Контакт

Обявления за Северозападен район

Северозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Плевен.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

36 554 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3656)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Охрана със сигнално-охранителна дейност на обекти на "В и К" ЕООД Плевен 18.01.19 21.01.19 Плевен / Pleven
Избор на автосервиз за извършване на ремонт на моторно-превозните средства на ЦСМП-Плевен,както и доставка и монтаж на резервни части свързани с ремонтните дейности, както следва:Обособена позиция №1 – „Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка 17.01.19 21.01.19 Плевен / Pleven
„Извършване на годишни технически прегледи на леки автомобили” с три обособени позиции, както следва:- Обособена позиция № 1: „Извършване на годишни технически прегледи на леки автомобили, обслужващи МЕР Монтана”- Обособена позиция № 2: „Извършване на год 17.01.19 21.01.19 Монтана / Montana
Доставка на фитинги и арматура за вътрешни водопроводни инсталации 14.01.19 21.01.19 Плевен / Pleven
„Доставка на еднократни кутии за храна за нуждите на Община Гулянци /Домашен социален патронаж/ през 2019г. ”. Изисквания на възложителя: Доставяните еднократни кутии трябва да отговарят на всички европейски норми за качество и изисквания за екология и ер 14.01.19 21.01.19 Плевен / Pleven
Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за обекти на територията на МЕР Монтана” – ел. подстанция “Видин 1”, ел. подстанция “Видин 2” и ел. подстанция “Бонония” в МЕПР Видин 14.01.19 18.01.19 Монтана / Montana
„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър - улично осветление на територията на гр. Иск 11.01.19 21.01.19 Плевен / Pleven
“ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА РЕЗНИЦИ ЗА ВКОРЕНЯВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС/ДЛС НА СЗДП ДП“ по две обособени позиции:Обособена позиция № 1 – „Доставка чрез закупуване на резници за вкореняване за нуждите на ДГС Плевен, ДГС Монтана и ДГС Никопол по спецификац 10.01.19 17.01.19 Враца / Vratsa
“ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА РЕЗНИЦИ ЗА ВКОРЕНЯВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС/ДЛС НА СЗДП ДП“ по две обособени позиции:Обособена позиция № 1 – „Доставка чрез закупуване на резници за вкореняване за нуждите на ДГС Плевен, ДГС Монтана и ДГС Никопол по спецификац 09.01.19 17.01.19 Враца / Vratsa
Избор на автосервиз за извършване на ремонт на моторно-превозните средства на ЦСМП-Плевен,както и доставка и монтаж на резервни части свързани с ремонтните дейности, както следва:Обособена позиция №1 – „Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка 09.01.19 16.01.19 Плевен / Pleven

Охрана със сигнално-охранителна дейност на обекти на "В и К" ЕООД Плевен

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 29 920,00 BGN

Избор на автосервиз за извършване на ремонт на моторно-превозните средства на ЦСМП-Плевен,както и доставка и монтаж на резервни части свързани с ремонтните дейности, както следва:Обособена позиция №1 – „Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

„Извършване на годишни технически прегледи на леки автомобили” с три обособени позиции, както следва:- Обособена позиция № 1: „Извършване на годишни технически прегледи на леки автомобили, обслужващи МЕР Монтана”- Обособена позиция № 2: „Извършване на год

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 100,00 BGN

Доставка на фитинги и арматура за вътрешни водопроводни инсталации

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

„Доставка на еднократни кутии за храна за нуждите на Община Гулянци /Домашен социален патронаж/ през 2019г. ”. Изисквания на възложителя: Доставяните еднократни кутии трябва да отговарят на всички европейски норми за качество и изисквания за екология и ер

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Охрана с технически средства (СОТ), включително реакция с жива сила за обекти на територията на МЕР Монтана” – ел. подстанция “Видин 1”, ел. подстанция “Видин 2” и ел. подстанция “Бонония” в МЕПР Видин

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 850,00 BGN

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър - улично осветление на територията на гр. Иск

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 65 500,00 BGN

“ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА РЕЗНИЦИ ЗА ВКОРЕНЯВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС/ДЛС НА СЗДП ДП“ по две обособени позиции:Обособена позиция № 1 – „Доставка чрез закупуване на резници за вкореняване за нуждите на ДГС Плевен, ДГС Монтана и ДГС Никопол по спецификац

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

“ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА РЕЗНИЦИ ЗА ВКОРЕНЯВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС/ДЛС НА СЗДП ДП“ по две обособени позиции:Обособена позиция № 1 – „Доставка чрез закупуване на резници за вкореняване за нуждите на ДГС Плевен, ДГС Монтана и ДГС Никопол по спецификац

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

Избор на автосервиз за извършване на ремонт на моторно-превозните средства на ЦСМП-Плевен,както и доставка и монтаж на резервни части свързани с ремонтните дейности, както следва:Обособена позиция №1 – „Ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП Плевен марка

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN