Контакт

Обявления за София

София е столицата и най-големият град в България. Разположен е в централната част на Западна България. Общата площ на града е 492 km², а надморската височина е между 500 и 699 m. София е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната, като в нея е съсредоточено 1/6 от промишленото производство на България.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

91 017 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 20 ( от 9102)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Разработване и внедряване на АИС „Съдебен статус“ и обучение на потребители и администратори за работа и администриране на ЦАИС „Съдебен статус" и прилежащи дейности 19.12.18 21.01.19 17:30 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка чрез закупуване на нови моторни превозни средства за нуждите на дирекция „Миграция“ — МВР, финансирани по спешни мерки на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 19.12.18 04.01.19 17:30 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Определяне на изпълнител за разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия" 19.12.18 14.01.19 17:30 Бургас / Burgas, Сливен / Sliven, Ямбол / Yambol, Стара Загора / Stara Zagora, София / Sofia, Пловдив / Plovdiv, Пазарджик / Pazardzhik
„Подобряване на специализираните знания и умения на служители в ДАЕУ в областта на архитектурата на е-управлението“ в обособени позиции съгласно т. II.1.4). 18.12.18 16.01.19 17:30 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ, София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на плавно регулируеми дъгогасителни реактори” 17.12.18 22.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Анализ на очакваните промени в сферата на организацията на труда, заетостта, нововъзникващите „Нови форми на труд“, вследствие на интензивното навлизане на съвременните информационни и комуникационни 17.12.18 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Разработване и внедряване на АИС „Съдебен статус“ и обучение на потребители и администратори за работа и администриране на ЦАИС "Съдебен статус" и прилежащи дейности 17.12.18 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж” към община Годеч за 2019 г.”Поръчката включва дванадесет обособени позиции. 19.12.18 27.12.18 София / Sofia
„Доставка на сушени дъски бичени от иглолистна дървесина с размери: 50х170-250х3000 мм и 70х170-250х3000 мм за ремонт на товарни вагони в „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период” 19.12.18 15.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, по две обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GS 18.12.18 02.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Разработване и внедряване на АИС „Съдебен статус“ и обучение на потребители и администратори за работа и администриране на ЦАИС „Съдебен статус" и прилежащи дейности

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 627 801,00 BGN

Доставка чрез закупуване на нови моторни превозни средства за нуждите на дирекция „Миграция“ — МВР, финансирани по спешни мерки на фонд „Убежище, миграция и интеграция“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR

Определяне на изпълнител за разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия"

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR

„Подобряване на специализираните знания и умения на служители в ДАЕУ в областта на архитектурата на е-управлението“ в обособени позиции съгласно т. II.1.4).

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR

„Доставка на плавно регулируеми дъгогасителни реактори”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 150 000,00 BGN

Анализ на очакваните промени в сферата на организацията на труда, заетостта, нововъзникващите „Нови форми на труд“, вследствие на интензивното навлизане на съвременните информационни и комуникационни

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 250 000,00 BGN

Разработване и внедряване на АИС „Съдебен статус“ и обучение на потребители и администратори за работа и администриране на ЦАИС "Съдебен статус" и прилежащи дейности

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 627 801,00 BGN

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж” към община Годеч за 2019 г.”Поръчката включва дванадесет обособени позиции.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 22 161,00 BGN

„Доставка на сушени дъски бичени от иглолистна дървесина с размери: 50х170-250х3000 мм и 70х170-250х3000 мм за ремонт на товарни вагони в „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 71 827,00 BGN

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“, по две обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GS

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 45 000,00 BGN