Контакт

Обявления за Югоизточен район

Югоизточният район обхваща областите: Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. В района има 33 общини. Площта на района е 19 799 кв. км, съставляваща 17,8% от територията на страната.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

42 139 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4214)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за осъществяване на “Транспортна услуга за товарене, превоз и разтоварване на дърва за огрев за нуждите на Община Средец.” по обособени позиция: 1. За разстояние до 35км.; Обособена позиция 2. За разстояние над 35км.; 13.07.18 16.07.18 Бургас / Burgas
Избор на изпълнител при упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи - препавиране на ул."Княз Мирски" в гр.Казанлък" 12.07.18 16.07.18 Стара Загора / Stara Zagora
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за осъществяване на консултации за нуждите на Община Сунгурларе, свързани с изготвяне на заявление за подпомагане, последващото управление и отчитане на проект за инвестиционно намерение: „Намаляване на 12.07.18 16.07.18 Бургас / Burgas
„Почистване на горски поляни с обща площ от 800 дка, разположени на територията на ТП ДГС Сливен” 12.07.18 17.07.18 Сливен / Sliven
„Изработка и доставка на бланки и формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство - Бургас”” 12.07.18 17.07.18 Бургас / Burgas
"Доставка и монтаж на амтомобилни гуми за нуждите на автопарка на Община Гълъбово" 12.07.18 16.07.18 Стара Загора / Stara Zagora
Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили на ТД на НАП Бургас в гр. Бургас 11.07.18 13.07.18 Бургас / Burgas
„Задължителна застраховка – Гражданска отговорност за 2018-2019 г. на автомобили собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево”.Предметът на поръчката e разделен три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Гражданска отговорност з 11.07.18 16.07.18 Стара Загора / Stara Zagora
Изработване и доставка на формуляри по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча 10.07.18 13.07.18 Бургас / Burgas
„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД“ 10.07.18 12.07.18 Бургас / Burgas

Избор на изпълнител за осъществяване на “Транспортна услуга за товарене, превоз и разтоварване на дърва за огрев за нуждите на Община Средец.” по обособени позиция: 1. За разстояние до 35км.; Обособена позиция 2. За разстояние над 35км.;

Външен ИН 9078469
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60000000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Средец
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 36 560,00 BGN

Избор на изпълнител при упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи - препавиране на ул."Княз Мирски" в гр.Казанлък"

Външен ИН 9078443
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Казанлък
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 000,00 BGN

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за осъществяване на консултации за нуждите на Община Сунгурларе, свързани с изготвяне на заявление за подпомагане, последващото управление и отчитане на проект за инвестиционно намерение: „Намаляване на

Външен ИН 9078412
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79411000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Oбщина Сунгурларе
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 8 500,00 BGN

„Почистване на горски поляни с обща площ от 800 дка, разположени на територията на ТП ДГС Сливен”

Външен ИН 9078415
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 77211300
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: “Държавно горско стопанство – Сливен” ТП на ”Югоизточно Държавно предприятие” ДП
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 14 550,00 BGN

„Изработка и доставка на бланки и формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство - Бургас””

Външен ИН 9078404
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79822100
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУРГАС
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 2 000,00 BGN

"Доставка и монтаж на амтомобилни гуми за нуждите на автопарка на Община Гълъбово"

Външен ИН 9078440
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34351100
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Гълъбово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили на ТД на НАП Бургас в гр. Бургас

Външен ИН 9078363
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50112300
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Национална агенция за приходите
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 7 000,00 BGN

„Задължителна застраховка – Гражданска отговорност за 2018-2019 г. на автомобили собственост на „Мини Марица Изток” ЕАД, гр. Раднево”.Предметът на поръчката e разделен три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Гражданска отговорност з

Външен ИН 9078340
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 66514110
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Мини Марица-изток ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 33 750,00 BGN

Изработване и доставка на формуляри по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча

Външен ИН 9078293
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79822100
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение
Държавно горско стопанство
Средец към Югоизточно държавно
предприятие ДП Сливен
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 100,00 BGN

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на „ЧИСТОТА“ЕООД“

Външен ИН 9078304
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09310000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЧИСТОТА ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 42 000,00 BGN