Контакт

Обявления за Южен централен район

Южният централен район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Пловдив.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

49 667 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 4967)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Изпълнение на СМР в сградата на ХГ "Св. Св. Кирил и Методий", групирани в две обособени позиции:1. Ремонт на санитарни възли с подмяна на тръби по В и К инсталация, подмяна на дворна канализация;2. Ремонт на покрив с частична подмяна на покривна ламарина, 13.07.18 16.07.18 Пловдив / Plovdiv
„Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград“ 13.07.18 12.07.18 16:00 Хасково / Haskovo
„Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на специализирано обзавеждане за ведомствено кафене на Медицински университет гр. Пловдив“ 12.07.18 16.07.18 Пловдив / Plovdiv
Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Изграждане на Градински фонтан в гр. Велинград – Кооперативен пазар“. 12.07.18 16.07.18 Пазарджик / Pazardzhik
Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Ремонт и реконструкция на съществуващ фонтан в гр.Велинград – Централна градска част /“Чаша“/“. 12.07.18 16.07.18 Пазарджик / Pazardzhik
Основен ремонт в СОУ „Христо Ботев”, подмяна на оборудване и обзавеждане в УПИ III- за обществено обслужване, кв. 13 по ПУП на гр. Лъки 12.07.18 17.07.18 Пловдив / Plovdiv
Текущ ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на община Калояново 12.07.18 16.07.18 Пловдив / Plovdiv
„Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив” ЕООД” 11.07.18 16.07.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа и гаранционно сервизно обслужване на фабрично нов медицински апарат- Автоматичен имунологичен анализатор за изследване на хормони и туморни маркери, за нуждите на „ДКЦ 5- ПЛОВДИВ” 11.07.18 16.07.18 Пловдив / Plovdiv
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА В УПИ ІV -ДЕТСКА ГРАДИНА КВ.40 А,ПО РЕГ. ПЛАН НА С.ГРАФ ИГНАТИЕВО –ТРЕТИ ЕТАП – ИЗГРАЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАЖ –КОТА +3,25, АСАНСЬОР И ЕВАКУАЦИОННА СТЪЛБА -250.83 КВ.М-ЗП“ 11.07.18 13.07.18 Пловдив / Plovdiv

Изпълнение на СМР в сградата на ХГ "Св. Св. Кирил и Методий", групирани в две обособени позиции:1. Ремонт на санитарни възли с подмяна на тръби по В и К инсталация, подмяна на дворна канализация;2. Ремонт на покрив с частична подмяна на покривна ламарина,

Външен ИН 9078463
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45200000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: ХГ Св. Св. Кирил и Методий
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 103 000,00 BGN

„Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на община Тополовград“

Външен ИН TED.302140-2018
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 13.07.18
Вид на документа: Промяна / Анулиране
Критерии за оценка: Най-икономичен търг
CPV / КОП кодове 45233252 45233120
Краен срок: 12.07.18 16:00
Брой: 2018133
Референтен номер: 2018/S 049-107104
Дата на изпращане на обявлението: 09.07.18
Основни дейности: Общи публични услуги
Официален език: BG
Обявление: Отворена процедура
Регулация на обявлението: ЕС
Под-вид на документа: ЕС обявление
Възложители: Община Тополовград
Място на изпълнение: BG: Хасково
Очаквана цена: 0,00 EUR

„Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на специализирано обзавеждане за ведомствено кафене на Медицински университет гр. Пловдив“

Външен ИН 9078426
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 39000000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Медицински университет - Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 69 415,00 BGN

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Изграждане на Градински фонтан в гр. Велинград – Кооперативен пазар“.

Външен ИН 9078408
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 71320000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Велинград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 72 240,00 BGN

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Ремонт и реконструкция на съществуващ фонтан в гр.Велинград – Централна градска част /“Чаша“/“.

Външен ИН 9078407
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000 71320000
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: община Велинград
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 269 900,00 BGN

Основен ремонт в СОУ „Христо Ботев”, подмяна на оборудване и обзавеждане в УПИ III- за обществено обслужване, кв. 13 по ПУП на гр. Лъки

Външен ИН 9078413
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45000000
Краен срок: 17.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Лъки
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 213 535,00 BGN

Текущ ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на община Калояново

Външен ИН 9078441
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 12.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45233142
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Калояново- Кмет на община Калояново
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 59 667,00 BGN

„Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Пловдив” ЕООД”

Външен ИН 9078374
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 33600000 16
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа и гаранционно сервизно обслужване на фабрично нов медицински апарат- Автоматичен имунологичен анализатор за изследване на хормони и туморни маркери, за нуждите на „ДКЦ 5- ПЛОВДИВ”

Външен ИН 9078391
Вид обявление Доставки
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 38434580
Краен срок: 16.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Диагностично-консултативен център 5-Пловдив ЕООД
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 50 000,00 BGN

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА В УПИ ІV -ДЕТСКА ГРАДИНА КВ.40 А,ПО РЕГ. ПЛАН НА С.ГРАФ ИГНАТИЕВО –ТРЕТИ ЕТАП – ИЗГРАЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАЖ –КОТА +3,25, АСАНСЬОР И ЕВАКУАЦИОННА СТЪЛБА -250.83 КВ.М-ЗП“

Външен ИН 9078334
Вид обявление Строителство
Дата на публикуване 11.07.18
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
CPV / КОП кодове 45210000
Краен срок: 13.07.18
Под-вид на документа: Национално обявление
Възложители: Община Марица-област Пловдив
Място на изпълнение: BG:
Очаквана цена: 227 180,00 BGN