Контакт

Обявления за Южен централен район

Южният централен район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Пловдив.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

51 693 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 5170)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Абонаментна поддръжка на системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа в п/ст Пловдив 18.09.18 21.09.18 Пловдив / Plovdiv
Абонаментна поддръжка на системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа във в/ст Ветрен 18.09.18 21.09.18 Пловдив / Plovdiv
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „РОДОПИ” ОТ О.Т. 301 ДО О.Т. 181 И УЛ. „БАБА ИСАКА СКАЧКОВА” ОТ О.Т. 181 ДО О.Т. 180” ГР. СЪЕДИНЕНИЕ” 18.09.18 21.09.18 Пловдив / Plovdiv
„Изработване на технически инвестиционни проекти за oсновен ремонт горски пътища на територията на община Стамболово и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“ 17.09.18 20.09.18 Хасково / Haskovo
Ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Лъки 17.09.18 20.09.18 Пловдив / Plovdiv
„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АСФАЛТОВА И БЕТОНОВА НАСТИЛКА НА АЛЕИ, ДВОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ И ВХОДНА ПЛОЩАДКА НА ДГ „ЕДЕЛВАЙС”, НАХОДЯЩА СЕ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН ТРАКИЯ” 14.09.18 18.09.18 Пловдив / Plovdiv
„Доставка на работни и офис столове за нуждите на Медицински университет – Пловдив“ 14.09.18 21.09.18 Пловдив / Plovdiv
„Основен ремонт на парапети мостове в гр. Панагюрище“ 14.09.18 20.09.18 Пазарджик / Pazardzhik
„Доставка и монтаж на детско съоръжение и беседка в ДГ”Детелина” 14.09.18 17.09.18 Хасково / Haskovo
Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на община Панагюрище за оперативен сезон 2018/2019 година 13.09.18 20.09.18 Пловдив / Plovdiv

Абонаментна поддръжка на системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа в п/ст Пловдив

Външен ИН 9080920
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50610000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН
ОПЕРАТОР ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 700,00 BGN

Абонаментна поддръжка на системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа във в/ст Ветрен

Външен ИН 9080919
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 50610000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН
ОПЕРАТОР ЕАД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 1 100,00 BGN

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „РОДОПИ” ОТ О.Т. 301 ДО О.Т. 181 И УЛ. „БАБА ИСАКА СКАЧКОВА” ОТ О.Т. 181 ДО О.Т. 180” ГР. СЪЕДИНЕНИЕ”

Външен ИН 9080907
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 18.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 45233252
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Съединение
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 268 952,00 BGN

„Изработване на технически инвестиционни проекти за oсновен ремонт горски пътища на територията на община Стамболово и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“

Външен ИН 9080854
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 71240000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Стамболово
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 800,00 BGN

Ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Лъки

Външен ИН 9080848
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 17.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Лъки
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 169 162,00 BGN

„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АСФАЛТОВА И БЕТОНОВА НАСТИЛКА НА АЛЕИ, ДВОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ И ВХОДНА ПЛОЩАДКА НА ДГ „ЕДЕЛВАЙС”, НАХОДЯЩА СЕ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН ТРАКИЯ”

Външен ИН 9080820
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 18.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН ТРАКИЯ
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 100 000,00 BGN

„Доставка на работни и офис столове за нуждите на Медицински университет – Пловдив“

Външен ИН 9080813
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39110000
Краен срок: 21.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет - Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 000,00 BGN

„Основен ремонт на парапети мостове в гр. Панагюрище“

Външен ИН 9080794
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Панагюрище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 78 333,00 BGN

„Доставка и монтаж на детско съоръжение и беседка в ДГ”Детелина”

Външен ИН 9080787
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 14.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 17.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Свиленград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 6 250,00 BGN

Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на община Панагюрище за оперативен сезон 2018/2019 година

Външен ИН 9080769
Вид обявление Услуги
Дата на публикуване 13.09.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 90620000
Краен срок: 20.09.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Панагюрище
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN