Контакт

Обявления за София

София е столицата и най-големият град в България. Разположен е в централната част на Западна България. Общата площ на града е 492 km², а надморската височина е между 500 и 699 m. София е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната, като в нея е съсредоточено 1/6 от промишленото производство на България.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

94 056 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 9406)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на вода / минерална или изворна/, при условията на бартерна сделка, срещу предоставяне на реклама 19.03.19 22.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извънгаранционното абонаментно сервизно обслужване на 14 асансьорни уредби за срок от 12 месеца. 19.03.19 22.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД 19.03.19 22.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Абонаментно сервизно обслужване на автоматизирани подземни поливни системи, сондажни помпени станции и помпени станции с резервоари в паркове и градини, поддържани от ОП ПГГ, по 3 обособени позиции 19.03.19 22.03.19 17:30 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Текущ ремонт на улици и пътища на територията на община Божурище 18.03.19 21.03.19 София / Sofia
Осигуряване на логистика и осъществяване на акредитирано калибриране на измервателна апаратура 18.03.19 21.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Реконструкция и благоустрояване на градината при площад „ПОРТУГАЛИЯ“ 18.03.19 21.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Ремонтни работи и текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на Столична община – район „Нови Искър“ 18.03.19 21.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Текуща поддръжка и ремонт на пътни съоръжения, улична и алейна мрежа на територията на СО-район „Сердика“ 18.03.19 21.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Осигуряване на компютърни обучения за получаване на базови и специализирани знания в областта на информатиката и информационните технологии за служители на „ЧЕЗ България“ ЕАД 18.03.19 22.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка на вода / минерална или изворна/, при условията на бартерна сделка, срещу предоставяне на реклама

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Очаквана цена: 64 478 BGN

Извънгаранционното абонаментно сервизно обслужване на 14 асансьорни уредби за срок от 12 месеца.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД
Очаквана цена: 69 900 BGN

Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите на Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД
Очаквана цена: 40 000 BGN

Абонаментно сервизно обслужване на автоматизирани подземни поливни системи, сондажни помпени станции и помпени станции с резервоари в паркове и градини, поддържани от ОП ПГГ, по 3 обособени позиции

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Столична община
Очаквана цена: 0 EUR

Текущ ремонт на улици и пътища на територията на община Божурище

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
Очаквана цена: 266 666 BGN

Осигуряване на логистика и осъществяване на акредитирано калибриране на измервателна апаратура

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Български институт по метрология
Очаквана цена: 63 000 BGN

Реконструкция и благоустрояване на градината при площад „ПОРТУГАЛИЯ“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Столична община-район Средец
Очаквана цена: 90 000 BGN

Ремонтни работи и текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на Столична община – район „Нови Искър“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: СО район Нови Искър
Очаквана цена: 269 999 BGN

Текуща поддръжка и ремонт на пътни съоръжения, улична и алейна мрежа на територията на СО-район „Сердика“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Кметът на Столична община-район Сердика
Очаквана цена: 269 999 BGN

Осигуряване на компютърни обучения за получаване на базови и специализирани знания в областта на информатиката и информационните технологии за служители на „ЧЕЗ България“ ЕАД

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: „ЧЕЗ България" ЕАД