Контакт

Обявления за София

София е столицата и най-големият град в България. Разположен е в централната част на Западна България. Общата площ на града е 492 km², а надморската височина е между 500 и 699 m. София е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната, като в нея е съсредоточено 1/6 от промишленото производство на България.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

98 682 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 2 ( от 9869)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на 1 бр. нов автомобил с повишена проходимост за нуждите на Изпълнителна агенция Железопътна администрация 10.06.19 13.06.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Извършване на строително монтажни работи на обекти на територията на община Ботевград 10.06.19 13.06.19 София / Sofia
Доставка на апаратура за оборудване на лаборатория за ДНК анализ 10.06.19 13.06.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Ежедневен транспорт на служители на Лентохранилище Боровец 10.06.19 13.06.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Поддръжка на автоматизирана информационна система Военнополицейски регистър (АИС ВПР) 10.06.19 13.06.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Отпечатване и периодично доставяне на ваучери за осигуряване на безплатна храна за служителите на "СБАЛОЗ-София област" ЕООД 10.06.19 13.06.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изработване на акцидентни материали за нуждите на Софийски градски съд 10.06.19 12.06.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на оператор за предоставяне на електронна съобщителна услуга 10.06.19 10.06.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по пренос на глас и данни чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS (или еквивалент) за срок от 2 години 07.06.19 10.06.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на услуги, свързани управление на печатната среда - разпечатване, копиране и сканиране на документи за нуждите на УМБАЛСМ Н.И.ПироговЕАД 07.06.19 11.06.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка на 1 бр. нов автомобил с повишена проходимост за нуждите на Изпълнителна агенция Железопътна администрация

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Изпълнителна агенция Железопътна администрация
Очаквана цена 54 200 BGN

Извършване на строително монтажни работи на обекти на територията на община Ботевград

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Ботевград
Очаквана цена 230 416 BGN

Доставка на апаратура за оборудване на лаборатория за ДНК анализ

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО (ИАЛВ)
Очаквана цена 51 000 BGN

Ежедневен транспорт на служители на Лентохранилище Боровец

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Българско национално радио
Очаквана цена 22 000 BGN

Поддръжка на автоматизирана информационна система Военнополицейски регистър (АИС ВПР)

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ
Очаквана цена 32 000 BGN

Отпечатване и периодично доставяне на ваучери за осигуряване на безплатна храна за служителите на "СБАЛОЗ-София област" ЕООД

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ–СОФИЯ ОБЛАСТ” ЕООД
Очаквана цена 68 122 BGN

Изработване на акцидентни материали за нуждите на Софийски градски съд

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Софийски градски съд
Очаквана цена 60 000 BGN

Избор на оператор за предоставяне на електронна съобщителна услуга

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител СОФИНВЕСТ ЕООД
Очаквана цена 69 999 BGN

Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по пренос на глас и данни чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS (или еквивалент) за срок от 2 години

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Българска народна банка
Очаквана цена 69 000 BGN

Предоставяне на услуги, свързани управление на печатната среда - разпечатване, копиране и сканиране на документи за нуждите на УМБАЛСМ Н.И.ПироговЕАД

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ ЕАД
Очаквана цена 70 000 BGN