Контакт

Обявления за Южен централен район

Южният централен район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Пловдив.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

55 451 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 5546)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
Предметът на настоящата поръчка е доставка на течни горива чрез зареждане на бензиностанция за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали, съгласно следните прогнозни количества:Дизелово гориво – 12 000 литра; Бензин А-95Н– 16 000 литра;Доставка 18.01.19 21.01.19 Кърджали / Kardzhali
Доставка на апарат за хемодиализа. 16.01.19 21.01.19 Хасково / Haskovo
“Доставка на 25 тона тежко гориво за отопление за отоплителен сезон 2019 година за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“-гр.Пловдив“. 15.01.19 18.01.19 Пловдив / Plovdiv
Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Слънце" - гр. Пловдив, по три обособени позиции: Обособена позиция: №1 Доставка на хляб и тестени изделияОбособена позиция: №2 Доставка на пресни плодове и зеленчуциОбособена позиция: №3 Доставка на пакети 14.01.19 21.01.19 Пловдив / Plovdiv
Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Велимира" - гр. Пловдив, по пет обособени позиции: Обособена позиция: №1 Доставка на хляб и тестени изделияОбособена позиция: №2 Доставка на пресни плодове и зеленчуциОбособена позиция: №3 Доставка на паке 14.01.19 21.01.19 Пловдив / Plovdiv
„Ремонт на центробежни помпeни агрегати за чиста, отпадна вода и утайки” по четири обособени позиции: 1. ОП 1: „Ремонт на помпени агрегати -GRUNDFOS“ – Приложение 1; 2. ОП 2: „Ремонт на помпени агрегати - WILO“ – Приложение 2; 3. ОП 3: „Ремонт на помпени 14.01.19 17.01.19 Пазарджик / Pazardzhik
«Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2021 год.» 11.01.19 15.01.19 Хасково / Haskovo
Изработване и доставка на очила за корекция зрението на 18 бр. служители, работещи с видеодисплей в ТП ДГС Родопи. 11.01.19 17.01.19 Пазарджик / Pazardzhik
Предоставяне на услуги по извършване на геодезически заснемания за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП, гр. Смолян, попадащи в териториалните граници на област Пазарджик. 11.01.19 17.01.19 Пазарджик / Pazardzhik
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Слънчево детство" 11.01.19 21.01.19 Пловдив / Plovdiv

Предметът на настоящата поръчка е доставка на течни горива чрез зареждане на бензиностанция за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали, съгласно следните прогнозни количества:Дизелово гориво – 12 000 литра; Бензин А-95Н– 16 000 литра;Доставка

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Доставка на апарат за хемодиализа.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 19 500,00 BGN

“Доставка на 25 тона тежко гориво за отопление за отоплителен сезон 2019 година за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“-гр.Пловдив“.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 52 000,00 BGN

Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Слънце" - гр. Пловдив, по три обособени позиции: Обособена позиция: №1 Доставка на хляб и тестени изделияОбособена позиция: №2 Доставка на пресни плодове и зеленчуциОбособена позиция: №3 Доставка на пакети

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 65 500,00 BGN

Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Велимира" - гр. Пловдив, по пет обособени позиции: Обособена позиция: №1 Доставка на хляб и тестени изделияОбособена позиция: №2 Доставка на пресни плодове и зеленчуциОбособена позиция: №3 Доставка на паке

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 65 600,00 BGN

„Ремонт на центробежни помпeни агрегати за чиста, отпадна вода и утайки” по четири обособени позиции: 1. ОП 1: „Ремонт на помпени агрегати -GRUNDFOS“ – Приложение 1; 2. ОП 2: „Ремонт на помпени агрегати - WILO“ – Приложение 2; 3. ОП 3: „Ремонт на помпени

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

«Абонаментна поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление, осветление на градски парк и нов гробищен парк Тополовград, както и на 2 (два) броя трафопостове, общинска собственост на територията на Община Тополовград до 31.01.2021 год.»

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 60 000,00 BGN

Изработване и доставка на очила за корекция зрението на 18 бр. служители, работещи с видеодисплей в ТП ДГС Родопи.

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 2 700,00 BGN

Предоставяне на услуги по извършване на геодезически заснемания за нуждите на териториалните поделения на ЮЦДП, гр. Смолян, попадащи в териториалните граници на област Пазарджик.

Вид обявление: Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 12 100,00 BGN

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Слънчево детство"

Вид обявление: Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 37 000,00 BGN