Контакт

Обявления за Югоизточен район

Югоизточният район обхваща областите: Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. В района има 33 общини. Площта на района е 19 799 кв. км, съставляваща 17,8% от територията на страната.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

47 264 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4727)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора ЕООД 18.01.19 21.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и таксата за битови отпадъци, както и други задължения по ЗМДТ за 2019 на прибл 17.01.19 21.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка, монтаж и гаранционно обслуване на черна и бяла техника за ловен дом Трънково. 16.01.19 21.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
Предмет на обществената поръчка: “ Услуги по преместване на офис обзавеждане, материали и документи за ТД на НАП Бургас в гр. Бургас”. 15.01.19 21.01.19 Югоизточен / Yugoiztochen
Предоставяне на услуги по застраховане на Община Нова Загора във връзка със застраховки: „Гражданска отговорност”, „Каско на МПС”, „Злополука” на местата в МПС, застраховане на сгради общинска собственост, машини, съоръжения и оборудване, язовири, електро 14.01.19 21.01.19 Сливен / Sliven
,,Намаляване популацията на бездомните кучета’’ 11.01.19 18.01.19 Сливен / Sliven
„Изготвяне на работни инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор при изпълнението на СМР във връзка с изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона „Загоре“, гр. Стара Загора“ 10.01.19 21.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
„Обследване на възможностите за изграждане на интермодален карго терминал на територията на Пристанище Бургас в рамките на проект “РЕГИОНАЛНО И ТРАНСПОРТНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ДУНАВ – ЧЕРНО МОРЕ КЪМ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН И МНОГОПРИСТАНИЩЕН РЕГИОН – ПОРТАЛ КЪМ К 10.01.19 21.01.19 Бургас / Burgas
„Доставка на медицински изделия и консумативи за Хемодиализа за дейността на УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД”.Обектът на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински изделия - дезинфекционни разтвори, консумативи за хемодиализа и за дей 10.01.19 18.01.19 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора ЕООД 10.01.19 17.01.19 Стара Загора / Stara Zagora

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора ЕООД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и таксата за битови отпадъци, както и други задължения по ЗМДТ за 2019 на прибл

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 25 000,00 BGN

Доставка, монтаж и гаранционно обслуване на черна и бяла техника за ловен дом Трънково.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 15 000,00 BGN

Предмет на обществената поръчка: “ Услуги по преместване на офис обзавеждане, материали и документи за ТД на НАП Бургас в гр. Бургас”.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

Предоставяне на услуги по застраховане на Община Нова Загора във връзка със застраховки: „Гражданска отговорност”, „Каско на МПС”, „Злополука” на местата в МПС, застраховане на сгради общинска собственост, машини, съоръжения и оборудване, язовири, електро

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 52 000,00 BGN

,,Намаляване популацията на бездомните кучета’’

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

„Изготвяне на работни инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор при изпълнението на СМР във връзка с изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона „Загоре“, гр. Стара Загора“

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 45 000,00 BGN

„Обследване на възможностите за изграждане на интермодален карго терминал на територията на Пристанище Бургас в рамките на проект “РЕГИОНАЛНО И ТРАНСПОРТНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА ДУНАВ – ЧЕРНО МОРЕ КЪМ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН И МНОГОПРИСТАНИЩЕН РЕГИОН – ПОРТАЛ КЪМ К

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 50 525,00 BGN

„Доставка на медицински изделия и консумативи за Хемодиализа за дейността на УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД”.Обектът на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински изделия - дезинфекционни разтвори, консумативи за хемодиализа и за дей

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 15 900,00 BGN

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора ЕООД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 000,00 BGN