Контакт

Обявления за Южен централен район

Южният централен район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Пловдив.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

57 260 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 5726)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП "ДГС Белово" 19.03.19 22.03.19 Пазарджик / Pazardzhik
Извършване на авиоборба срещу вредители по иглолистни и широколистни дървесни видове чрез ултрамалообемно пръскане в горски територии на „ЮЦДП“- Смолян 19.03.19 22.03.19 Смолян / Smolyan
Комплексно обслужване на разходите за социално-битови и културни потребности на съдии и служители на Районен съд – Пловдив 19.03.19 21.03.19 Пловдив / Plovdiv
Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства за срок от 24 месеца 19.03.19 22.03.19 Кърджали / Kardzhali
Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ТП „ДГС Хвойна“ към ЮЦДП — гр. Смолян 19.03.19 22.03.19 17:00 Смолян / Smolyan
Основен ремонт на общинска пътна мрежа, хоризонтална маркировка и знаци на територията на община Черноочене 18.03.19 21.03.19 Кърджали / Kardzhali
Избор на изпълнители за строително-ремонтни работи в сгради, собственост на община Кирково 18.03.19 21.03.19 Кърджали / Kardzhali
Ремонт и възстановяване на водостоци на територията на община Минерални бани 18.03.19 21.03.19 Хасково / Haskovo
Основен ремонт на местен път PAZ 3036 /III-377/ с.Равногор - лет. "Васил Петлешков" 15.03.19 19.03.19 Пазарджик / Pazardzhik
Благоустрояване н площад и обновяване на площи за широко обществено ползване в с.Долен,Община Златоград 15.03.19 18.03.19 Смолян / Smolyan

Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП "ДГС Белово"

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Териториално поделение Държавно горско стопанство Белово
Очаквана цена: 237 BGN

Извършване на авиоборба срещу вредители по иглолистни и широколистни дървесни видове чрез ултрамалообемно пръскане в горски територии на „ЮЦДП“- Смолян

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Южноцентрално държавно предприятие
Очаквана цена: 30 250 BGN

Комплексно обслужване на разходите за социално-битови и културни потребности на съдии и служители на Районен съд – Пловдив

Вид обявление: Услуги
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Районен съд - Пловдив
Очаквана цена: 70 000 BGN

Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства за срок от 24 месеца

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Южноцентрално държавно предприятие
Очаквана цена: 600 BGN

Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ТП „ДГС Хвойна“ към ЮЦДП — гр. Смолян

Вид обявление: Доставки
Вид на документа Промяна/Анулиране
Възложител: Южноцентрално държавно предприятие — гр. Смолян, териториално поделение на Държавно горско стопанство — с. Хвойна
Очаквана цена: 0 EUR

Основен ремонт на общинска пътна мрежа, хоризонтална маркировка и знаци на територията на община Черноочене

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Черноочене
Очаквана цена: 270 000 BGN

Избор на изпълнители за строително-ремонтни работи в сгради, собственост на община Кирково

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Кирково
Очаквана цена: 126 737 BGN

Ремонт и възстановяване на водостоци на територията на община Минерални бани

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Кмет на община Минерални бани
Очаквана цена: 105 000 BGN

Основен ремонт на местен път PAZ 3036 /III-377/ с.Равногор - лет. "Васил Петлешков"

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: община Брацигово
Очаквана цена: 131 153 BGN

Благоустрояване н площад и обновяване на площи за широко обществено ползване в с.Долен,Община Златоград

Вид обявление: Строителство
Вид на документа Обявление (всички процедури)
Възложител: Община Златоград
Очаквана цена: 269 887 BGN