Контакт

Обявления за София

София е столицата и най-големият град в България. Разположен е в централната част на Западна България. Общата площ на града е 492 km², а надморската височина е между 500 и 699 m. София е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната, като в нея е съсредоточено 1/6 от промишленото производство на България.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

98 751 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 3 ( от 9876)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Търг с явно наддаване за продажба на 9 бр. автомобили Ситроен Берлинго 07.06.19 13.06.19 17:00 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Продажба на боеприпаси и оръжие, собственост на Министерство на отбраната 07.06.19 13.06.19 15:00 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Продажба на боеприпаси, собственост на Министерство на отбраната 07.06.19 13.06.19 15:00 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Абонаметно поддържане на система за предпечатна подготовка- СТП във Военен географски център - гр. Троян 07.06.19 10.06.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Абонаметно поддържане на полиграфическа техника във Военен географски център - гр. Троян 07.06.19 10.06.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност на два проекта, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014-2020г. 07.06.19 12.06.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изготвяне на двугодишен доклад на страните от приложение 1 към РКООНИК 06.06.19 10.06.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изготвяне на доклад с изчисление и прогноза за въглероден емисионен фактор на базовата линия за работата и развитието на българския електроенергиен сектор за периода 2017 – 2025 г. 06.06.19 10.06.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изготвяне на Национален доклад и преизчисление на емисиите на парникови газове, отделяни при отглеждането на земеделски култури, използвани като суровина за производствата на биогорива в България 06.06.19 10.06.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Търг за отдаване под наем на пространства за продажба на сладолед - Ботевград 06.06.19 10.06.19 17:30 София / Sofia

Търг с явно наддаване за продажба на 9 бр. автомобили Ситроен Берлинго

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител „Информационно обслужване“ АД

Продажба на боеприпаси и оръжие, собственост на Министерство на отбраната

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител „Снабдяване и търговия - МО” ЕООД

Продажба на боеприпаси, собственост на Министерство на отбраната

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител „Снабдяване и търговия - МО” ЕООД

Абонаметно поддържане на система за предпечатна подготовка- СТП във Военен географски център - гр. Троян

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Военно-географска служба
Очаквана цена 23 333 BGN

Абонаметно поддържане на полиграфическа техника във Военен географски център - гр. Троян

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Военно-географска служба
Очаквана цена 33 333 BGN

Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност на два проекта, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014-2020г.

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Агенция Пътна инфраструктура
Очаквана цена 30 920 BGN

Изготвяне на двугодишен доклад на страните от приложение 1 към РКООНИК

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Министерство на околната среда и водите
Очаквана цена 23 100 BGN

Изготвяне на доклад с изчисление и прогноза за въглероден емисионен фактор на базовата линия за работата и развитието на българския електроенергиен сектор за периода 2017 – 2025 г.

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Министерство на околната среда и водите
Очаквана цена 23 300 BGN

Изготвяне на Национален доклад и преизчисление на емисиите на парникови газове, отделяни при отглеждането на земеделски култури, използвани като суровина за производствата на биогорива в България

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Министерство на околната среда и водите
Очаквана цена 23 000 BGN

Търг за отдаване под наем на пространства за продажба на сладолед - Ботевград

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Ботевград
Очаквана цена 80 BGN