Контакт

Обявления за Северозападен район

Северозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Плевен.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

37 792 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 3780)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Извършване на СМР за обект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мездра“ в изпълнение на проект на Община Мездра, финансиран по подмярка 7.2 21.03.19 22.03.19 17:00 Враца / Vratsa
Текущ ремонт улици, гр. Монтана 19.03.19 22.03.19 Монтана / Montana
Текущ ремонт улици, гр. Монтана 18.03.19 18.03.19 Монтана / Montana
Доставка на хранителни продукти за нуждите на „МБАЛ – Тетевен – Д-р А.Пешев” ЕООД 18.03.19 22.03.19 Ловеч / Lovech
Основен ремонт улици гр. Монтана 15.03.19 18.03.19 Монтана / Montana
Определяне на изпълнител за предоставяне на услуги с подемно–строителна техника за извършване на ремонтни дейности по съоръженията и топлопреносната мрежа на дружеството за срок от една година. 15.03.19 22.03.19 Плевен / Pleven
Основен ремонт на канализация за повърхностни води в Община Димово 14.03.19 19.03.19 Видин / Vidin
Доставка на алуминиев оксихлорид /течен технически коагулант/ 12.03.19 18.03.19 Монтана / Montana
Доставка на апаратура за визуален контрол на тръбопроводи (PUSH камера) 12.03.19 18.03.19 Враца / Vratsa
Доставка на апаратура за контрол на херметичност по метода на газови мехурчета във вакуумна камера 12.03.19 15.03.19 Враца / Vratsa

Извършване на СМР за обект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мездра“ в изпълнение на проект на Община Мездра, финансиран по подмярка 7.2

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Община Мездра
Очаквана цена: 0 EUR

Текущ ремонт улици, гр. Монтана

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Монтана
Очаквана цена: 270 000 BGN

Текущ ремонт улици, гр. Монтана

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Монтана
Очаквана цена: 270 000 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на „МБАЛ – Тетевен – Д-р А.Пешев” ЕООД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: МБАЛ - Тетевен - Д- р Ангел Пешев ЕООД
Очаквана цена: 28 750 BGN

Основен ремонт улици гр. Монтана

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Монтана
Очаквана цена: 270 000 BGN

Определяне на изпълнител за предоставяне на услуги с подемно–строителна техника за извършване на ремонтни дейности по съоръженията и топлопреносната мрежа на дружеството за срок от една година.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЕАД
Очаквана цена: 35 000 BGN

Основен ремонт на канализация за повърхностни води в Община Димово

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Димово
Очаквана цена: 141 166 BGN

Доставка на алуминиев оксихлорид /течен технически коагулант/

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД
Очаквана цена: 30 000 BGN

Доставка на апаратура за визуален контрол на тръбопроводи (PUSH камера)

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: "АЕЦ Козлодуй"еАД

Доставка на апаратура за контрол на херметичност по метода на газови мехурчета във вакуумна камера

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: "АЕЦ Козлодуй"ЕАД