Контакт

Обявления за София

София е столицата и най-големият град в България. Разположен е в централната част на Западна България. Общата площ на града е 492 km², а надморската височина е между 500 и 699 m. София е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната, като в нея е съсредоточено 1/6 от промишленото производство на България.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

93 892 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 2 ( от 9390)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Сервизна поддръжка и ремонт на ултразвукови разходомериобособена позиция: 1 сервизна поддръжка и ремонт на ултразвукови разходомери Lokaflow G318f и Badger Meter Dynasonics TFX Ultra. 14.03.19 20.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Инженеринг, включващ изготвяне на технически проект за благоустройство на УПИ І-общ. за обществено обслужване, кв.22 по ЗРП на гр.Божурище 14.03.19 18.03.19 София / Sofia
Изграждане на Единен център за обработка на нарушенията (ЕЦОН) 14.03.19 15.03.19 17:30 София (столица) / Sofia (stolitsa), София / Sofia
Инженеринг с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на миксери за биобасейни в СПСОВ Кубратово 13.03.19 18.03.19 София / Sofia
Изкърпване на пътища и улици на територията на Община Етрополе 13.03.19 18.03.19 София / Sofia
Периодична покупка на бензин А-95,бензин А-98 и дизелово гориво за нуждите на автомобилен парк на БТА 13.03.19 18.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на 3бр. бойлери 13.03.19 19.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на Народното събрание 12.03.19 19.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Автоматизирана информационна система за радиационен мониторинг и ранно предупреждение на гражданите 12.03.19 19.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на лицензи за софтуерна и техническа поддръжка на продукти VMwarе съгласно Техническата спецификация на Възложителя 12.03.19 15.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Сервизна поддръжка и ремонт на ултразвукови разходомериобособена позиция: 1 сервизна поддръжка и ремонт на ултразвукови разходомери Lokaflow G318f и Badger Meter Dynasonics TFX Ultra.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Софийска вода АД
Очаквана цена: 40 000 BGN

Инженеринг, включващ изготвяне на технически проект за благоустройство на УПИ І-общ. за обществено обслужване, кв.22 по ЗРП на гр.Божурище

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
Очаквана цена: 81 666 BGN

Изграждане на Единен център за обработка на нарушенията (ЕЦОН)

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Министерство на вътрешните работи
Очаквана цена: 0 EUR

Инженеринг с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на миксери за биобасейни в СПСОВ Кубратово

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Софийска вода АД
Очаквана цена: 190 000 BGN

Изкърпване на пътища и улици на територията на Община Етрополе

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Етрополе
Очаквана цена: 100 000 BGN

Периодична покупка на бензин А-95,бензин А-98 и дизелово гориво за нуждите на автомобилен парк на БТА

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Очаквана цена: 69 000 BGN

Доставка на 3бр. бойлери

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Софийска вода

Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на Народното събрание

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Народно събрание на Република България
Очаквана цена: 31 000 BGN

Автоматизирана информационна система за радиационен мониторинг и ранно предупреждение на гражданите

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Столична община
Очаквана цена: 19 200 BGN

Доставка на лицензи за софтуерна и техническа поддръжка на продукти VMwarе съгласно Техническата спецификация на Възложителя

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Столична община
Очаквана цена: 53 000 BGN