Контакт

Обявления за Югозападен район

Югозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София. Това е най-гъсто заселеният район в страната, като населението е съсредоточено в големите градове. В района е разположена и столицата, която е демографски, икономически, административен, образователен и културен център.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

18 914 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1892)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Специализиран превоз на ученици от ПГИМ „Йордан Захариев”, гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендилпрез учебната 2018/2019 г. 19.09.18 19.09.18 Кюстендил / Kyustendil
„Ремонт (строително монтажни работи) на части от сгради, ползвани от ОДМВР Благоевград“ по 6 обособени позиции, както следва: За обособена позиция 1 „Ремонт (строително-монтажни работи) на части от сгради, ползвани от ОДМВР – Благоевград, както следва: ад 19.09.18 21.09.18 Благоевград / Blagoevgrad
"Покупка чрез зареждане на горива за моторните превозни средства на Общинска администрация - Община Невестино - безоловен бензин А95Н ; дизелово моторно гориво и газ пропан – бутан ” 17.09.18 20.09.18 Кюстендил / Kyustendil
"Доставка на готова храна-закуска/плод и топъл обяд за нуждите на учащите в XI ОУ"Христо Ботев" гр.Благоевград 17.09.18 20.09.18 Благоевград / Blagoevgrad
„Подмяна горивната база за отопление и на 4 бр. абонатни станции, в 2 обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: „ Подмяна горивната база за отопление на ОУ с.Драгичево, Община Перник“.Обособена позиция № 2: „Подмяна на 4 бр. абонатни станции 17.09.18 21.09.18 Перник / Pernik
„Изпиране, гладене и дезинфекция на болнично бельо, бельо на инфекциозно и туберкулозно болни” за нуждите на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил 17.09.18 19.09.18 Кюстендил / Kyustendil
Строителни ремонтно–възстановителни и укрепителни работи на общински сгради след земетресението на 22.05.2012 г. в изпълнение на ПМС 125 от 29.06.2018 г. по четири обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Трайно възстановяване на читалище "Отец Паисий", 14.09.18 20.09.18 Перник / Pernik
"ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „Направа на резервоар за минерална вода и довеждащ и отвеждащ водопровод- град Сапарева баня” 13.09.18 20.09.18 Кюстендил / Kyustendil
„Информация и публичност в рамките на инициативи: „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС” и „Европейските фондове в област Кюстендил 2014-2018 г.” по проект № BG05SFOP001-4.001-0017 „Функциониране на Областен информационен център - Кюстендил", Оперативн 12.09.18 20.09.18 Кюстендил / Kyustendil
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на допълнително специализирано оборудване за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни по процедура „Активно включване“ по проект „Активен живот“.Обект на поръчката: Доставка по смисъла н 12.09.18 19.09.18 Благоевград / Blagoevgrad

Специализиран превоз на ученици от ПГИМ „Йордан Захариев”, гр. Кюстендил, община Кюстендил, област Кюстендилпрез учебната 2018/2019 г.

Външен ИН 9080957
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 19.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 60130000
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Професионална гимназия по
икономика и мениджмънт Йордан
Захариев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 56 245,00 BGN

„Ремонт (строително монтажни работи) на части от сгради, ползвани от ОДМВР Благоевград“ по 6 обособени позиции, както следва: За обособена позиция 1 „Ремонт (строително-монтажни работи) на части от сгради, ползвани от ОДМВР – Благоевград, както следва: ад

Външен ИН 9080948
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 19.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Областна дирекция на
Министерство на вътрешните
работи - Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 103 550,00 BGN

"Покупка чрез зареждане на горива за моторните превозни средства на Общинска администрация - Община Невестино - безоловен бензин А95Н ; дизелово моторно гориво и газ пропан – бутан ”

Външен ИН 9080858
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 09100000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Невестино
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

"Доставка на готова храна-закуска/плод и топъл обяд за нуждите на учащите в XI ОУ"Христо Ботев" гр.Благоевград

Външен ИН 9080842
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 55521200
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Единадесето ОУ Христо Ботев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 61 601,00 BGN

„Подмяна горивната база за отопление и на 4 бр. абонатни станции, в 2 обособени позиции, както следва:Обособена позиция № 1: „ Подмяна горивната база за отопление на ОУ с.Драгичево, Община Перник“.Обособена позиция № 2: „Подмяна на 4 бр. абонатни станции

Външен ИН 9080841
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44600000 45331100
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 500,00 BGN

„Изпиране, гладене и дезинфекция на болнично бельо, бельо на инфекциозно и туберкулозно болни” за нуждите на МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, гр.Кюстендил

Външен ИН 9080840
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 85112100
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Д-р Никола Василиев АД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 180,00 BGN

Строителни ремонтно–възстановителни и укрепителни работи на общински сгради след земетресението на 22.05.2012 г. в изпълнение на ПМС 125 от 29.06.2018 г. по четири обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Трайно възстановяване на читалище "Отец Паисий",

Външен ИН 9080793
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 219 158,00 BGN

"ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „Направа на резервоар за минерална вода и довеждащ и отвеждащ водопровод- град Сапарева баня”

Външен ИН 9080777
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71521000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Сапарева баня
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 809,00 BGN

„Информация и публичност в рамките на инициативи: „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС” и „Европейските фондове в област Кюстендил 2014-2018 г.” по проект № BG05SFOP001-4.001-0017 „Функциониране на Областен информационен център - Кюстендил", Оперативн

Външен ИН 9080705
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 22000000 30234600 30192121 39295200 22462000 18936000 22150000 22461000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 26 197,00 BGN

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на допълнително специализирано оборудване за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни по процедура „Активно включване“ по проект „Активен живот“.Обект на поръчката: Доставка по смисъла н

Външен ИН 9080701
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44115800
Краен срок: 19.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Струмяни
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 9 291,00 BGN