Контакт

Обявления за Югоизточен район

Югоизточният район обхваща областите: Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора. В района има 33 общини. Площта на района е 19 799 кв. км, съставляваща 17,8% от територията на страната.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

50 449 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 5045)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст до учебни заведения на територията на община Раднево през учебната 2019/2020 г. по направление с. Сърнево – с. Диня – с. Даскал Атанасово – с. Сърнево 21.05.19 23.05.19 Стара Загора / Stara Zagora
Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително ремонтни работи: Ремонт и рехабилитация на спортно игрище при СУ Васил Левски в гр. Малко Търново 20.05.19 23.05.19 Бургас / Burgas
Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части (оригинални или алтернативни) по заявка на възложителя за автомобилите, собственост на ТП ДГС „Тунджа“ 17.05.19 23.05.19 17:00 Ямбол / Yambol
Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора, град Гълъбово 20.05.19 23.05.19 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка чрез закупуване на листни и гранулирани торове 20.05.19 23.05.19 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка чрез покупка на резервни части за подбивна машина и пресевна машина 15.05.19 21.05.19 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на автомобил за нуждите на Местна инициативна рибарска група Бургас - Камено 14.05.19 17.05.19 Бургас / Burgas
Осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване на животни (кучета) в Приюта за безстопанствени животни, гр. Стара Загора 14.05.19 20.05.19 Стара Загора / Stara Zagora
Доставка на компютърно и мултимедийно оборудване за потребностите на Университет "Проф. д-р. Асен Златаров" 14.05.19 16.05.19 Бургас / Burgas
Доставка на кондензаторни батерии за подмяна на съществуващи с изтекъл експлоатационен ресурс в кондензаторна уредба на задвижваща станция 4х1000кW на гумено лентов транспортьор 14.05.19 20.05.19 Стара Загора / Stara Zagora

Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст до учебни заведения на територията на община Раднево през учебната 2019/2020 г. по направление с. Сърнево – с. Диня – с. Даскал Атанасово – с. Сърнево

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Раднево
Очаквана цена 7 700 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително ремонтни работи: Ремонт и рехабилитация на спортно игрище при СУ Васил Левски в гр. Малко Търново

Вид обявление Строителство
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
Очаквана цена 75 000 BGN

Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт и профилактика на МПС, доставка на резервни части (оригинални или алтернативни) по заявка на възложителя за автомобилите, собственост на ТП ДГС „Тунджа“

Вид обявление Услуги
Вид документ Промяна/Анулиране
Възложител ТП „Държавно горско стопанство Тунджа“
Очаквана цена 0 EUR

Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора, град Гълъбово

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Гълъбово
Очаквана цена 70 000 BGN

Доставка чрез закупуване на листни и гранулирани торове

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Териториално поделение Държавно Горско Стопанство гр. Мъглиж
Очаквана цена 3 500 BGN

Доставка чрез покупка на резервни части за подбивна машина и пресевна машина

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Мини Марица-изток ЕАД
Очаквана цена 16 000 BGN

Доставка на автомобил за нуждите на Местна инициативна рибарска група Бургас - Камено

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Местна инициативна рибарска група Бургас - Камено
Очаквана цена 33 300 BGN

Осигуряване на ветеринарномедицинско обслужване на животни (кучета) в Приюта за безстопанствени животни, гр. Стара Загора

Вид обявление Услуги
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Община Стара Загора
Очаквана цена 30 000 BGN

Доставка на компютърно и мултимедийно оборудване за потребностите на Университет "Проф. д-р. Асен Златаров"

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Университет Проф. д-р Асен Златаров
Очаквана цена 23 896 BGN

Доставка на кондензаторни батерии за подмяна на съществуващи с изтекъл експлоатационен ресурс в кондензаторна уредба на задвижваща станция 4х1000кW на гумено лентов транспортьор

Вид обявление Доставки
Вид документ Обявление (всички процедури)
Възложител Мини Марица-изток ЕАД
Очаквана цена 49 800 BGN