Контакт

Обявления за София

София е столицата и най-големият град в България. Разположен е в централната част на Западна България. Общата площ на града е 492 km², а надморската височина е между 500 и 699 m. София е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната, като в нея е съсредоточено 1/6 от промишленото производство на България.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

91 017 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 3 ( от 9102)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на мобилна хидравлична платформа за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД 14.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 72206.162.04 по КК и КР на с. Телиш“ 14.01.19 22.01.19 София / Sofia
Доставка чрез финансов лизинг на един брой фабрично нов и неупотребяван пътнически автомобил /микробус/ 8+1 места за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД 14.01.19 17.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД 14.01.19 17.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на гориво за отопление - компресиран природен газ-метан за нуждите на СБПФЗДПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец за период от 12 месеца.Описание на количествата и обемите на доставката се съдържат в нарочна спецификация. 14.01.19 17.01.19 София / Sofia
ДОСТАВКА НА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С. ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА.Видовете хранителни продукти, техните количества и обем се съдържат в нарочна спецификация. 14.01.19 17.01.19 София / Sofia
„Доставка на оборудване и софтуер за мониторинг на околната среда по проект "Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation" - ECOPORTIL № BMP1/2.3./2622/2017, финансиран по Програма за транснационално 14.01.19 23.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служителите на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" 14.01.19 23.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
„Закупуване на компютърни конфигурации, мултифункционални устройства, шредери и външен твърд диск“ с четири обособени позиции 11.01.19 21.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предметът на обществената поръчка включва извършване на дейности по извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на възложителя, необходима за изпълнение на лечебната дейност в МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД. Апаратурата, 14.01.19 17.01.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Доставка на мобилна хидравлична платформа за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

„Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 72206.162.04 по КК и КР на с. Телиш“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 28 000,00 BGN

Доставка чрез финансов лизинг на един брой фабрично нов и неупотребяван пътнически автомобил /микробус/ 8+1 места за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 40 000,00 BGN

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 68 150,00 BGN

Доставка на гориво за отопление - компресиран природен газ-метан за нуждите на СБПФЗДПЛР”Цар Фердинанд І”ЕООД с.Искрец за период от 12 месеца.Описание на количествата и обемите на доставката се съдържат в нарочна спецификация.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 55 000,00 BGN

ДОСТАВКА НА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С. ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА.Видовете хранителни продукти, техните количества и обем се съдържат в нарочна спецификация.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 500,00 BGN

„Доставка на оборудване и софтуер за мониторинг на околната среда по проект "Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation" - ECOPORTIL № BMP1/2.3./2622/2017, финансиран по Програма за транснационално

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 45 473,00 BGN

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служителите на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове"

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

„Закупуване на компютърни конфигурации, мултифункционални устройства, шредери и външен твърд диск“ с четири обособени позиции

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 12 150,00 BGN

Предметът на обществената поръчка включва извършване на дейности по извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на възложителя, необходима за изпълнение на лечебната дейност в МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД. Апаратурата,

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 48 005,00 BGN