Контакт

Обявления за Северен централен район

Северният централен район за планиране на България включва областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Търговище. Административен център е град Русе.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

30 623 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3063)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Ремонтни работи в Приют за бездомни кучета 08.11.18 12.11.18 Разград / Razgrad
"Изпълнение на дейности по информация и комуникация по обособени позиции по проект “Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата “, гр. Разград“ 08.11.18 13.11.18 Разград / Razgrad
ДОСТАВКА НА УПOTPEБЯBAHИ ABTOMOБИЛИ ЗA НУЖДИTE HA CЦДП 08.11.18 11.11.18 Габрово / Gabrovo
"Доставка на твърдо гориво за нуждите на разпоредители с бюджет на територията на Община Горна Оряховица за отоплителен сезон 2018/2019 г. " по обособени позиции:Обособена позиция №1: " Доставка на въглища "Обособена позиция №2: " Доставка на твърда дърве 07.11.18 12.11.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до отделението по хемодиализа към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново и обратно 07.11.18 12.11.18 16:00 Велико Търново / Veliko Tarnovo
„Абонаментна доставка на вестници и списания през 2019 година за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев”, по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: „Абонаментна доставка на българоезични периодични издания през 2019 година”; прогнозна 06.11.18 12.11.18 Русе / Ruse
Предметът на поръчката включва периодични доставки на химически продукти за обработка на питейни и отпадъчни води, при следните обособени позиции:Позиция №1 - Доставка на натриев хипохлорит /воден разтвор/ в контейнери по 1 м3 Позиция №2 - Доставка на теч 05.11.18 08.11.18 Разград / Razgrad
Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне след предварителна заявка от Възложителя, на самолетни билети за служебни командировки в чужбина за нуждите на Община Габрово, вкл. и на експерти по проекти, за които в съответния проект са предвиден 05.11.18 13.11.18 Габрово / Gabrovo
„Кетърингова услуга” по обособени позиции:Обособена позиция №1 „Кетъринг за Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания, гр. Горна Оряховица”Обособена позиция №2 „Кетъринг за Дневен център за деца с увреждания, гр. Горна Оряховица” 05.11.18 08.11.18 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Закупуване на автомобилни гуми и джанти за моторни превозни средства, за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово, съгласно техничиската спецификация. 05.11.18 09.11.18 Разград / Razgrad

Ремонтни работи в Приют за бездомни кучета

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 8 333,00 BGN

"Изпълнение на дейности по информация и комуникация по обособени позиции по проект “Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата “, гр. Разград“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 6 468,00 BGN

ДОСТАВКА НА УПOTPEБЯBAHИ ABTOMOБИЛИ ЗA НУЖДИTE HA CЦДП

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 56 000,00 BGN

"Доставка на твърдо гориво за нуждите на разпоредители с бюджет на територията на Община Горна Оряховица за отоплителен сезон 2018/2019 г. " по обособени позиции:Обособена позиция №1: " Доставка на въглища "Обособена позиция №2: " Доставка на твърда дърве

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 59 205,00 BGN

Транспорт на болни на хемодиализно лечение от дома им до отделението по хемодиализа към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново и обратно

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR

„Абонаментна доставка на вестници и списания през 2019 година за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев”, по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: „Абонаментна доставка на българоезични периодични издания през 2019 година”; прогнозна

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 46 000,00 BGN

Предметът на поръчката включва периодични доставки на химически продукти за обработка на питейни и отпадъчни води, при следните обособени позиции:Позиция №1 - Доставка на натриев хипохлорит /воден разтвор/ в контейнери по 1 м3 Позиция №2 - Доставка на теч

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 51 000,00 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е предоставяне след предварителна заявка от Възложителя, на самолетни билети за служебни командировки в чужбина за нуждите на Община Габрово, вкл. и на експерти по проекти, за които в съответния проект са предвиден

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 30 000,00 BGN

„Кетърингова услуга” по обособени позиции:Обособена позиция №1 „Кетъринг за Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания, гр. Горна Оряховица”Обособена позиция №2 „Кетъринг за Дневен център за деца с увреждания, гр. Горна Оряховица”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 34 878,00 BGN

Закупуване на автомобилни гуми и джанти за моторни превозни средства, за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово, съгласно техничиската спецификация.

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 13 000,00 BGN