Контакт

Обявления за Югозападен район

Югозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София. Това е най-гъсто заселеният район в страната, като населението е съсредоточено в големите градове. В района е разположена и столицата, която е демографски, икономически, административен, образователен и културен център.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

20 286 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2029)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на община Струмяни“ 14.01.19 21.01.19 Благоевград / Blagoevgrad
Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст и на деца подлежащи на задължителна подготовка през втори срок на учебната 2018/2019 година за периода 06.02.2019 г – 30.06.2019 г. по следните маршрути: 1. Кюстендил – Соволяно – 10.01.19 17.01.19 Кюстендил / Kyustendil
„Осъществяване на транспортна услуга по доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2019 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Трън”. 10.01.19 14.01.19 Перник / Pernik
Доставка на оборудване за отделението по Съдебна медицина на МБАЛ Рахила Ангелова АД 09.01.19 17.01.19 Перник / Pernik
Доставка на система за хай-дефинишън видеоендоскопия, комплектувана с гастроскоп и колоноскоп 09.01.19 15.01.19 Кюстендил / Kyustendil
Сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили за нуждите на ЦСМП - Перник 08.01.19 18.01.19 Перник / Pernik
“Изграждане на пешеходен мост между двата бряга на река „Глазне”, намиращ се между ПИ 02676.501.4449 (ул.”Глазне”) и ПИ 02676.501.9059 (УПИ I, кв.233 по плана на гр.Банско), през ПИ 02676.501.3465 (река „Глазне”) по КК на гр.Банско“ 08.01.19 11.01.19 Благоевград / Blagoevgrad
„Изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с ремонт на покрив на ПГ по МСС „Пейо К. Яворов”, гр. Гоце Делчев” 04.01.19 21.01.19 Благоевград / Blagoevgrad
Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация /ДДД/ на помещения в сградата на ТП на НОИ – Благоевград за срок от 24 (двадесет и четири) месеца с цел унищожаване или намаляване на числеността н 03.01.19 08.01.19 Благоевград / Blagoevgrad
„Изграждане на детска площадка до бл. 11 („Утинор“), ул. „Юрий Гагарин“, кв. „Изток“ 03.01.19 10.01.19 Перник / Pernik

„Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на община Струмяни“

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 41 000,00 BGN

Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст и на деца подлежащи на задължителна подготовка през втори срок на учебната 2018/2019 година за периода 06.02.2019 г – 30.06.2019 г. по следните маршрути: 1. Кюстендил – Соволяно –

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 47 720,00 BGN

„Осъществяване на транспортна услуга по доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2019 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Трън”.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 38 160,00 BGN

Доставка на оборудване за отделението по Съдебна медицина на МБАЛ Рахила Ангелова АД

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 33 333,00 BGN

Доставка на система за хай-дефинишън видеоендоскопия, комплектувана с гастроскоп и колоноскоп

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 49 950,00 BGN

Сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили за нуждите на ЦСМП - Перник

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 67 000,00 BGN

“Изграждане на пешеходен мост между двата бряга на река „Глазне”, намиращ се между ПИ 02676.501.4449 (ул.”Глазне”) и ПИ 02676.501.9059 (УПИ I, кв.233 по плана на гр.Банско), през ПИ 02676.501.3465 (река „Глазне”) по КК на гр.Банско“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 58 333,00 BGN

„Изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с ремонт на покрив на ПГ по МСС „Пейо К. Яворов”, гр. Гоце Делчев”

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 113 750,00 BGN

Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация /ДДД/ на помещения в сградата на ТП на НОИ – Благоевград за срок от 24 (двадесет и четири) месеца с цел унищожаване или намаляване на числеността н

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 350,00 BGN

„Изграждане на детска площадка до бл. 11 („Утинор“), ул. „Юрий Гагарин“, кв. „Изток“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 15 000,00 BGN