Контакт

Обявления за Северен централен район

Северният централен район за планиране на България включва областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Търговище. Административен център е град Русе.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

34 168 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3417)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект:Актуализация на програма за управление и подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Горна Оряховица 20.05.19 23.05.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на подобект - улица „Димчо Дебелянов“ с. Ценово и подобект - улица “Хан Аспарух“ с. Белцов, община Ценово, област Русе 16.05.19 21.05.19 Русе / Ruse
Търг с тайно наддаване за продажба на имот - Габрово 16.05.19 20.05.19 16:00 Габрово / Gabrovo
Търг с тайно наддаване за продажба на имот - Габрово 16.05.19 20.05.19 16:00 Габрово / Gabrovo
Текущи ремонти на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш 15.05.19 20.05.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Електронни търгове за продажба на дървесина – северноцентрално държавно предприятие Габрово 15.05.19 23.05.19 Габрово / Gabrovo
Предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане на проект:Ефективно управление при извънредни ситуации в трансграничния регион Калараш-Велико Търново 14.05.19 17.05.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр. Дебелец 14.05.19 17.05.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията на Община Велико Търново 14.05.19 17.05.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Изготвяне на инвестиционен проект:Реконструкция на съществуващи водопроводи между селата Падина и Ножарево в Община Главиница, Област Силистра 13.05.19 24.05.19 Силистра / Silistra

Изпълнение на дейности за информация и комуникация по проект:Актуализация на програма за управление и подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Горна Оряховица

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Горна Оряховица
Очаквана цена 1 104 BGN

Инженеринг - проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на подобект - улица „Димчо Дебелянов“ с. Ценово и подобект - улица “Хан Аспарух“ с. Белцов, община Ценово, област Русе

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Ценово
Очаквана цена 98 400 BGN

Търг с тайно наддаване за продажба на имот - Габрово

Вид обявление Друго
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител "Национална компания железопътна инфраструктура"
Очаквана цена 110 869 BGN

Търг с тайно наддаване за продажба на имот - Габрово

Вид обявление Друго
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител "Национална компания железопътна инфраструктура"
Очаквана цена 110 869 BGN

Текущи ремонти на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Полски Тръмбеш
Очаквана цена 230 339 BGN

Електронни търгове за продажба на дървесина – северноцентрално държавно предприятие Габрово

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ДГС Габрово

Предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане на проект:Ефективно управление при извънредни ситуации в трансграничния регион Калараш-Велико Търново

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Павликени
Очаквана цена 35 856 BGN

Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр. Дебелец

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Велико Търново
Очаквана цена 181 334 BGN

Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията на Община Велико Търново

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Велико Търново
Очаквана цена 110 000 BGN

Изготвяне на инвестиционен проект:Реконструкция на съществуващи водопроводи между селата Падина и Ножарево в Община Главиница, Област Силистра

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Главиница
Очаквана цена 20 000 BGN