Контакт

Обявления за Югоизточен район

Югоизточният район обхваща областите: Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. В района има 33 общини. Площта на района е 19 799 кв. км, съставляваща 17,8% от територията на страната.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

48 816 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4882)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Ново строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична и общинска пътна мрежа и изграждане на кръстовища и места за паркиране 19.03.19 22.03.19 Ямбол / Yambol
Доставка на елементи от MDF за нуждите на "ЧИСТОТА"ЕООД 19.03.19 21.03.19 Бургас / Burgas
Предметът на настоящата обществена поръчка включва ремонт на улици на територията на гр. Китен, Община Приморско. 18.03.19 21.03.19 Бургас / Burgas
Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот с площ 1053, кв. м. в гр. Сливен, местност "Среди дол". 18.03.19 21.03.19 16:00 Сливен / Sliven
Провеждане на жребий за определяне на места за продажба на слънчеви очила - гр. Стара Загора 18.03.19 22.03.19 16:00 Стара Загора / Stara Zagora
Текущ ремонт и поддръжка на тротоари, бордюри и други пешеходни участъци, също и паважни настилки на територията на гр.Созопол 15.03.19 19.03.19 Бургас / Burgas
Механична обработка в заводски условия на корпусите и валовете на ЛБ за МВ 14.03.19 19.03.19 Стара Загора / Stara Zagora
Определяне на оператор за отпечатване ,управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП Ямбол 14.03.19 19.03.19 Ямбол / Yambol
Предоставяне на застрахователни услуги за движимо и недвижимо имущество на Община Раднево и Общинско предприятие Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата по обособени позиции 14.03.19 18.03.19 Стара Загора / Stara Zagora
Частична подмяна на водопровод Ст. Караджово и Частична канализация Болярово 13.03.19 18.03.19 Ямбол / Yambol

Ново строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична и общинска пътна мрежа и изграждане на кръстовища и места за паркиране

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Ямбол
Очаквана цена: 367 825 BGN

Доставка на елементи от MDF за нуждите на "ЧИСТОТА"ЕООД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ЧИСТОТА ЕООД
Очаквана цена: 69 996 BGN

Предметът на настоящата обществена поръчка включва ремонт на улици на територията на гр. Китен, Община Приморско.

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Кметство Китен
Очаквана цена: 103 757 BGN

Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот с площ 1053, кв. м. в гр. Сливен, местност "Среди дол".

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)

Провеждане на жребий за определяне на места за продажба на слънчеви очила - гр. Стара Загора

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)

Текущ ремонт и поддръжка на тротоари, бордюри и други пешеходни участъци, също и паважни настилки на територията на гр.Созопол

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Созопол
Очаквана цена: 100 000 BGN

Механична обработка в заводски условия на корпусите и валовете на ЛБ за МВ

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Очаквана цена: 55 000 BGN

Определяне на оператор за отпечатване ,управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП Ямбол

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Център за спешна медицинска помощ-Ямбол
Очаквана цена: 69 900 BGN

Предоставяне на застрахователни услуги за движимо и недвижимо имущество на Община Раднево и Общинско предприятие Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата по обособени позиции

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Раднево
Очаквана цена: 50 274 BGN

Частична подмяна на водопровод Ст. Караджово и Частична канализация Болярово

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Болярово
Очаквана цена: 58 333 BGN