Контакт

Обявления за София

София е столицата и най-големият град в България. Разположен е в централната част на Западна България. Общата площ на града е 492 km², а надморската височина е между 500 и 699 m. София е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната, като в нея е съсредоточено 1/6 от промишленото производство на България.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

93 892 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 20 ( от 9390)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Текущ ремонт и поддръжка на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община район Красна поляна 27.02.19 14.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Текущ ремонт на физкултурен салон, актова зала и прилежащите към нея помещения, столова и зъболекарски кабинет, подмяна дограма по фасада и обособяване на компютърна зала в 148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич", район Слатина 27.02.19 14.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изработка на пагони и отличителни знаци за служителите на Агенция „Митници" 27.02.19 11.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници, при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Института по органична химия 27.02.19 11.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне на услуги с транспортни и земекопни машини за нуждите на община Драгоман 27.02.19 06.03.19 София / Sofia
Хамалски услуги – изнасяне (включително вертикално по стълби), натоварване в превозно средство, разтоварване и пренасяне (включително вертикално по стълби) на вещи (кашони, чували, мебели, оборудване и др.) и други товаро-разтоварни работи с или без транспорт 27.02.19 06.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Обслужване на общежития на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи. 27.02.19 06.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предмет на настоящата поръчка е извършване на сервизно обслужване на 12 броя асансьорни уредби, монтирани в сгради на БНТ. 27.02.19 06.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Комплексно обслужване на основните инсталации в сградния фонд на МБАЛ „НКБ“ ЕАДПочистване на сградния фонд на МБАЛ „НКБ“ ЕАДТранспортни услугиТранспортиране на болни на диализа от домовете им до отделението по диализа на МБАЛ „НКБ“ ЕАД и обратноТранспортиране на служители и консултанти на МБАЛ „НКБ“ ЕАД по заявени от тях маршрути в гр. СофияТекущи строително-ремонтни дейности в обекти на МБАЛ „НКБ“ ЕАДАбонаментен сервиз на медицинска апаратураОсновен ремонт на кислородна станция на МБАЛ НКБ 27.02.19 12.03.19 16:30 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне под наем на технически средства и технологични мощности за отразяване на спортни събития/срещи и други събития от БНТ. 27.02.19 12.03.19 17:00 BULGARIA / БЪЛГАРИЯ, София (столица) / Sofia (stolitsa), София / Sofia

Текущ ремонт и поддръжка на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община район Красна поляна

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Район Красна поляна
Очаквана цена: 270 000 BGN

Текущ ремонт на физкултурен салон, актова зала и прилежащите към нея помещения, столова и зъболекарски кабинет, подмяна дограма по фасада и обособяване на компютърна зала в 148 ОУ "Проф. д-р Любомир Милетич", район Слатина

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Столична община-район Слатина
Очаквана цена: 154 166 BGN

Изработка на пагони и отличителни знаци за служителите на Агенция „Митници"

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Агенция Митници
Очаквана цена: 69 900 BGN

Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници, при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Института по органична химия

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките
Очаквана цена: 70 000 BGN

Предоставяне на услуги с транспортни и земекопни машини за нуждите на община Драгоман

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Драгоман
Очаквана цена: 50 000 BGN

Хамалски услуги – изнасяне (включително вертикално по стълби), натоварване в превозно средство, разтоварване и пренасяне (включително вертикално по стълби) на вещи (кашони, чували, мебели, оборудване и др.) и други товаро-разтоварни работи с или без транспорт

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Държавн фонд Земеделие
Очаквана цена: 69 990 BGN

Обслужване на общежития на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи /ЦРЧРРИ/
Очаквана цена: 55 000 BGN

Предмет на настоящата поръчка е извършване на сервизно обслужване на 12 броя асансьорни уредби, монтирани в сгради на БНТ.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Българска национална телевизия
Очаквана цена: 45 000 BGN

Комплексно обслужване на основните инсталации в сградния фонд на МБАЛ „НКБ“ ЕАДПочистване на сградния фонд на МБАЛ „НКБ“ ЕАДТранспортни услугиТранспортиране на болни на диализа от домовете им до отделението по диализа на МБАЛ „НКБ“ ЕАД и обратноТранспортиране на служители и консултанти на МБАЛ „НКБ“ ЕАД по заявени от тях маршрути в гр. СофияТекущи строително-ремонтни дейности в обекти на МБАЛ „НКБ“ ЕАДАбонаментен сервиз на медицинска апаратураОсновен ремонт на кислородна станция на МБАЛ НКБ

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: „Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД
Очаквана цена: 160 320 BGN

Предоставяне под наем на технически средства и технологични мощности за отразяване на спортни събития/срещи и други събития от БНТ.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Българска национална телевизия
Очаквана цена: 457 500 BGN