Контакт

Обявления за София

София е столицата и най-големият град в България. Разположен е в централната част на Западна България. Общата площ на града е 492 km², а надморската височина е между 500 и 699 m. София е основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски център на страната, като в нея е съсредоточено 1/6 от промишленото производство на България.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

94 012 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 3 ( от 9402)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител, който да осъществява дейности по текущ ремонт и поддръжка на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община район „Красна поляна” 15.03.19 19.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Доставка на технически газове за лабораторни анализи 14.03.19 18.03.19 София / Sofia
Сервизна поддръжка и ремонт на ултразвукови разходомериобособена позиция: 1 сервизна поддръжка и ремонт на ултразвукови разходомери Lokaflow G318f и Badger Meter Dynasonics TFX Ultra. 14.03.19 20.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Предоставяне под наем и обслужване на химически тоалетни 14.03.19 21.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Инженеринг, включващ изготвяне на технически проект за благоустройство на УПИ І-общ. за обществено обслужване, кв.22 по ЗРП на гр.Божурище 14.03.19 18.03.19 София / Sofia
Доклад за състоянието на биологичното разнообразие 14.03.19 21.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Изграждане на Единен център за обработка на нарушенията (ЕЦОН) 14.03.19 15.03.19 17:30 София (столица) / Sofia (stolitsa), София / Sofia
Инженеринг с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на миксери за биобасейни в СПСОВ Кубратово 13.03.19 18.03.19 София / Sofia
Изкърпване на пътища и улици на територията на Община Етрополе 13.03.19 18.03.19 София / Sofia
Периодична покупка на бензин А-95,бензин А-98 и дизелово гориво за нуждите на автомобилен парк на БТА 13.03.19 18.03.19 София (столица) / Sofia (stolitsa)

Избор на изпълнител, който да осъществява дейности по текущ ремонт и поддръжка на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община район „Красна поляна”

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Район Красна поляна
Очаквана цена: 270 000 BGN

Доставка на технически газове за лабораторни анализи

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Софийска вода АД
Очаквана цена: 60 000 BGN

Сервизна поддръжка и ремонт на ултразвукови разходомериобособена позиция: 1 сервизна поддръжка и ремонт на ултразвукови разходомери Lokaflow G318f и Badger Meter Dynasonics TFX Ultra.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Софийска вода АД
Очаквана цена: 40 000 BGN

Предоставяне под наем и обслужване на химически тоалетни

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Агенция Митници
Очаквана цена: 58 000 BGN

Инженеринг, включващ изготвяне на технически проект за благоустройство на УПИ І-общ. за обществено обслужване, кв.22 по ЗРП на гр.Божурище

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
Очаквана цена: 81 666 BGN

Доклад за състоянието на биологичното разнообразие

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Софийска вода

Изграждане на Единен център за обработка на нарушенията (ЕЦОН)

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Министерство на вътрешните работи
Очаквана цена: 0 EUR

Инженеринг с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на миксери за биобасейни в СПСОВ Кубратово

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Софийска вода АД
Очаквана цена: 190 000 BGN

Изкърпване на пътища и улици на територията на Община Етрополе

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Етрополе
Очаквана цена: 100 000 BGN

Периодична покупка на бензин А-95,бензин А-98 и дизелово гориво за нуждите на автомобилен парк на БТА

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Очаквана цена: 69 000 BGN