Контакт

Обявления за София

София е столицата и най-големият град в България. Разположен е в централната част на Западна България. Общата площ на града е 492 km², а надморската височина е между 500 и 699 m. София е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната, като в нея е съсредоточено 1/6 от промишленото производство на България.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

91 017 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 2 ( от 9102)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Надграждане на ангиографски апарат „ALLURA CENTRON” производство на Philips Healthcare 16.01.19 23.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
"Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителна система, пожарогасителна система и аварийно евакуационно осветление в УНСС и поделения" с 4 об. позиции, както следва:- Обособена позиция №1 “Периодична проверка и техническо поддържане на 16.01.19 22.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и „Автокаско на МПС“ за автомобили на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) 15.01.19 22.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
КОМПЛЕКСНА ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ, ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ, ДПЛПР ГАРА ЛАКАТНИК, ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА С.Д 15.01.19 23.01.19 София / Sofia
“Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от ПГ и от І-ви до IV-ти клас на 42 ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ град СОФИЯ за 2019г.“ 15.01.19 18.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на резервни части за GPS и тикет системата поддържана от „Столичен електротранспорт” ЕАД, разделени на следните обособени позиции: Обособена позиция 1- Доставка на резервни части за окомплектоване на GPS устройства и тикет системата и ремонт на о 15.01.19 23.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Абонаментното техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS – Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ) в поделенията на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ще се осъществява както следва: 1. В тр 15.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Снегопочистване и опесъчаване на подходните, вътрешноплощадковите пътища, пешеходните пътеки и тротоари на ПСПВ и СОЗ на сервизни резервоари, хлораторни и помпени станции. 15.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на носимите и возими пожарогасители в обектите на Централно управление и предприятията на НЕК ЕАД за срок от две години. 14.01.19 22.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на услуги по организиране на работни срещи и комуникационни дейности във връзка с изпълнение на проект „Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище” (StayTuned!), финансиран по Програма УРБАКТ IІІ на Европейския съюз”. 14.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Надграждане на ангиографски апарат „ALLURA CENTRON” производство на Philips Healthcare

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 61 000,00 BGN

"Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителна система, пожарогасителна система и аварийно евакуационно осветление в УНСС и поделения" с 4 об. позиции, както следва:- Обособена позиция №1 “Периодична проверка и техническо поддържане на

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 33 200,00 BGN

Застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и „Автокаско на МПС“ за автомобили на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 30 500,00 BGN

КОМПЛЕКСНА ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ, ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ, ДПЛПР ГАРА ЛАКАТНИК, ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА С.Д

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 49 570,00 BGN

“Доставка на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски за нуждите на учениците от ПГ и от І-ви до IV-ти клас на 42 ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ град СОФИЯ за 2019г.“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 39 088,00 BGN

Доставка на резервни части за GPS и тикет системата поддържана от „Столичен електротранспорт” ЕАД, разделени на следните обособени позиции: Обособена позиция 1- Доставка на резервни части за окомплектоване на GPS устройства и тикет системата и ремонт на о

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Абонаментното техническо обслужване и програмно осигуряване на GPS – Автоматизирана система за управление, контрол и безопасност на електрическия транспорт (АСУКБЕТ) в поделенията на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ще се осъществява както следва: 1. В тр

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 48 000,00 BGN

Снегопочистване и опесъчаване на подходните, вътрешноплощадковите пътища, пешеходните пътеки и тротоари на ПСПВ и СОЗ на сервизни резервоари, хлораторни и помпени станции.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на носимите и возими пожарогасители в обектите на Централно управление и предприятията на НЕК ЕАД за срок от две години.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 53 000,00 BGN

Предоставяне на услуги по организиране на работни срещи и комуникационни дейности във връзка с изпълнение на проект „Изпълнение на действия за превенция на ранното отпадане от училище” (StayTuned!), финансиран по Програма УРБАКТ IІІ на Европейския съюз”.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 10 105,00 BGN