Контакт

Обявления за Югозападен район

Югозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София. Това е най-гъсто заселеният район в страната, като населението е съсредоточено в големите градове. В района е разположена и столицата, която е демографски, икономически, административен, образователен и културен център.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

18 158 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 1816)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, по проекти, изпълнявани от Община Кюстендил, обособени в четири позиции“ Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на обзавеждане по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил - гаран 10.07.18 12.07.18 Кюстендил / Kyustendil
Дейността обхваща предоставените консултантски и правни услуги при управление, изпълнение и отчитане на одобрените проектни предложения.Етапи на дейността:- Подпомагане процеса на документиране на изпълнението на проекта, вкл. комплектоване на пакета от д 10.07.18 12.07.18 Благоевград / Blagoevgrad
„Изработка и доставка на рекламни материали по проект „Improving the conservation effectiveness of (WetMainAreas) / Подобряване на консервационната ефективност на влажните зони“, Програма за транснационално сътрудничество Балкани-Средиземно море 2014-2020 10.07.18 13.07.18 Благоевград / Blagoevgrad
“Доставка на ПЕВП тръби за питейно-битово водоснабдяване, ПЕВП фасонни части за челно заваряване, електрозаваряеми фитинги, ВП фасонни части за механична връзка, водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно – битово водоснабдяване“ 09.07.18 12.07.18 Благоевград / Blagoevgrad
Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с ремонт на скатен покрив на ГПЧЕ „Симеон Радев” - кв. Изток, гр. Перник 09.07.18 12.07.18 Перник / Pernik
Извършване на строително-монтажни дейности по ремонт на отоплителна инсталация и текущ ремонт (грундиране, шпакловане и боядисване) в сградата на РЗОК-Перник 09.07.18 12.07.18 Перник / Pernik
„Организиране на пътувания с цел обмяна на опит на 30 (тридесет) лица от целевата група и 2 (две) лица пряко ангажирани с изпълнението на дейностите по проект „ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В РИЛА ПЛАНИНА“ - Адаптиране на социална иновация и изграждане на капацитет з 06.07.18 13.07.18 Кюстендил / Kyustendil
„Доставка на фабрично нов автомобил-самосвал с тристранно разтоварване до 3,5 тона” 06.07.18 16.07.18 Благоевград / Blagoevgrad
Ремонт асфалтова настилка кв.1 УПИ VІІІ за паркинг (паркинг Кино Кракра) 06.07.18 10.07.18 Перник / Pernik
Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа за нуждите на ТП " ДГС Сандански" 05.07.18 12.07.18 Благоевград / Blagoevgrad

„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, по проекти, изпълнявани от Община Кюстендил, обособени в четири позиции“ Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на обзавеждане по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил - гаран

Външен ИН 9078282
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39000000 39717200 30200000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Кюстендил
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 39 136,00 BGN

Дейността обхваща предоставените консултантски и правни услуги при управление, изпълнение и отчитане на одобрените проектни предложения.Етапи на дейността:- Подпомагане процеса на документиране на изпълнението на проекта, вкл. комплектоване на пакета от д

Външен ИН 9078279
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79400000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Якоруда
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 62 555,00 BGN

„Изработка и доставка на рекламни материали по проект „Improving the conservation effectiveness of (WetMainAreas) / Подобряване на консервационната ефективност на влажните зони“, Програма за транснационално сътрудничество Балкани-Средиземно море 2014-2020

Външен ИН 9078286
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 10.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 79811000 79821000 79822200 79822300 22140000 22816100 22852000 30192121
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Югозападен университет Неофит Рилски
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 23 632,00 BGN

“Доставка на ПЕВП тръби за питейно-битово водоснабдяване, ПЕВП фасонни части за челно заваряване, електрозаваряеми фитинги, ВП фасонни части за механична връзка, водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно – битово водоснабдяване“

Външен ИН 9078261
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 44162000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Петрич
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с ремонт на скатен покрив на ГПЧЕ „Симеон Радев” - кв. Изток, гр. Перник

Външен ИН 9078224
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45261910 71251000 71248000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Гимназия с преподаване на чужди езици Симеон Радев
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 112 864,00 BGN

Извършване на строително-монтажни дейности по ремонт на отоплителна инсталация и текущ ремонт (грундиране, шпакловане и боядисване) в сградата на РЗОК-Перник

Външен ИН 9078221
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 09.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ПЕРНИК
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 26 750,00 BGN

„Организиране на пътувания с цел обмяна на опит на 30 (тридесет) лица от целевата група и 2 (две) лица пряко ангажирани с изпълнението на дейностите по проект „ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В РИЛА ПЛАНИНА“ - Адаптиране на социална иновация и изграждане на капацитет з

Външен ИН 9078180
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 63500000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Рила
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 57 600,00 BGN

„Доставка на фабрично нов автомобил-самосвал с тристранно разтоварване до 3,5 тона”

Външен ИН 9078186
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 34134200
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Разлог
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

Ремонт асфалтова настилка кв.1 УПИ VІІІ за паркинг (паркинг Кино Кракра)

Външен ИН 9078153
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 06.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233140
Краен срок: 10.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Перник
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 65 000,00 BGN

Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа за нуждите на ТП " ДГС Сандански"

Външен ИН 9078135
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 05.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 35111510
Краен срок: 12.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Териториално поделение Държавно горско стопанство Сандански към ЮЗДП ДП Благоевград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 248,00 BGN