Контакт

Обявления за София

София е столицата и най-големият град в България. Разположен е в централната част на Западна България. Общата площ на града е 492 km², а надморската височина е между 500 и 699 m. София е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната, като в нея е съсредоточено 1/6 от промишленото производство на България.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

84 309 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 8431)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на маси за мини футбол - джаги 18.09.18 21.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Снегопочистване на обекти на ДП РВД", разделена на следните обособени позиции:Обособена позиция № 1: Снегопочистване на обекти на ДП РВД в гр. София ;Обособена позиция № 2: Снегопочистване в ТРЛК „Върбица“ 18.09.18 21.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи в радиохимични лаборатории на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72“ 17.09.18 20.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изготвяне на работен проект за обект: „Изграждане на нови горски пътища за противопожарни нужди в землището на с. Брусен, община Етрополе“ във връзка с кандидатстване на Община Етрополе по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, 17.09.18 20.09.18 София / Sofia
Администриране на информационната система на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД 17.09.18 20.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изграждане на водомерна шахта на „Водопровод Искър“ в охранителната зона на АК „Злия камък“, гр.София.• Изграждане на водомерна шахта за ултразвуков разходомер на водопровод „Искър“ на територията на охранителната зона на АК „Зли камък“.• Изграждане на 14.09.18 17.09.18 София / Sofia
Предмет на настоящата обществена поръчка е Изпълняване на изискванията за създаване на ГИС данни за нуждите на бъдещата ТОЛ система. В този смисъл, цел на обществената поръчка е за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ да се предостави техническа и е 14.09.18 21.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Инженеринг с предмет: проектиране и ремонтно – възстановителни работи на покривна конструкция на Изходна Разпределителна Шахта (ИРШ) на територията на ПСПВ “Бистрица“ 14.09.18 17.09.18 София / Sofia
„Доставка на монитори за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“ 14.09.18 21.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на поръчката: „Доставка, монтаж и инсталиране на оборудване за нуждите на НУИ „Добри Христов“ – гр. Варна ” с две обособени позиции:Обособена позиция : 1 „Доставка на звукозаписно и озвучително оборудване“, с прогнозна стойност 29 357. 75 лв. без 14.09.18 21.09.18 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка на маси за мини футбол - джаги

Външен ИН 9080926
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 37480000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ДП Български спортен тотализатор
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 333,00 BGN

„Снегопочистване на обекти на ДП РВД", разделена на следните обособени позиции:Обособена позиция № 1: Снегопочистване на обекти на ДП РВД в гр. София ;Обособена позиция № 2: Снегопочистване в ТРЛК „Върбица“

Външен ИН 9080913
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90620000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавно предприятие
Ръководство на въздушното движение
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 66 000,00 BGN

„Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи в радиохимични лаборатории на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72“

Външен ИН 9080886
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45400000 45310000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Институт за ядрени изследвания
и ядрена енергетика към
Българската академия на науките
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 29 000,00 BGN

Изготвяне на работен проект за обект: „Изграждане на нови горски пътища за противопожарни нужди в землището на с. Брусен, община Етрополе“ във връзка с кандидатстване на Община Етрополе по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари,

Външен ИН 9080873
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71320000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Етрополе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Администриране на информационната система на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД

Външен ИН 9080872
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50320000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Изграждане на водомерна шахта на „Водопровод Искър“ в охранителната зона на АК „Злия камък“, гр.София.• Изграждане на водомерна шахта за ултразвуков разходомер на водопровод „Искър“ на територията на охранителната зона на АК „Зли камък“.• Изграждане на

Външен ИН 9080837
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45332000 45221200
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 75 000,00 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е Изпълняване на изискванията за създаване на ГИС данни за нуждите на бъдещата ТОЛ система. В този смисъл, цел на обществената поръчка е за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ да се предостави техническа и е

Външен ИН 9080835
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38221000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Агенция Пътна инфраструктура
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 999,00 BGN

Инженеринг с предмет: проектиране и ремонтно – възстановителни работи на покривна конструкция на Изходна Разпределителна Шахта (ИРШ) на територията на ПСПВ “Бистрица“

Външен ИН 9080833
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261910
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Софийска вода АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 90 000,00 BGN

„Доставка на монитори за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“

Външен ИН 9080830
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 30231300
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Държавна агенция Електронно
управление
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 11 000,00 BGN

Предмет на поръчката: „Доставка, монтаж и инсталиране на оборудване за нуждите на НУИ „Добри Христов“ – гр. Варна ” с две обособени позиции:Обособена позиция : 1 „Доставка на звукозаписно и озвучително оборудване“, с прогнозна стойност 29 357. 75 лв. без

Външен ИН 9080827
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 32323500 32340000 37315100 32342410
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Министерство на културата
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 60 210,00 BGN