Контакт

Обявления за София

София е столицата и най-големият град в България. Разположен е в централната част на Западна България. Общата площ на града е 492 km², а надморската височина е между 500 и 699 m. София е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната, като в нея е съсредоточено 1/6 от промишленото производство на България.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

97 536 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 9754)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на консумативи и рециклиране на тонер касети и барабанни касети 22.05.19 23.05.19 17:00 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на регистриран одитор за извършване на преглед на междинен индивидуален и консолидиран финансов отчет на „Булгартрансгаз“ ЕАД 20.05.19 23.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изграждане на пречиствателна станция със съпътстваща хидрофорна инсталация в РПЦ- с. Баня 20.05.19 23.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Софтуерна поддръжка и развитие на функционалността на портала за електронни услуги и АИС на Министерство на околната среда и водите – Централна администрация 21.05.19 23.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на 1 /един/ брой специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Ботевград 20.05.19 23.05.19 София / Sofia
Извършване на строително-ремонтни работи на имущество общинска собственост в две обособени позиции 20.05.19 23.05.19 София / Sofia
Пощенски и куриерски услуги с периодичен характер за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД 20.05.19 23.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Химическо почистване на вътрешната повърхност на линейни топлообменници на метантанковете в СПСОВ Кубратово 19.05.19 22.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Оценка съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, включително по части „Конструктивна” и „Енергийна ефективност”, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обект 17.05.19 17.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на 2 бр. мрежови маршрутизатора със защитна стена, с включена едногодишна техническа и софтуерна поддръжка 16.05.19 20.05.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка на консумативи и рециклиране на тонер касети и барабанни касети

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител РУО-София-град

Избор на регистриран одитор за извършване на преглед на междинен индивидуален и консолидиран финансов отчет на „Булгартрансгаз“ ЕАД

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителeн директор
Очаквана цена 60 000 BGN

Изграждане на пречиствателна станция със съпътстваща хидрофорна инсталация в РПЦ- с. Баня

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Очаквана цена 251 632 BGN

Софтуерна поддръжка и развитие на функционалността на портала за електронни услуги и АИС на Министерство на околната среда и водите – Централна администрация

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Министерство на околната среда и водите
Очаквана цена 34 733 BGN

Доставка на 1 /един/ брой специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Ботевград

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Ботевград
Очаквана цена 62 500 BGN

Извършване на строително-ремонтни работи на имущество общинска собственост в две обособени позиции

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Ботевград
Очаквана цена 269 950 BGN

Пощенски и куриерски услуги с периодичен характер за нуждите на "Топлофикация София" ЕАД

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Топлофикация София ЕАД
Очаквана цена 70 000 BGN

Химическо почистване на вътрешната повърхност на линейни топлообменници на метантанковете в СПСОВ Кубратово

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Софийска вода

Оценка съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, включително по части „Конструктивна” и „Енергийна ефективност”, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обект

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ДП Национална компания Железопътна инфраструктура
Очаквана цена 67 466 BGN

Доставка на 2 бр. мрежови маршрутизатора със защитна стена, с включена едногодишна техническа и софтуерна поддръжка

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Столична община
Очаквана цена 55 000 BGN