Контакт

Обявления за Северозападен район

Северозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Плевен.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

34 206 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3421)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за „Изкърпване на ІV-токласна пътна мрежа MON-1200 и MON-1201 с. Долно Церовене и MON-1130 с. Комощицa”, община Якимово”. Изпълнителят на настоящ 18.09.18 20.09.18 Монтана / Montana
"основен ремонт канализация за повърхностни води на клон 26 от РШ 110 да РШ 110а и от РШ110а до РШ49; клон 32 от РШ182 до РШ178 и клон 33 в гр.Димово" 17.09.18 20.09.18 Видин / Vidin
Извършване на лабораторни услуги - анализи на проби от питейни води 14.09.18 17.09.18 Враца / Vratsa
Услуги по разработване и изработване на информационни и рекламни материали за проект "Мостове на времето: интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство Никопол-Турну Мъгуреле" - Код на проекта 15.2.1.104 14.09.18 21.09.18 Плевен / Pleven
Разработване и изпълнение на онлайн рекламна кампания в България и Румъния по проект “Мостовете на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле“, финансиран по Програ 14.09.18 21.09.18 Плевен / Pleven
Доставка чрез покупка на транспортни средства – втора употреба за нуждите на Община Лом по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка чрез покупка на употребявано МПС (бус) – за разнос на храна от ДСП“ Обособена позиция № 2 “Доставка чрез пок 13.09.18 18.09.18 Монтана / Montana
Дизайн и разработване на триезичен онлайн базиран портал "МОСТОВЕТЕ НА ВРЕМЕТО" и смартфон приложение, в рамките на проект “Мостовете на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и 13.09.18 20.09.18 Плевен / Pleven
Приготвяне и доставка на готови закуски и/или плодове и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците от ІІІ-то ОУ Д-р Петър Берон - Монтана за учебната 2018/2019 година 13.09.18 20.09.18 Монтана / Montana
Извършване на годишни технически прегледи на товарни автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Монтана” с три обособени позиции, както следва:- Обособена позиция № 1: „Извършване на годишни технически прегледи на товарни и специални автомобили, обслужващи 13.09.18 19.09.18 Монтана / Montana
Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците на СУ „Христо Ботев” – село Арчар ” по обособени позиции“ Обособена позиция с предмет №1: „Доставка на 17 516 броя закуски за 116 ученика за срок от 151 учебни дни за учебната 2018/2019 г 13.09.18 19.09.18 Видин / Vidin

Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за „Изкърпване на ІV-токласна пътна мрежа MON-1200 и MON-1201 с. Долно Церовене и MON-1130 с. Комощицa”, община Якимово”. Изпълнителят на настоящ

Външен ИН 9080887
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233142 45233222
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Якимово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 57 916,00 BGN

"основен ремонт канализация за повърхностни води на клон 26 от РШ 110 да РШ 110а и от РШ110а до РШ49; клон 32 от РШ182 до РШ178 и клон 33 в гр.Димово"

Външен ИН 9080845
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45332300
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Димово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 100 000,00 BGN

Извършване на лабораторни услуги - анализи на проби от питейни води

Външен ИН 9080838
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90733000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Водоснабдяване и канализация
ООД гр.Враца
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Услуги по разработване и изработване на информационни и рекламни материали за проект "Мостове на времето: интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство Никопол-Турну Мъгуреле" - Код на проекта 15.2.1.104

Външен ИН 9080819
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79810000 92111260
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Никопол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 641,00 BGN

Разработване и изпълнение на онлайн рекламна кампания в България и Румъния по проект “Мостовете на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле“, финансиран по Програ

Външен ИН 9080816
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 72400000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Никопол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 32 494,00 BGN

Доставка чрез покупка на транспортни средства – втора употреба за нуждите на Община Лом по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка чрез покупка на употребявано МПС (бус) – за разнос на храна от ДСП“ Обособена позиция № 2 “Доставка чрез пок

Външен ИН 9080782
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34100000
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Лом
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

Дизайн и разработване на триезичен онлайн базиран портал "МОСТОВЕТЕ НА ВРЕМЕТО" и смартфон приложение, в рамките на проект “Мостовете на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и

Външен ИН 9080776
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 48000000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Никопол
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Приготвяне и доставка на готови закуски и/или плодове и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за учениците от ІІІ-то ОУ Д-р Петър Берон - Монтана за учебната 2018/2019 година

Външен ИН 9080766
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55524000 15851220 03222000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Трето основно училище Д-р
Петър Берон
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 444,00 BGN

Извършване на годишни технически прегледи на товарни автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Монтана” с три обособени позиции, както следва:- Обособена позиция № 1: „Извършване на годишни технически прегледи на товарни и специални автомобили, обслужващи

Външен ИН 9080749
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71631200
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН
ОПЕРАТОР ЕАД - МЕР МОНТАНА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците на СУ „Христо Ботев” – село Арчар ” по обособени позиции“ Обособена позиция с предмет №1: „Доставка на 17 516 броя закуски за 116 ученика за срок от 151 учебни дни за учебната 2018/2019 г

Външен ИН 9080747
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 45 930,00 BGN