Контакт

Обявления за София

София е столицата и най-големият град в България. Разположен е в централната част на Западна България. Общата площ на града е 492 km², а надморската височина е между 500 и 699 m. София е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната, като в нея е съсредоточено 1/6 от промишленото производство на България.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

90 891 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 9090)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на община Горна Малина” 18.01.19 21.01.19 София / Sofia
Надграждане на съществуващи в Столична община 34 броя лицензи Veeam Availability Suite Standard for Vmware към версия на продукта Veeam Availability Suite Enterprise, включително и едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на продукта. 17.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Извършване на денонощна физическа охрана на административна сграда на Център за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО), находяща се на бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5 в гр. София“ 17.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на 1 брой високопроходим автомобил 4x4, 4+1 места“ 17.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Периодична доставка на резервни части за дезинфектовъчна машина за гъвкави енсоскопи Soluscope 3P AA 17.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Сервизна поддръжка на въздуходувки SULZER тип ABS HST 40. 17.01.19 21.01.19 София / Sofia
Доставка на стъклария за нуждите на Предклиничните катедри на Медицински факултет за 2018г. и стъклария, необходима за провеждане на учебния процес във Фармацевтичен факултет към Медицински университет-София по 10 обособени позиции 16.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на стъклария за нуждите на Предклиничните катедри на Медицински факултет за 2018г. и стъклария, необходима за провеждане на учебния процес във Фармацевтичен факултет към Медицински университет-София по 10 обособени позиции 16.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
“Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от ПГ и от І-ви до IV-ти клас на 42 ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ град СОФИЯ за 2019г.“ 15.01.19 18.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Абонаментното техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS – Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ) в поделенията на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ще се осъществява както следва: 1. В тр 15.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на община Горна Малина”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Надграждане на съществуващи в Столична община 34 броя лицензи Veeam Availability Suite Standard for Vmware към версия на продукта Veeam Availability Suite Enterprise, включително и едногодишна софтуерна и техническа поддръжка на продукта.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 63 000,00 BGN

„Извършване на денонощна физическа охрана на административна сграда на Център за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО), находяща се на бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5 в гр. София“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 66 600,00 BGN

„Доставка на 1 брой високопроходим автомобил 4x4, 4+1 места“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 58 333,00 BGN

Периодична доставка на резервни части за дезинфектовъчна машина за гъвкави енсоскопи Soluscope 3P AA

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Сервизна поддръжка на въздуходувки SULZER тип ABS HST 40.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Доставка на стъклария за нуждите на Предклиничните катедри на Медицински факултет за 2018г. и стъклария, необходима за провеждане на учебния процес във Фармацевтичен факултет към Медицински университет-София по 10 обособени позиции

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 41 094,00 BGN

Доставка на стъклария за нуждите на Предклиничните катедри на Медицински факултет за 2018г. и стъклария, необходима за провеждане на учебния процес във Фармацевтичен факултет към Медицински университет-София по 10 обособени позиции

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 41 094,00 BGN

“Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от ПГ и от І-ви до IV-ти клас на 42 ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ град СОФИЯ за 2019г.“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 39 088,00 BGN

Абонаментното техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS – Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ) в поделенията на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ще се осъществява както следва: 1. В тр

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 48 000,00 BGN