Контакт

Обявления за Югоизточен район

Югоизточният район обхваща областите: Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. В района има 33 общини. Площта на района е 19 799 кв. км, съставляваща 17,8% от територията на страната.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

43 936 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4394)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предмет на поръчката: „Ремонт на обект „Свинеферма” с.Драчево, община Средец, собственост на Научен център по земеделие – Средец, ССА по две обособени позиции:Обособена позиция 1: “Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект „Свинеферма” с.Драче 18.09.18 20.09.18 Бургас / Burgas
Доставка на строителни материали на територията на община Поморие по обособени позиции за период от дванадесет месецаОбособена позиция 1. Доставка на различни видове и размери добит строителен камък за нуждите на изграждането, ремонта и поддържането на ст 17.09.18 20.09.18 Бургас / Burgas
„ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, находящи се на територията на община Стралджа : ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТА 17.09.18 20.09.18 Ямбол / Yambol
Доставка на закуска и обяд за ученици от СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня.Обособена позиция №1 : Доставка на закуски на учениците от І – ІV клас за учебната 2018 – 2019 г.Обособена позиция №2 : Предоставяне на топъл обяд (ястия, хляб, пресни зеленчуци, п 17.09.18 20.09.18 Стара Загора / Stara Zagora
УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. Обособена позиция №1: „Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР по основен ремонт на надлез „Катекс“ - участък от бул. „Розова долина“ от кръговото кръстовищ 17.09.18 20.09.18 Стара Загора / Stara Zagora
„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД“ 14.09.18 18.09.18 Бургас / Burgas
Доставка на осветителни тела и съпътстващите ги консумативи за нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД, град Бургас във връзка с изпълнение на договор с предмет по поддържане, ремонт и изграждане на улично осветление на територията на Община Бургас 14.09.18 18.09.18 Бургас / Burgas
Във връзка с изискванията на Наредба № 7 от 11.10.2002 г. на МОН за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване и Наредба № 13 от 05.05.2010 г. на МОН за придобиване на квалификация по професията „Заварчик" е необходимо 14.09.18 20.09.18 Стара Загора / Stara Zagora
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на специализиран превоз на ученици от I-XII клас включително от населените места извън с. Скалица, обучаващи се в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица, Община „Тунджа” по утвърдени маршрути за учеб 14.09.18 17.09.18 Ямбол / Yambol
"Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на "ЮИДП" ДП, ТП "Държавно горско стопанство Карнобат" 14.09.18 18.09.18 Бургас / Burgas

Предмет на поръчката: „Ремонт на обект „Свинеферма” с.Драчево, община Средец, собственост на Научен център по земеделие – Средец, ССА по две обособени позиции:Обособена позиция 1: “Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обект „Свинеферма” с.Драче

Външен ИН 9080908
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Научен център по земеделие -Средец
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 100 000,00 BGN

Доставка на строителни материали на територията на община Поморие по обособени позиции за период от дванадесет месецаОбособена позиция 1. Доставка на различни видове и размери добит строителен камък за нуждите на изграждането, ремонта и поддържането на ст

Външен ИН 9080885
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 14210000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Поморие
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

„ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, находящи се на територията на община Стралджа : ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТА

Външен ИН 9080882
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71000000 45212000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА СТРАЛДЖА
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 74 667,00 BGN

Доставка на закуска и обяд за ученици от СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня.Обособена позиция №1 : Доставка на закуски на учениците от І – ІV клас за учебната 2018 – 2019 г.Обособена позиция №2 : Предоставяне на топъл обяд (ястия, хляб, пресни зеленчуци, п

Външен ИН 9080866
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 15000000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Средно училище Христо Ботев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 51 485,00 BGN

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. Обособена позиция №1: „Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР по основен ремонт на надлез „Катекс“ - участък от бул. „Розова долина“ от кръговото кръстовищ

Външен ИН 9080864
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71520000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Кмет на община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 17 750,00 BGN

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД“

Външен ИН 9080829
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЧИСТОТА ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 000,00 BGN

Доставка на осветителни тела и съпътстващите ги консумативи за нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД, град Бургас във връзка с изпълнение на договор с предмет по поддържане, ремонт и изграждане на улично осветление на територията на Община Бургас

Външен ИН 9080828
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 31500000
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЧИСТОТА ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Във връзка с изискванията на Наредба № 7 от 11.10.2002 г. на МОН за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване и Наредба № 13 от 05.05.2010 г. на МОН за придобиване на квалификация по професията „Заварчик" е необходимо

Външен ИН 9080810
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 80530000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица-изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на специализиран превоз на ученици от I-XII клас включително от населените места извън с. Скалица, обучаващи се в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица, Община „Тунджа” по утвърдени маршрути за учеб

Външен ИН 9080806
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Средно училище /СУ/ Св. Паисий
Хилендарски с. Скалица
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

"Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на "ЮИДП" ДП, ТП "Държавно горско стопанство Карнобат"

Външен ИН 9080803
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79822100
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югоизточно държавно
предприятие -ДП - Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 3 000,00 BGN