Контакт

Обявления за Югозападен район

Югозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София. Това е най-гъсто заселеният район в страната, като населението е съсредоточено в големите градове. В района е разположена и столицата, която е демографски, икономически, административен, образователен и културен център.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

20 914 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 2092)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за доставка на интернет за административната сграда на ТП „ДГС Добринище” 19.03.19 22.03.19 Благоевград / Blagoevgrad
С настоящата поръчка се възлага изграждането на пристройка към съществуващата сграда на ОУ „Хр. Ботев“ 19.03.19 22.03.19 Благоевград / Blagoevgrad
„Обновяване на сграда на Дворец на културата“ 15.03.19 21.03.19 17:00 Перник / Pernik
Надграждане на система за комплексен мониторинг на консумацията на вода на ключови сградни водопроводни отклонения“ при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград 14.03.19 19.03.19 Благоевград / Blagoevgrad
Извършване на годишен технически преглед на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Благоевград 14.03.19 19.03.19 Благоевград / Blagoevgrad
Обществен превоз на пътници по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема на община Струмяни 13.03.19 19.03.19 Благоевград / Blagoevgrad
Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП "ДГС Разлог" 13.03.19 18.03.19 Благоевград / Blagoevgrad
Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП „ДГС Катунци” 13.03.19 18.03.19 Благоевград / Blagoevgrad
Инженеринг - проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на физкултурен салон в ОУ „Неофит Рилски“ гр. Дупница 12.03.19 22.03.19 Кюстендил / Kyustendil
Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП „ДГС Гоце Делчев” 12.03.19 22.03.19 Благоевград / Blagoevgrad

Избор на изпълнител за доставка на интернет за административната сграда на ТП „ДГС Добринище”

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Териториално поделение Държавно горско стопанство Добринище към Югозападно държавно предприятие Благоевград
Очаквана цена: 250 BGN

С настоящата поръчка се възлага изграждането на пристройка към съществуващата сграда на ОУ „Хр. Ботев“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Обединено училище Христо Ботев
Очаквана цена: 195 650 BGN

„Обновяване на сграда на Дворец на културата“

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Община Перник
Очаквана цена: 0 EUR

Надграждане на система за комплексен мониторинг на консумацията на вода на ключови сградни водопроводни отклонения“ при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД
Очаквана цена: 70 000 BGN

Извършване на годишен технически преглед на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Благоевград

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ЕСО ЕАД Мрежови
експлоатационен район Благоевград
Очаквана цена: 500 BGN

Обществен превоз на пътници по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема на община Струмяни

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Струмяни
Очаквана цена: 60 000 BGN

Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП "ДГС Разлог"

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: ТП ДГС Разлог към ЮЗДП ДП Благоевград
Очаквана цена: 600 BGN

Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП „ДГС Катунци”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Териториално поделение Държавно горско стопанство Катунци към ЮЗДП ДП
Очаквана цена: 750 BGN

Инженеринг - проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на физкултурен салон в ОУ „Неофит Рилски“ гр. Дупница

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Дупница
Очаквана цена: 207 250 BGN

Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП „ДГС Гоце Делчев”

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Териториално поделение Държавно горско стопанство Гоце Делчев
Очаквана цена: 600 BGN