Контакт

Обявления за Южен централен район

Южният централен район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково. Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Пловдив.

С присъствие в над 22 държави, ние следим най-голям брой обществени поръчки в региона. Нашата услуга предлага персонализирано търсене сред всички обществени поръчки, по зададени от Вас критерий. Получавате информацията ежедневно чрез уведомления директно на електронната Ви поща.

Заявете безплатен тест и открийте предимствата да сте клиент на международна верига с дългогодишен опит в областта на обществените поръчки.

53 291 обявления бяха намерени за това търсене. Страница: 1 ( от 5330)
  Заглавие Публикувано на Краен срок Рейон / страна
„Услуги по преместване на офис обзавеждане, материали и документи за нуждите на ТД на НАП Пловдив”. Изпълнението на поръчката си изразява в: 1. Услуги по обработка на товари (хамалски услуги): Извършва се обработката на определен и посочен от възложителя 09.11.18 12.11.18 Пловдив / Plovdiv
Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на Община Тополовградпрез зимния сезон 2018/2019 година и републиканските пътища в чертите на град Тополовградпрез 2019г.” 08.11.18 12.11.18 Хасково / Haskovo
Изграждане на Радио-релейна станция“Морулей“ 08.11.18 13.11.18 Пловдив / Plovdiv
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Незабравка”, с прогнозна стойност до 51 020 лв. /петдесет и една хиляди и двадесет лева/ без ДДС, разпределени в следните групи:1. Мляко и млечни продукти 2. Месо и месни продукти, риба и рибн 08.11.18 12.11.18 Пловдив / Plovdiv
„Обслужване на персонала на РЗОК- Кърджали от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции“: №1.Обслужване персонала на РЗОК- Кърджали от Служба по трудова медицина и №2.Извършване на п 08.11.18 12.11.18 Кърджали / Kardzhali
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на апарат за ултразвукова диагностика за нуждите на отделение по Гастроентерология в „УМБАЛ - Пловдив” АД, отговарящ на техническите спецификации и изискванията на Възложителя. 08.11.18 12.11.18 Пловдив / Plovdiv
Доставка на перилни препарати, дезинфекционни материали и специализирани консумативи по проект BG05M9OP001-2.010-0348-С01, Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, по ОПРЧР 2014-2020 07.11.18 12.11.18 Кърджали / Kardzhali
Публикуване на обяви и съобщения в печатни медии за нуждите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД 06.11.18 13.11.18 Пловдив / Plovdiv
’’Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на Община Харманли за експлоатационен сезон 2018г.-2019г." 06.11.18 08.11.18 Хасково / Haskovo
Извършване на ремонт и/или преустройство на съоръжения под налягане – съдове, работещи под налягане, и устройства, собственост на „ВиК” ЕООД - Пловдив (съдове под налягане, които работят в хидрофорните уредби в града и помпените станци), за срок от 2 (две 06.11.18 13.11.18 Пловдив / Plovdiv

„Услуги по преместване на офис обзавеждане, материали и документи за нуждите на ТД на НАП Пловдив”. Изпълнението на поръчката си изразява в: 1. Услуги по обработка на товари (хамалски услуги): Извършва се обработката на определен и посочен от възложителя

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 4 000,00 BGN

Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на Община Тополовградпрез зимния сезон 2018/2019 година и републиканските пътища в чертите на град Тополовградпрез 2019г.”

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Изграждане на Радио-релейна станция“Морулей“

Вид обявление Строителство
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 105 000,00 BGN

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Незабравка”, с прогнозна стойност до 51 020 лв. /петдесет и една хиляди и двадесет лева/ без ДДС, разпределени в следните групи:1. Мляко и млечни продукти 2. Месо и месни продукти, риба и рибн

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 51 020,00 BGN

„Обслужване на персонала на РЗОК- Кърджали от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции“: №1.Обслужване персонала на РЗОК- Кърджали от Служба по трудова медицина и №2.Извършване на п

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 1 916,00 BGN

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала на апарат за ултразвукова диагностика за нуждите на отделение по Гастроентерология в „УМБАЛ - Пловдив” АД, отговарящ на техническите спецификации и изискванията на Възложителя.

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 900,00 BGN

Доставка на перилни препарати, дезинфекционни материали и специализирани консумативи по проект BG05M9OP001-2.010-0348-С01, Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, по ОПРЧР 2014-2020

Вид обявление Доставки
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 8 500,00 BGN

Публикуване на обяви и съобщения в печатни медии за нуждите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 69 990,00 BGN

’’Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на Община Харманли за експлоатационен сезон 2018г.-2019г."

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN

Извършване на ремонт и/или преустройство на съоръжения под налягане – съдове, работещи под налягане, и устройства, собственост на „ВиК” ЕООД - Пловдив (съдове под налягане, които работят в хидрофорните уредби в града и помпените станци), за срок от 2 (две

Вид обявление Услуги
Вид на документа: Обявление (всички процедури)
Очаквана цена: 70 000,00 BGN