Контакт

Обявления за Северен централен район

Северният централен район за планиране на България включва областите: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Търговище. Административен център е град Русе.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

33 013 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3302)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изграждане на две спортни площадки в град Дряново 19.03.19 22.03.19 Габрово / Gabrovo
Ремонт на участъци от улична мрежа в населени места на община Дряново 19.03.19 22.03.19 Габрово / Gabrovo
Извършване на агротехнически услуги - Сеитба и жътва на царевица върху площ от 130 дка 19.03.19 22.03.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка на дизелово гориво за зареждане на училищните автобуси на СУ "Бачо Киро" гр. Павликени 18.03.19 21.03.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Основен ремонт на общински улици на територията на община Борово 18.03.19 21.03.19 Русе / Ruse
Основен ремонт на улично осветление в Община Свищов и енергийна ефективност – улично LED осветление 14.03.19 18.03.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства и гуми за багер, за нуждите на ТП Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” - гр. Горна Оряховица 13.03.19 22.03.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Ремонт на СУ „Вичо Грънчаров”, град Горна Оряховица 13.03.19 15.03.19 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП Габрово - ТП ДЛС Дунав - Русе 13.03.19 19.03.19 Русе / Ruse
Строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи (СМР) 13.03.19 19.03.19 Разград / Razgrad

Изграждане на две спортни площадки в град Дряново

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Дряново
Очаквана цена: 118 000 BGN

Ремонт на участъци от улична мрежа в населени места на община Дряново

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Дряново
Очаквана цена: 265 500 BGN

Извършване на агротехнически услуги - Сеитба и жътва на царевица върху площ от 130 дка

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Северноцентрално държавно предприятие ДП гр. Габрово ТП ДГС - Свищов
Очаквана цена: 2 860 BGN

Доставка на дизелово гориво за зареждане на училищните автобуси на СУ "Бачо Киро" гр. Павликени

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Средно училище Бачо Киро
Очаквана цена: 38 908 BGN

Основен ремонт на общински улици на територията на община Борово

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Борово
Очаквана цена: 242 000 BGN

Основен ремонт на улично осветление в Община Свищов и енергийна ефективност – улично LED осветление

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Свищов
Очаквана цена: 150 000 BGN

Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства и гуми за багер, за нуждите на ТП Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” - гр. Горна Оряховица

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Северноцентрално държавно предприятие ДП териториално поделение държавно горско стопанство Горна Оряховица
Очаквана цена: 5 000 BGN

Ремонт на СУ „Вичо Грънчаров”, град Горна Оряховица

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: СУ
Очаквана цена: 3 274 BGN

Застраховане на служебните моторни превозни средства на СЦДП ДП Габрово - ТП ДЛС Дунав - Русе

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Северноцентрално държавно
предприятие ДП-гр.Габрово -
Териториално поделение
Държавно ловно стопанство
Дунав -Русе
Очаквана цена: 6 500 BGN

Строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи (СМР)

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Завет
Очаквана цена: 11 500 BGN