Контакт

Обявления за Североизточен район

Североизточният район за планиране на България включва областите: Варна, Добрич, Силистра и Шумен. До 2006 година включва още областите Разград и Търговище. Административен център е град Варна.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

37 172 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3718)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Бранище, община Добричка“ 16.01.19 21.01.19 Добрич / Dobrich
Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Батово, община Добричка“ 16.01.19 21.01.19 Добрич / Dobrich
Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Славеево, община Добричка“ 16.01.19 21.01.19 Добрич / Dobrich
„Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите от автопарка на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“, разделена на две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни 16.01.19 21.01.19 Добрич / Dobrich
Изваждане и спускане на потопяеми помпи в дълбок сондаж 16.01.19 21.01.19 Варна / Varna
„Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки за работещите в структурните звена на Шуменски университет "Епископ К. Преславски" с три обособени позиции" :Обособена позиция № 1 - гр. ШуменОбособена позиция № 2 - гр.ВарнаОбособена позиция № 3 - гр. 14.01.19 17.01.19 Шумен / Shumen
Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е „Доставка на нови съдове за събиране на отпадъци“Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, за всяка от отделните обособени позиции се определя от участниците в процедурата. П 14.01.19 21.01.19 Шумен / Shumen
„Доставка на пресни и замразени плодове и зеленчуци и консерви, необходими за нуждите на Детски градини и Социално предприятие за обществено хранене на територията на община Аврен” 11.01.19 14.01.19 Варна / Varna
„Избор на изпълнител за извършване на пътнически превози в страната и на международни пътнически превози, за нуждите на МУ – Варна по обособени позиции“ 09.01.19 16.01.19 Варна / Varna
Осигуряване на храна чрез ваучери за персонала на Държавна психиатрична болница, с. Карвуна, община Балчик 09.01.19 21.01.19 Добрич / Dobrich

Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Бранище, община Добричка“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 176 546,00 BGN

Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Батово, община Добричка“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 154 883,00 BGN

Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Славеево, община Добричка“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 116 615,00 BGN

„Доставка на резервни части за поддръжка на автомобилите от автопарка на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“, разделена на две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Изваждане и спускане на потопяеми помпи в дълбок сондаж

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

„Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки за работещите в структурните звена на Шуменски университет "Епископ К. Преславски" с три обособени позиции" :Обособена позиция № 1 - гр. ШуменОбособена позиция № 2 - гр.ВарнаОбособена позиция № 3 - гр.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 35 000,00 BGN

Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е „Доставка на нови съдове за събиране на отпадъци“Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, за всяка от отделните обособени позиции се определя от участниците в процедурата. П

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 57 000,00 BGN

„Доставка на пресни и замразени плодове и зеленчуци и консерви, необходими за нуждите на Детски градини и Социално предприятие за обществено хранене на територията на община Аврен”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Избор на изпълнител за извършване на пътнически превози в страната и на международни пътнически превози, за нуждите на МУ – Варна по обособени позиции“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Осигуряване на храна чрез ваучери за персонала на Държавна психиатрична болница, с. Карвуна, община Балчик

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 000,00 BGN