Контакт

Обявления за Северен централен район

Северният централен район за планиране на България включва областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Търговище. Административен център е град Русе.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

31 965 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3197)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Доставка на тонер касети и/или зареждане на тонер касети и мастила за копирна техника; доставка на резервни части за копирна техника; доставка на монитори, лазерни мултифункционални устройства, персонални компютри, проектор, екран за проектор и шредер за 16.01.19 21.01.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на СБАЛББ-Габрово ЕООД за 2018г. – 2019г. по обособени позиции” 16.01.19 18.01.19 Габрово / Gabrovo
Доставка на електрически машини, електрически апарати и електрически материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново. 16.01.19 21.01.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП - ТП „ДГС Бяла”, гр. Бяла, със застраховка Гражданска отговорност на МПС за 2019г. 15.01.19 21.01.19 Русе / Ruse
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА СЕВЛИЕВОГАЗ 2000 АД ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“: Обособена позиция №1: Застраховка „Имущество“;Обособена позиция №2: Застраховка „Отговорност на работодателя“;Обособена позиция №3: Застраховка „Задължит 15.01.19 18.01.19 Габрово / Gabrovo
„Осъществяване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Габрово по четири обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусна линия: „Габрово – 14.01.19 21.01.19 Габрово / Gabrovo
„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Златарица“. 14.01.19 21.01.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка на външни гуми за моторни превозни средства /МПС/собственост на ТП ДЛС- КАРАКУЗ 14.01.19 17.01.19 Силистра / Silistra
Предмет на поръчката: Избор на специалисти за предоставяне на услугите по проект „Бъдеще за нашите деца” – услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, осъществяван с финансовата подкрепа на 14.01.19 21.01.19 Русе / Ruse
Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на събития, свързани с официални мероприятия на Технически университет — Габрово 14.01.19 21.01.19 17:00 Северен централен / Severen tsentralen

„Доставка на тонер касети и/или зареждане на тонер касети и мастила за копирна техника; доставка на резервни части за копирна техника; доставка на монитори, лазерни мултифункционални устройства, персонални компютри, проектор, екран за проектор и шредер за

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 809,00 BGN

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на СБАЛББ-Габрово ЕООД за 2018г. – 2019г. по обособени позиции”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 52 952,00 BGN

Доставка на електрически машини, електрически апарати и електрически материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП - ТП „ДГС Бяла”, гр. Бяла, със застраховка Гражданска отговорност на МПС за 2019г.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 3 000,00 BGN

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА СЕВЛИЕВОГАЗ 2000 АД ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“: Обособена позиция №1: Застраховка „Имущество“;Обособена позиция №2: Застраховка „Отговорност на работодателя“;Обособена позиция №3: Застраховка „Задължит

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 22 823,00 BGN

„Осъществяване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от квотата на Община Габрово по четири обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания по автобусна линия: „Габрово –

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Златарица“.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 68 000,00 BGN

Доставка на външни гуми за моторни превозни средства /МПС/собственост на ТП ДЛС- КАРАКУЗ

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

Предмет на поръчката: Избор на специалисти за предоставяне на услугите по проект „Бъдеще за нашите деца” – услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, осъществяван с финансовата подкрепа на

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 32 311,00 BGN

Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на събития, свързани с официални мероприятия на Технически университет — Габрово

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR