600000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Свищовска професионална
гимназия Алеко Константинов
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 49 993,00 BGN

„Специализиран превоз за ученици и педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути в две обособени позиции“ Обособена позиция №1 „Специализиран превоз за ученици по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени марш

Външен ИН 9080832
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Средно училище Св.св.Кирил и
Методий
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 994,00 BGN

„Доставка на строителни материали за нуждите на община Самуил“

Външен ИН 9080826
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44110000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Самуил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 61 010,00 BGN

„Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително изградената локална мрежа (където има такава) на структури на Община Велико Търново”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Административна сграда на Общин

Външен ИН 9080780
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30237100 30213000 30211400 30200000 30000000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Велико Търново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

„Доставка на един брой, фабрично нов пътнически бус, за нуждите на Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, Габрово“

Външен ИН 9080758
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34115200
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО
ТУРИЗЪМ „ПЕНЧО СЕМОВ“ - ГАБРОВО
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 44 166,00 BGN

„Доставка на дизелово гориво за отопление със съдържание на сяра 0.001% за нуждите на СУ „Цанко Церковски“ за отоплителен сезон 2018/2019 година“

Външен ИН 9080742
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09134000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СУ ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

Доставка чрез покупка на нови диафрагмени разходомери за природен газ за нуждите на Севлиевогаз-2000 АД

Външен ИН 9080737
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38420000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Севлиевогаз-2000 АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Застраховка имущество, собственост на Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание

Външен ИН 9080732
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66510000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Топлофикация Русе ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

„Застраховка на имущество - публична и частна общинска собственост на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет“. В обхвата на поръчката на застраховане подлежат обекти - публична и частна общинска собственост на Община Горна Оряховица

Външен ИН 9080724
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66515000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Горна Оряховица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 000,00 BGN