Контакт

Обявления за Североизточен район

Североизточният район за планиране на България включва областите: Варна, Добрич, Силистра и Шумен. До 2006 година включва още областите Разград и Търговище. Административен център е град Варна.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

34 554 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3456)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е „Специализиран превоз на ученици за учебната 2018-2019 г. по утвърдена транспортна схема”Кратко описание на поръчката: Осигуряване на специализиран автомобилен превоз на ученици, подлежащи на задължи 18.09.18 21.09.18 Шумен / Shumen
Предметът на поръчката предвижда да се избере изпълнител, с който да се сключи договор за доставка чрез закупуване и монтаж на токоизправители 25A за 220VDC в подстанции и възлови станции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД. 18.09.18 21.09.18 Варна / Varna
“Доставка чрез покупка на спортни купи и медали за мероприятия, организирани от Дирекция „Спорт“, Община Варна “ 14.09.18 20.09.18 Варна / Varna
"Доставка чрез покупка на инертни материали за нуждите на общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджети към Община Търговище” 14.09.18 19.09.18 Търговище / Targovishte
„Избор на изпълнител за изпълнение на дейности по визуализация и публичност по проект: „За моето бъдеще“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Договор за безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН – BG16RFOP001-5.001-0018-C01, процедура на дире 13.09.18 20.09.18 Добрич / Dobrich
„Доставка на чували за смет за нуждите на ОП “Чистота” и ОП „Паркове и обредна дейност“ 12.09.18 17.09.18 Шумен / Shumen
„Доставки на работно облекло за служителите на Община Шумен и структурните звена“ 12.09.18 21.09.18 Шумен / Shumen
Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен ” ООД – гр.Шумен, съобразно нуждите на дружеството 12.09.18 17.09.18 Шумен / Shumen
"Приготвяне и доставка на готова храназа учениците от ОУ"Н.Й.Вапцаров" гр.Попово за учебната 2018/2019 година , по 2 (две) обособени позиции:Позиция №1 : "Приготвяне и доставка на сутрешна закуска за учениците от 1-ви до 4-ти клас в ОУ"Н.Й.Вапцаров " -гр 12.09.18 21.09.18 Търговище / Targovishte
„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Шумен“ 12.09.18 19.09.18 Шумен / Shumen

Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е „Специализиран превоз на ученици за учебната 2018-2019 г. по утвърдена транспортна схема”Кратко описание на поръчката: Осигуряване на специализиран автомобилен превоз на ученици, подлежащи на задължи

Външен ИН 9080925
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Смядово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 21 000,00 BGN

Предметът на поръчката предвижда да се избере изпълнител, с който да се сключи договор за доставка чрез закупуване и монтаж на токоизправители 25A за 220VDC в подстанции и възлови станции за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД.

Външен ИН 9080888
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31153000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Електроразпределение Север АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

“Доставка чрез покупка на спортни купи и медали за мероприятия, организирани от Дирекция „Спорт“, Община Варна “

Външен ИН 9080801
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18512200 18530000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Варна
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка чрез покупка на инертни материали за нуждите на общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджети към Община Търговище”

Външен ИН 9080788
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44110000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Търговище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

„Избор на изпълнител за изпълнение на дейности по визуализация и публичност по проект: „За моето бъдеще“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Договор за безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН – BG16RFOP001-5.001-0018-C01, процедура на дире

Външен ИН 9080740
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79952000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на Община град Добрич
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 800,00 BGN

„Доставка на чували за смет за нуждите на ОП “Чистота” и ОП „Паркове и обредна дейност“

Външен ИН 9080730
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 19640000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 34 750,00 BGN

„Доставки на работно облекло за служителите на Община Шумен и структурните звена“

Външен ИН 9080729
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 18110000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен ” ООД – гр.Шумен, съобразно нуждите на дружеството

Външен ИН 9080723
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45332200
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация -
Шумен ООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 270 000,00 BGN

"Приготвяне и доставка на готова храназа учениците от ОУ"Н.Й.Вапцаров" гр.Попово за учебната 2018/2019 година , по 2 (две) обособени позиции:Позиция №1 : "Приготвяне и доставка на сутрешна закуска за учениците от 1-ви до 4-ти клас в ОУ"Н.Й.Вапцаров " -гр

Външен ИН 9080700
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55524000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОУ Н.Й.Вапцаров
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 67 215,00 BGN

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Шумен“

Външен ИН 9080695
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31680000 44500000 39715300
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Районна здравноосигурителна
каса - Шумен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 250,00 BGN