Контакт

Обявления за София

София е столицата и най-големият град в България. Разположен е в централната част на Западна България. Общата площ на града е 492 km², а надморската височина е между 500 и 699 m. София е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната, като в нея е съсредоточено 1/6 от промишленото производство на България.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

87 180 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 8718)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на мотокар за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД 09.11.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изпълнение на строително-монтажни работи за:ОБЕКТ: Реконструкция на сграда “Въздуходувна” в ПСОВ “Кубратово”, находяща се в град София, Столична община – район “Сердика”, поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15ЕТАП I: Дейности за повишаване енергийнат 09.11.18 12.11.18 София / Sofia
Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД 09.11.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на външни гуми за моторни превозни средства /МПС/ на ЦУ на НАП“ 09.11.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Следгаранционна поддръжка на DDOS Protector“ 09.11.18 09.11.18 17:30 София (столица) / Sofia (stolitsa)
. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯНА АНТИДЕКУБИТАЛЕН ТРАНСПОРТЕН МАТРАК:Матрак тип „носилка“, подходящ за транспорт на пациенти и предпазващ ги от развитие на декубитални увреждания.Матракът да е изработен от два вида пяна, редуциращи налягането в матрака. Повърхн 09.11.18 13.11.18 София / Sofia
„Доставка, обучение за работа и гаранционно обслужване на ултразвукова система за техническа диагностика” 09.11.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект „Изграждане на Информационен център в гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристиче 08.11.18 12.11.18 София / Sofia
Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/ЩД – Подмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски” 08.11.18 13.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на компютърна и периферна техника 08.11.18 12.11.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка на мотокар за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

Изпълнение на строително-монтажни работи за:ОБЕКТ: Реконструкция на сграда “Въздуходувна” в ПСОВ “Кубратово”, находяща се в град София, Столична община – район “Сердика”, поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15ЕТАП I: Дейности за повишаване енергийнат

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 180 677,00 BGN

Организиране и извършване на периодични медицински прегледи и изследвания на служителите на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

„Доставка на външни гуми за моторни превозни средства /МПС/ на ЦУ на НАП“

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 5 000,00 BGN

„Следгаранционна поддръжка на DDOS Protector“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR

. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯНА АНТИДЕКУБИТАЛЕН ТРАНСПОРТЕН МАТРАК:Матрак тип „носилка“, подходящ за транспорт на пациенти и предпазващ ги от развитие на декубитални увреждания.Матракът да е изработен от два вида пяна, редуциращи налягането в матрака. Повърхн

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 300,00 BGN

„Доставка, обучение за работа и гаранционно обслужване на ултразвукова система за техническа диагностика”

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане на проект „Изграждане на Информационен център в гр. Костинброд“ по процедура за подбор на проекти по мярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристиче

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 3 666,00 BGN

Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/ЩД – Подмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 125,00 BGN

Доставка на компютърна и периферна техника

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 16 000,00 BGN