Контакт

Обявления за Североизточен район

Североизточният район за планиране на България включва областите: Варна, Добрич, Силистра и Шумен. До 2006 година включва още областите Разград и Търговище. Административен център е град Варна.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

35 624 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3563)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на независим оценител за изготвяне на доклад за оценка на недвижими имоти 09.11.18 12.11.18 Шумен / Shumen
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Дружба" гр.Шумен, по три обособени позиции:Обособено позиция №1 -Хляб и хлебни изделия, мляко, млечни продукти и краве масло, месо и месни продукти, риба и яйца;Обособена позиция №2 – Плодове и 08.11.18 12.11.18 Шумен / Shumen
Почистване на експлоатационните и технологични площадки за осигуряване габарита на подвижния ЖП състав, на територията на „Пристанище Варна“ ЕАД 07.11.18 12.11.18 Варна / Varna
"Доставка на емайл лакове, лепила, разредители и др.сходни". 07.11.18 12.11.18 Варна / Varna
„Доставка на пелети за нуждите на ДГ „Радост” и ДГ „Зорница”, община Никола Козлево – 2018 г.“. Еднократна доставка на цялото количество от 40 000 кг. след подадена заявка. Изпълнителят е длъжен да достави заявените количества в рамките на най-много 14 ра 07.11.18 13.11.18 Шумен / Shumen
Извършване на строително-монтажни работи по подмяна на ламинат в работните помещения на сградата на РЗОК-Търговище 06.11.18 09.11.18 Търговище / Targovishte
Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦХА-Варна за 2019 година 06.11.18 09.11.18 Варна / Varna
„Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти по две обособени позиции:Обособена позиция №1: „Проектиране на улици за основен ремонт: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и кръстовище на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Борис Спиров“ в гр. В 05.11.18 12.11.18 Шумен / Shumen
Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, с. Карвуна, община Балчик 05.11.18 13.11.18 Добрич / Dobrich
Доставка на закуски и плодове за нуждите на учениците от I до IV клас за периода до края на 2018год. и календарната 2019година 05.11.18 08.11.18 Варна / Varna

Избор на независим оценител за изготвяне на доклад за оценка на недвижими имоти

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 200,00 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Дружба" гр.Шумен, по три обособени позиции:Обособено позиция №1 -Хляб и хлебни изделия, мляко, млечни продукти и краве масло, месо и месни продукти, риба и яйца;Обособена позиция №2 – Плодове и

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 31 864,00 BGN

Почистване на експлоатационните и технологични площадки за осигуряване габарита на подвижния ЖП състав, на територията на „Пристанище Варна“ ЕАД

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

"Доставка на емайл лакове, лепила, разредители и др.сходни".

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 32 417,00 BGN

„Доставка на пелети за нуждите на ДГ „Радост” и ДГ „Зорница”, община Никола Козлево – 2018 г.“. Еднократна доставка на цялото количество от 40 000 кг. след подадена заявка. Изпълнителят е длъжен да достави заявените количества в рамките на най-много 14 ра

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 14 260,00 BGN

Извършване на строително-монтажни работи по подмяна на ламинат в работните помещения на сградата на РЗОК-Търговище

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 10 000,00 BGN

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за служителите на ЦХА-Варна за 2019 година

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 31 000,00 BGN

„Избор на изпълнител/и за изработване на инвестиционни проекти по две обособени позиции:Обособена позиция №1: „Проектиране на улици за основен ремонт: ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и кръстовище на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Борис Спиров“ в гр. В

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 11 169,00 BGN

Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница, с. Карвуна, община Балчик

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 67 000,00 BGN

Доставка на закуски и плодове за нуждите на учениците от I до IV клас за периода до края на 2018год. и календарната 2019година

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 49 210,00 BGN