Контакт

Обявления за Югоизточен район

Югоизточният район обхваща областите: Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. В района има 33 общини. Площта на района е 19 799 кв. км, съставляваща 17,8% от територията на страната.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

45 470 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4547)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Зимно поддържане през 2018 г. и 2019 г. на общинските пътища в община Стралджа 09.11.18 12.11.18 17:00 Ямбол / Yambol
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за контрол на достъпа в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас 07.11.18 12.11.18 Бургас / Burgas
„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на 07.11.18 13.11.18 Бургас / Burgas
Зимнo поддържане - снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на община Несебър за сезон 2018 – 2019 година по обособени позиции:Обособена позиция №1: Зимнo поддържане - снегопочистване и опесъчаване на общински пътища с номера B 07.11.18 12.11.18 Бургас / Burgas
"Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински- Сливен " АД". Приблизителния обем на разходваното количество за една година по видове е както следва:БЕНЗИН А 95 8800 л.ЕВРОДИЗЕЛ 13100 л 07.11.18 12.11.18 Сливен / Sliven
В предметът на поръчка се включва доставка на електро и железарски материали, подробно описани и посочени в техническата спецификация и приложената КСС. 06.11.18 13.11.18 Бургас / Burgas
В предметът на поръчката се включва предоставяне на услуга израязяваще се в извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба 06.11.18 13.11.18 Бургас / Burgas
ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДМСГД – СЛИВЕН ЗА 2018 - 2019 год , ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ , КАКТО СЛЕДВА: № 1 „Доставка на мляко и млечни продукти“ № 2 „Доставка на млека за кърмачета и специализирани формули“ № 3 „Доставка на хляб “ № 4 „Дос 06.11.18 13.11.18 Сливен / Sliven
Изграждане на ново котелно към Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов” КК „Слънчев бряг – Запад”, захранвано от бутилкова група с компресиран природен газ, в УПИ I - общ., кв. 4801, ПИ с идентификатор 51500.506.492 по плана на КК „Слънчев бряг – За 06.11.18 09.11.18 Бургас / Burgas
"Организиране и осъществяване на Охрана на обекти с физическа охрана и СОТ за нуждите на обекти, стопанисвани от „ЧИСТОТА“ЕООД“ 05.11.18 12.11.18 Бургас / Burgas

Зимно поддържане през 2018 г. и 2019 г. на общинските пътища в община Стралджа

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Очаквана цена: 0,00 EUR

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за контрол на достъпа в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 15 500,00 BGN

„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 088,00 BGN

Зимнo поддържане - снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на община Несебър за сезон 2018 – 2019 година по обособени позиции:Обособена позиция №1: Зимнo поддържане - снегопочистване и опесъчаване на общински пътища с номера B

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

"Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински- Сливен " АД". Приблизителния обем на разходваното количество за една година по видове е както следва:БЕНЗИН А 95 8800 л.ЕВРОДИЗЕЛ 13100 л

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 37 956,00 BGN

В предметът на поръчка се включва доставка на електро и железарски материали, подробно описани и посочени в техническата спецификация и приложената КСС.

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 3 500,00 BGN

В предметът на поръчката се включва предоставяне на услуга израязяваще се в извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 800,00 BGN

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДМСГД – СЛИВЕН ЗА 2018 - 2019 год , ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ , КАКТО СЛЕДВА: № 1 „Доставка на мляко и млечни продукти“ № 2 „Доставка на млека за кърмачета и специализирани формули“ № 3 „Доставка на хляб “ № 4 „Дос

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 58 250,00 BGN

Изграждане на ново котелно към Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов” КК „Слънчев бряг – Запад”, захранвано от бутилкова група с компресиран природен газ, в УПИ I - общ., кв. 4801, ПИ с идентификатор 51500.506.492 по плана на КК „Слънчев бряг – За

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 80 000,00 BGN

"Организиране и осъществяване на Охрана на обекти с физическа охрана и СОТ за нуждите на обекти, стопанисвани от „ЧИСТОТА“ЕООД“

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 42 000,00 BGN