Контакт

Обявления за Северозападен район

Северозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Плевен.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

35 272 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3528)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на оборудване за създаване на трансгранична точка за подобряване на капацитета на администрацията за преодоляване на кризисни ситуации и бедствия във Враца 10.11.18 12.11.18 17:00 Враца / Vratsa
„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН“, със следните обособени позиции: - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Строително - монтажни работи на подпорни стени на територията на община Тетевен”, на следните 08.11.18 13.11.18 Ловеч / Lovech
“Извършване на инспекция и частичен ремонт на вантовата система на съоръжението Дунав мост Видин – Калафат” 08.11.18 12.11.18 Видин / Vidin
„Избор на изпълнител за извършване на СМР по рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Берковица по две обособени позиции.“ Обособена позиция № 1: Рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Екзарх Йосиф“ в град Берковица/уча 08.11.18 13.11.18 Монтана / Montana
„Доставка на общоболнични лекарствени продукти“, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”. 08.11.18 11.11.18 Плевен / Pleven
„Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Монтана сезон 2018/2019 г.“ 07.11.18 12.11.18 Монтана / Montana
„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от републиканската транспортна схема от квотата на Община Чипровци” 07.11.18 12.11.18 Монтана / Montana
"Изграждане на улична канализация за отвеждане набитови и дъждовни води" 06.11.18 09.11.18 Враца / Vratsa
Осъществяване на дейности по публичност и визуализация за нуждите на Медицински университет-Плевен по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3д и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия" финан 06.11.18 13.11.18 Плевен / Pleven
Доставка на реактиви и консумативи за автоматичен биохимичен анализатор Dimension Xpand, производител Siemens Healthcare Diagnostics GmbH за нуждите на Клинична лаборатория при МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД 05.11.18 13.11.18 Монтана / Montana

Доставка на оборудване за създаване на трансгранична точка за подобряване на капацитета на администрацията за преодоляване на кризисни ситуации и бедствия във Враца

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН“, със следните обособени позиции: - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Строително - монтажни работи на подпорни стени на територията на община Тетевен”, на следните

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 156 614,00 BGN

“Извършване на инспекция и частичен ремонт на вантовата система на съоръжението Дунав мост Видин – Калафат”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 185 000,00 BGN

„Избор на изпълнител за извършване на СМР по рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Берковица по две обособени позиции.“ Обособена позиция № 1: Рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Екзарх Йосиф“ в град Берковица/уча

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 17 153,00 BGN

„Доставка на общоболнични лекарствени продукти“, за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Монтана сезон 2018/2019 г.“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от републиканската транспортна схема от квотата на Община Чипровци”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 6 000,00 BGN

"Изграждане на улична канализация за отвеждане набитови и дъждовни води"

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 112 546,00 BGN

Осъществяване на дейности по публичност и визуализация за нуждите на Медицински университет-Плевен по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3д и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия" финан

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 47 500,00 BGN

Доставка на реактиви и консумативи за автоматичен биохимичен анализатор Dimension Xpand, производител Siemens Healthcare Diagnostics GmbH за нуждите на Клинична лаборатория при МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN